Nowo utworzony element rejestrowania bazy danych nie jest wyświetlany w siatce konfiguracji dziennika bazy danych zgodnie z oczekiwaniami w systemie Microsoft Dynamics AX 2009


Symptomy


Użytkownik tworzy element rejestrowania bazy danych w systemie Microsoft Dynamics AX 2009. Jednak nowo utworzony element rejestrowania bazy danych nie jest wyświetlany w siatce konfiguracji dziennika bazy danych zgodnie z oczekiwaniami.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ klucz konfiguracji podpisu elektronicznego z nauki życia w serii produkcyjnej I jest wyłączony.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, włącz klucz konfiguracji podpisu elektronicznego z nauką życia. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij pozycję Administracja, rozwiń węzeł Konfiguracja, rozwiń pozycję system, a następnie kliknij pozycję Konfiguracja.
  2. Rozwiń serię produkcyjną I.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru naukowy podpis nauki życia .
  4. Kliknij przycisk Zastosuj.
  5. Po wyświetleniu monitu o synchronizację kliknij przycisk OK .
  6. Kliknij przycisk OK.