W przypadku używania wielu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 rozmiary tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase stają się zbyt duże i występują problemy z wydajnością

Symptomy

W programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 można używać wielu przepływów pracy. W takich przypadkach rozmiary tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase stają się zbyt duże i występują problemy z wydajnością.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że wraz z wyzwoleniem reguły przepływu pracy w tabelach AsyncOperationBase i WorkflowLogBase bazy danych MSCRM tworzone są wystąpienie przepływu pracy i rekord przepływu pracy. Jednak po ukończeniu wystąpienia przepływu pracy rekord przepływu pracy pozostaje w bazie danych. Z tego powodu rozmiary tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase stale rosną. Po pewnym czasie spada wydajność.

Uwaga Właściwość AsyncOperationType tych rekordów ma ustawioną wartość 10.

Rozwiązanie

Poprawkę rozwiązującą ten problem uwzględniono w najnowszym pakiecie zbiorczym aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949256 Aktualizacje i poprawki dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący podklucz w Edytorze rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Sprawdź, czy istnieje wpis rejestru typu DWORD o nazwie AsyncRemoveCompletedWorkflows. Wpis rejestru AsyncRemoveCompletedWorkflows musi mieć ustawienie danych wartości 1.
 4. Jeśli brakuje wpisu rejestru AsyncRemoveCompletedWorkflows, dodaj go. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MSCRM, wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, a następnie w polu Nazwa wpisz ciąg AsyncRemoveCompletedWorkflows.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję AsyncRemoveCompletedWorkflows i w polu Dane wartości wpisz wartość 1.
  3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg iisreset, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga W przypadku przywrócenia wartości 0 w polu Dane wartości dla wartości DWORD AsyncRemoveCompletedWorkflows program Microsoft Dynamics CRM będzie kontynuować przechowywanie rekordów przepływów pracy w bazie danych nawet po ukończeniu zadań.
Uwaga Ta poprawka ma jedynie charakter zapobiegawczy. Oznacza to, że po zainstalowaniu i aktywowaniu tej poprawki usuwane automatycznie będą jedynie nowe rekordy przepływów pracy. Jeśli tabele AsyncOperationBase i WorkflowLogBase już są bardzo duże, ponieważ zawierają bardzo wiele tych rekordów przepływów pracy, należy oczyścić te tabele za pomocą skryptu oczyszczania programu Microsoft SQL Server dołączonego do następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968520 Niska wydajność z powodu zbyt dużego wzrostu rozmiaru tabeli AsyncOperationBase w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii pakietów poprawek i aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM

Właściwości

Identyfikator artykułu: 968755 — ostatni przegląd: 10.10.2011 — zmiana: 1

Opinia