Microsoft Dynamics AX 2009 ulega awarii podczas drukowania raportu arkusza BOM do pliku portable document format (PDF)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Szablonu: Szablon poprawek AX
Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2009 dla wszystkich regionów.

Objawy


Podczas drukowania jest zestawieniem komponentów (BOM) raportu arkusza do pliku portable document format (PDF) w systemie Microsoft Dynamics AX 2009, awaria systemu Microsoft Dynamics AX 2009.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki, lub inne natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można się z pomocą techniczną dla programu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:partnerówKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893082 Jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
  • Systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics AX 2009
Uwaga Dostępne są dwa pliki poprawek. Użyj plik poprawki, która jest odpowiednia dla określonego produktu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaDodatek SP
Axupdate.exeNie dotyczy61,27217-Mar-200907:38x86SP1
Kb968725.xpoNie dotyczy5 68917-Mar-200907:35Nie dotyczySP1
Metadata.xmlNie dotyczy7017-Mar-200907:35Nie dotyczySP1
Axsetupsp.exe5.0.1100.181,537,88017-Mar-200907:39x86SP1
Cabextractor.dllNie dotyczy18,78417-Mar-200907:38x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44011-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11523,12011-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,33611-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82411-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82411-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11523,12011-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82411-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82411-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11523,12011-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,84811-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82411-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11519,02411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11531,31211-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4518,87211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11539,50411-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4520,40811-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11514,92811-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31211-Mar-200907:59x86Brak
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.11510,83211-Mar-200907:59x86Brak
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4515,80011-Mar-200907:59x86Brak
Cabextractor.dllNie dotyczy22,38417-Mar-200907:38x64Brak

Dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Axpatch.exeNie dotyczy61,28016-Mar-200912:20x86
Kb968725.xpoNie dotyczy5,68816-Mar-200920:17Nie dotyczy
Metadata.xmlNie dotyczy7016-Mar-200920:17Nie dotyczy
Axsetupsp.exe5.0.593.4991,619,80016-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0579,44016-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0575,35216-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0575,34416-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0575,34416-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0579,44816-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0575,34416-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0575,35216-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0587,64016-Mar-200912:22x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,25616-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0595,82416-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0571,24816-Mar-200912:21x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.593.0567,15216-Mar-200912:22x86

Obiekty, które są zagrożone

Ta poprawka dotyczy następującego obiektu:
  • \Classes\PDFViewer\breakText()

Sprawdzanie poprawności instalacji poprawki aplikacji

Aby sprawdzić poprawność instalacji poprawki aplikacji, należy otworzyć klasy SysHotfixManifest w drzewie obiektów aplikacji (AOT), a następnie sprawdź, czy jest metoda, którego nazwa jest taka sama, jak numer artykułu KB zainstalowaną poprawkę. Ponadto użytkownik może — kontrola oddziaływania obiektów, wyświetlając plik KB968725.txt przeciwko obiektów w drzewie obiektów aplikacji. W związku z tym będziesz mieć pewność, że obiekty są zmieniane poprawnie w warstwę SYP lub warstwy GLP.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW UCHYLANIA I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.