Wymagania dotyczące zapory współistnienie z Teredo

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKIE PUBLIKOWANIE

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, LUB JEST UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI BAZY WIEDZY KNOWLEDGE BASE.

ObjawyW tym artykule omówiono wymagania dotyczące aplikacji zapory, które są niezbędne dla Toredo współistnieć z tych zapory na komputerze z systemem systemu operacyjnego Windows.

Więcej informacjiAby klient zapory w celu umożliwienia jego współdziałania z Teredo zapór należy przestrzegać wytycznych wymienionych poniżej.


 


 


1. klient zapory musi zezwalała na rozpoznawanie teredo. IPv6.microsoft.com.


2. klient zapory należy wykluczyć ruch UDP IPv4 do / z portu UDP zdalnego 3544.


a. portu 3544 umożliwia klientowi komunikowanie się z serwerem Teredo.


3. klient zapory musi obsługiwać następujące komunikaty o błędach ICMPv6 & funkcji odnajdowania:


a. ICMPv6 Żądanie sąsiada / anons sąsiada


1. kody te są 135 i 136


b. ICMPv6 Echo żądanie / odpowiedź


1. kody te są 128 i 129


c. zbyt duży pakiet


1. kod ten jest 2


d. Problem z parametrem


1. kod ten jest 4


e. przekroczony limit czasu


1. kody to jest 3


f. miejsce docelowe nieosiągalne


1. kod ten jest 1


g. żądanie routera / anons routera


1. kody 133 i 134


 


 


Uwaga:  Jeśli powyższe komunikaty ICMPv6 nie może być wyraźnie dozwolone, następnie zwolnienie wszystkich komunikatów ICMPv6 powinna być włączona na zaporze


 


4 klient zapory powinny umożliwić system do wysyłania i odbierania pakietów UDP/IPv4 do port 1900 protokołu UDP


a. port 1900 zezwala na przepływ ruchu odnajdowania UPnP, a czas nie jest konieczne, spowoduje zwiększenie szybkości połączenia.


 


Aby rozwiązać problemy, jeśli masz problem z Teredo, uruchom polecenie z wiersza polecenia:


polecenia netsh int teredo show state

 


Sprawdź pole "Państwo" w parametrach Teredo przy użyciu powyższego polecenia i wykonaj następujące czynności:


·         Jeśli stan Teredo jest w trybie offline należy wykonać kroki 1, 2 i 3 powyżej


·         Jeśli stan Teredo jest nieaktywne lub kwalifikowaną, a następnie wykonaj krok 3 tylko


 


Uwaga: Wykonaj krok 4, aby osiągnąć najlepszą wydajność.


 


Więcej informacji na temat Teredo można znaleźć w następującym artykule poniżej


http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/teredo.mspx

 


Uwaga: Dodatek SP1 dla systemu Windows XP musi mieć zainstalowany Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP


 


 
 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA.


MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU BEZ NARUSZENIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968510 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Opinia