MS09-047: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu obsługi formatu Windows Media, programu Windows Media Services i platformy Media Foundation: 8 września 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-047. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.


Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń:
Po zainstalowaniu lub odinstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, nawet jeśli nie jest uruchomiony program Windows Media Player ani program Windows Movie Maker.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0 w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll9.0.0.32702,174,97626-May-200923:51x86
Wmvcore.dll9.0.0.33622,064,38404-Jun-200917:23x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemach Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wwmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200919:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200919:27x86SP2SP2QFE\WOW

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 x86 Edition z dodatkiem Service Pack 2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmvcore.dll10.0.0.40052,330,62410-Jun-200920:40x86SP2SP2GDR
Wmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200904:59x86SP2SP2QFE

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0, programu obsługi formatu Windows Media 9.5 i programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP x86 Edition z dodatkiem Service Pack 2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.43722,330,62409-Jun-200905:24x86
Wmvcore.dll10.0.0.37052,355,20020-May-200919:44x86
Wmvcore.dll10.0.0.40722,373,50420-May-200919:24x86
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86
Wmvcore.dll9.0.0.32702,174,97626-May-200923:51x86
Wmvcore.dll9.0.0.33622,064,38404-Jun-200917:23x86

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz programu obsługi formatu Windows Media 9.5 i programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP x86 Edition z dodatkiem Service Pack 3

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.43722,330,62409-Jun-200905:24x86
Wmvcore.dll10.0.0.37052,355,20020-May-200919:44x86
Wmvcore.dll10.0.0.40722,373,50420-May-200919:24x86
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86
Wmvcore.dll9.0.0.45062,174,97626-May-200923:53x86

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.38204,360,19220-May-200902:22x64

Dla programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows Vista RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mf.dll11.0.6000.63512,855,42410-Jun-200912:07x86
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:50x86
Mfpmp.exe11.0.6000.635124,57610-Jun-200910:15x86
Mfps.dll11.0.6000.635198,81610-Jun-200912:07x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.635152,73610-Jun-200910:14x86
Mf.dll11.0.6000.65102,855,42410-Jun-200912:00x86
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:43x86
Mfpmp.exe11.0.6000.651024,57610-Jun-200910:01x86
Mfps.dll11.0.6000.651098,81610-Jun-200912:00x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.651052,73610-Jun-200910:01x86
Mf.dll11.0.6001.70062,868,22410-Jun-200912:11x86
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200607:54x86
Mfpmp.exe11.0.6001.700024,57619-Jan-200807:33x86
Mfps.dll11.0.6001.700098,81619-Jan-200807:34x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.700053,24819-Jan-200807:33x86
Mf.dll11.0.6001.71132,868,22410-Jun-200911:59x86
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:10x86
Mfpmp.exe11.0.6001.711324,57610-Jun-200910:10x86
Mfps.dll11.0.6001.711398,81610-Jun-200911:56x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.711353,24810-Jun-200910:10x86
Mf.dll11.0.6002.180492,868,22410-Jun-200911:41x86
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200904:54x86
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611-Apr-200906:27x86
Mfps.dll11.0.6002.1800598,81611-Apr-200906:28x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:27x86
Mf.dll11.0.6002.221502,868,22410-Jun-200911:45x86
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200909:53x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2215024,57610-Jun-200909:53x86
Mfps.dll11.0.6002.2215098,81610-Jun-200909:54x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215053,24810-Jun-200909:53x86
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,433,53610-Jun-200912:16x86
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,436,09610-Jun-200912:06x86
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,386,94410-Jun-200912:11x86
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,386,94410-Jun-200911:59x86
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,386,94410-Jun-200911:41x86
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,386,94410-Jun-200911:45x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mf.dll11.0.6000.63513,532,80010-Jun-200912:18x64
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:55x64
Mfpmp.exe11.0.6000.635134,30410-Jun-200910:34x64
Mfps.dll11.0.6000.6351194,56010-Jun-200912:18x64
Rrinstaller.exe11.0.6000.635160,41610-Jun-200910:33x64
Mf.dll11.0.6000.65103,532,80010-Jun-200912:17x64
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:57x64
Mfpmp.exe11.0.6000.651034,30410-Jun-200910:33x64
Mfps.dll11.0.6000.6510194,56010-Jun-200912:17x64
Rrinstaller.exe11.0.6000.651060,41610-Jun-200910:33x64
Mf.dll11.0.6001.70063,547,13610-Jun-200912:23x64
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200608:07x64
Mfpmp.exe11.0.6001.700034,30419-Jan-200808:00x64
Mfps.dll11.0.6001.7000194,56019-Jan-200808:02x64
Rrinstaller.exe11.0.6001.700060,41619-Jan-200808:00x64
Mf.dll11.0.6001.71133,547,13610-Jun-200912:13x64
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:40x64
Mfpmp.exe11.0.6001.711334,30410-Jun-200910:40x64
Mfps.dll11.0.6001.7113194,56010-Jun-200912:11x64
Rrinstaller.exe11.0.6001.711360,41610-Jun-200910:40x64
Mf.dll11.0.6002.180493,547,13610-Jun-200911:52x64
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200905:55x64
Mfpmp.exe11.0.6002.1800534,30411-Apr-200907:10x64
Mfps.dll11.0.6002.18005194,56011-Apr-200907:11x64
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800560,41611-Apr-200907:10x64
Mf.dll11.0.6002.221503,547,13610-Jun-200911:56x64
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200910:19x64
Mfpmp.exe11.0.6002.2215034,30410-Jun-200910:19x64
Mfps.dll11.0.6002.22150194,56010-Jun-200911:54x64
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215060,41610-Jun-200910:19x64
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,952,19210-Jun-200912:25x64
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,956,80010-Jun-200912:23x64
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,900,48010-Jun-200912:23x64
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,900,48010-Jun-200912:13x64
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,900,48010-Jun-200911:52x64
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,900,48010-Jun-200911:56x64
Mf.dll11.0.6000.63512,855,42410-Jun-200912:07x86
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:50x86
Mfpmp.exe11.0.6000.635124,57610-Jun-200910:15x86
Mfps.dll11.0.6000.635198,81610-Jun-200912:07x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.635152,73610-Jun-200910:14x86
Mf.dll11.0.6000.65102,855,42410-Jun-200912:00x86
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:43x86
Mfpmp.exe11.0.6000.651024,57610-Jun-200910:01x86
Mfps.dll11.0.6000.651098,81610-Jun-200912:00x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.651052,73610-Jun-200910:01x86
Mf.dll11.0.6001.70062,868,22410-Jun-200912:11x86
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200607:54x86
Mfpmp.exe11.0.6001.700024,57619-Jan-200807:33x86
Mfps.dll11.0.6001.700098,81619-Jan-200807:34x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.700053,24819-Jan-200807:33x86
Mf.dll11.0.6001.71132,868,22410-Jun-200911:59x86
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:10x86
Mfpmp.exe11.0.6001.711324,57610-Jun-200910:10x86
Mfps.dll11.0.6001.711398,81610-Jun-200911:56x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.711353,24810-Jun-200910:10x86
Mf.dll11.0.6002.180492,868,22410-Jun-200911:41x86
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200904:54x86
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611-Apr-200906:27x86
Mfps.dll11.0.6002.1800598,81611-Apr-200906:28x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:27x86
Mf.dll11.0.6002.221502,868,22410-Jun-200911:45x86
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200909:53x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2215024,57610-Jun-200909:53x86
Mfps.dll11.0.6002.2215098,81610-Jun-200909:54x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215053,24810-Jun-200909:53x86
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,433,53610-Jun-200912:16x86
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,436,09610-Jun-200912:06x86
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,386,94410-Jun-200912:11x86
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,386,94410-Jun-200911:59x86
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,386,94410-Jun-200911:41x86
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,386,94410-Jun-200911:45x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,897
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,057
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,052
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,770
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,855
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,852
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,889
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_0578afbeab420871f6f81e4b4c42982a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_40ce4fa96dfc8bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_16b6d1b7bf11ba7d503db3d7147fecc0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_24101b454c1a07a9.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_232395c6f32ad8bfdd5a4e46137d447b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_97d0cf8d771ba29b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_27edce921547d210002a2fbd67a8e578_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e905c16993a9def0.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_301f8525b77f6f081063bc79a74635da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_8c9cf71d10c559e8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_372b53789316a37c11f350de653ac394_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2f3190232623cdbd.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_5bcad7728e70ec1231a437f1bf196889_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f775d7acd8389c51.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b623fb147b957bad85c075567fe273f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_4290d33e26d62593.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_9d7d964186f8105985c5127820f24e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_096ba34cffa2e561.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_d89f93cf6839e2df7774c2b0c87e70c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_587c31d76dcfe3fe.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_e02ab81b2062e9bf11396d3ee699d976_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b588821e5928568d.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_edc2c5bcdaac45408ccc2b9fe1da80fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2c1881880defd29f.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9a40172a0fc4863e.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_9ac68b3928e50d45.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_9c1383940cfa6868.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)22:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9cc4940f25f962e7.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_9e2369c00a004aef.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)22:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9e993405232e229b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_05136bbbd8da5cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0599dfcaf1fae401.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_06e6d825d6103f24.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_0797e8a0ef0f39a3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_08f6be51d31621ab.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_096c8896ec43f957.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_09a9fb7555d7e85b982db0750b67418d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d0f077569565688c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_36233f1cea5c5bfe3c7b376c43eccf38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_4a766023fc74abbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7a826381bcd3011626a2abae9492c63b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_52b0a5824095b791.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f4106cf533b5ba4557e2212fa30852f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0a870bcc9248ba31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a7cb37f64c7c8f641163b45798b799e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_e4a4b3f571838c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd1ce32cd5aead5ee8e4ef3701a92fd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_ce2cd3e9b71aae5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cd6a713bcf39dbf97c52d91e5fb6f0bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_be3ff03f2a425349.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cec2ff73532fb1cd12192b7bc9486c85_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_6ad4a9ddb27e66cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6e6c4e2693cab68299a0fc4d9defd98_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_758b5e32ea08c7d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d79fd3741f6d4c14fac05c519521a0bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_69595717c5c6da6a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd0dcf9af86dbda24bead6560a05db2c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_48c67aba55cab959.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f343b2b30d085606726f61e973379e61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_21d5161c08f7e0a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_f65eb2adc821f774.manifest
File versionNot Applicable
File size105,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_f6e526bce1427e7b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f8321f17c557d99e.manifest
File versionNot Applicable
File size117,762
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_f8e32f92de56d41d.manifest
File versionNot Applicable
File size105,810
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_fa420543c25dbc25.manifest
File versionNot Applicable
File size117,762
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_fab7cf88db8b93d1.manifest
File versionNot Applicable
File size105,810
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_6132073f9137ce30.manifest
File versionNot Applicable
File size9,285
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_61b87b4eaa585537.manifest
File versionNot Applicable
File size9,285
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_630573a98e6db05a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_63b68424a76caad9.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_651559d58b7392e1.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_658b241aa4a16a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,080
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,968
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,916
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,411
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,394
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,290
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,247
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,230
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,867
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,824
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,901
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9a40172a0fc4863e.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_9ac68b3928e50d45.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_9c1383940cfa6868.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9cc4940f25f962e7.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_9e2369c00a004aef.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9e993405232e229b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_05136bbbd8da5cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0599dfcaf1fae401.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_06e6d825d6103f24.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_0797e8a0ef0f39a3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_08f6be51d31621ab.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_096c8896ec43f957.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968816 — ostatni przegląd: 01.10.2009 — zmiana: 1

Opinia