Aktualizacja jest dostępna dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 rozszerzyć aktywacji usługi zarządzania Kluczami wsparcie dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2


WPROWADZENIE


Ta aktualizacja rozszerza usługi zarządzania kluczami (KMS) dla systemu Windows Server 2008 umożliwić enterprise licencjonowania systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Usługa zarządzania Kluczami zapewnia obsługę następujących instalacji klienta usługi zarządzania Kluczami:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Vista i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)


Usługa zarządzania kluczami (KMS) używa klucza usługi zarządzania Kluczami hosta do aktywacji usługi zarządzania Kluczami na hoście usługi zarządzania Kluczami oraz ustanowienie Usługa Aktywacja lokalna w danym środowisku. Tę usługę można aktywować system Windows Vista i Windows Server 2008, na komputerach, które są podłączone do komputera-hosta usługi zarządzania Kluczami. Ta aktualizacja zapewnia obsługę usługi zarządzania Kluczami na aktywację systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Uwaga Dodatkowe czynności instalacyjne są wymagane do pomyślnego zainstalowania tej aktualizacji. Jeśli te kroki nie są przestrzegane, instalacja klucz hosta usługi zarządzania Kluczami dla aktywacji systemu Windows 7 lub aktywacji systemu Windows Server 2008 R2 nie powiedzie się i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
0xC004F050 Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że klucz produktu jest nieprawidłowy

Więcej informacji


Można również uzyskać poszczególne pakiety tej aktualizacji w witrynie Microsoft Download Center.

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Aktualizacja systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB968912)

Download Pobierz teraz aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 (KB968912)

Download Pobierz teraz aktualizację dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na x64 pakietu.

Aktualizacja systemu Windows Server 2008 (KB968912)

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB968912)

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition.

Aktualizacja systemu Windows Vista (KB968912)

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje o aktualizacji

Instrukcje dotyczące instalacji

Jeśli masz hosta usługi zarządzania Kluczami z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista, wykonaj następujące kroki uaktualnienia:
 1. Zainstalowanie tej aktualizacji (KB968912).
 2. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer.
 3. Aby zainstalować nowy klucz hosta usługi zarządzania Kluczami dla aktywacji systemu Windows 7 lub aktywacji systemu Windows Server 2008 R2, uruchom następujące polecenie:
  cscript/w IPK %windir%\system32\slmgr.vbs < klucz hosta usługi zarządzania Kluczami >
  Uwaga W tym poleceniu zastąp < klucz hosta usługi zarządzania Kluczami > nowy klucz hosta usługi zarządzania Kluczami dla aktywacji systemu Windows 7 lub aktywacji systemu Windows Server 2008 R2.

  Ważne Każdy klucz hosta usługi zarządzania Kluczami jest skojarzony z grupą wersji systemu Windows. Ponadto klucz hosta usługi zarządzania Kluczami, który jest skojarzony z klienckich systemów operacyjnych Windows nie można zainstalować w systemach operacyjnych Windows server i na odwrót. Ta zasada obowiązuje dla wszystkich systemów operacyjnych Windows, z wyjątkiem systemu Windows Server 2003. Jeśli zainstalować klucz hosta usługi zarządzania Kluczami w systemie operacyjnym Windows, który nie jest skojarzony z tym kluczem hosta, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  0xc004f015: Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że licencja nie jest zainstalowany.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  Na przykład zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, jeśli użytkownik próbuje zainstalować klucz hosta usługi zarządzania Kluczami dla systemu Windows 7 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2008 R2.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi zarządzania Kluczami hosta klucze i informacji na temat powiązanych grup wersji systemu Windows, zobacz tabela 5 w sekcji "Określenia produktu klucza prywatnego" Przewodnik planowania aktywacji zbiorczej.
 4. Aby uaktywnić nowy klucz hosta usługi zarządzania Kluczami na komputerze-hoście, uruchom następujące polecenie:
  / ATO CSCRIPT %windir%\system32\slmgr.vbs

Wymagania wstępne

Tę aktualizację można zastosować w wersji korzystające z licencji zbiorczej systemu Windows Vista Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Tej aktualizacji nie można zainstalować w systemie Windows Server 2008 Service Pack 1 (SP1). Jeśli nie masz zainstalowany dodatku Service Pack 2, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Aktualizacja nie dotyczą systemu

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem x 86 systemów Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84022-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84023-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13.89222-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13.62822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,94922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13 44822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16.94622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13.89223-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13.62823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,94923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13 44823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16.94623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msNie dotyczy18,08722-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,03322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,48222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,08022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msNie dotyczy18,08723-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,03323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,48223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,08023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msNie dotyczy12,62122-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,09122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,58922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,24422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,74222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msNie dotyczy12,62123-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,09123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,58923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,24423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,74223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66022-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66023-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54222-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54223-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,46822-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,46823-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47622-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy1663022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13.83922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47623-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy1663023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13.83923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,98822-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,98823-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51422-Jul-200918:45Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,33522-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,33523-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,55822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,03022-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,57722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,72722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,21622-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,71422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12022-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,61822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33022-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,82822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,17722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,44422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,94222-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,55823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,03023-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,57723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,72723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,21623-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,71423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12023-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,61823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33023-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,82823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,17723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,44423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,94223-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msNie dotyczy13,42522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,90222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,40022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,52622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msNie dotyczy11,52622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,23522-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,01522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97222-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msNie dotyczy13,42523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,90223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,40023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,52623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msNie dotyczy11,52623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,23523-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,01523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97223-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66222-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66223-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54422-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,15222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,65022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,36222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,86022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54423-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,15223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,65023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,36223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,86023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84222-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12 86222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,10922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84223-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12 86223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,10923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13,89522-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45222-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13,89523-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45223-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9.59422-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57722-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73522-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,23222-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,73022-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64222-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13622-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34622-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84422-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:48Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9.59423-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57723-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73523-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,23223-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,73023-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64223-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13623-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34623-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84423-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:14Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14.47122-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:46Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14.47123-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:12Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47822-Jul-200918:45Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34622-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84422-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:47Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47823-Jul-200905:11Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34623-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84423-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:13Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:13Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z procesorem x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84023-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13.89222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13.62822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,94922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13 44822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16.94622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13.89223-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13.62823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,94923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13 44823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16.94623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msNie dotyczy18,08722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,03322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,48222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,08022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msNie dotyczy18,08723-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,03323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,48223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,08023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msNie dotyczy12,62122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,09122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,58922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,24422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,74222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msNie dotyczy12,62123-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,09123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,58923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,24423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,74223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66023-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54223-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13.35823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,46822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,46823-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy1663022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13.83922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,57023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47623-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy1663023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13.83923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,98822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,98823-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,32123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,98023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,33522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,53023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,33523-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,81023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,02123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,55822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,03022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,57722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,72722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,21622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,71422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,61822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,82822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,17722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,44422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,94222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,55823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,03023-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,08523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,82923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,57723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,72723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,21623-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,71423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12023-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,61823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33023-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,82823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,17723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,67523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,44423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,94223-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msNie dotyczy13,42522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,90222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,40022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,52622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msNie dotyczy11,52622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,23522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,01522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79922-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29722-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47022-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58322-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56622-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msNie dotyczy13,42523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,90223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,40023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,30123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,52623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msNie dotyczy11,52623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msNie dotyczy17,23523-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,28923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,80623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy13,01523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msNie dotyczy13,31723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,79923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,29723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msNie dotyczy13,49023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,97223-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,47023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msNie dotyczy13,58323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,06823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,56623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,66223-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,15222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,65022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,36222-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,86022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,59023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy10,54423-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,87023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,15223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,65023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,36223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,86023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84222-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12 86222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,10922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9,84223-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12 86223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,10923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,14423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,64223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,35423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,85223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,96623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13,89522-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,56623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy13,89523-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,32923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,09323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,12823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,62623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,83723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,33823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,83623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,68723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,18523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,68323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,45223-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9.59422-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57722-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73522-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,23222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,73022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64222-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34622-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84422-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69922-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96322-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:58Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msNie dotyczy9.59423-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msNie dotyczy13,58523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,07923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,57723-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msNie dotyczy13,73523-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,23223-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,73023-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,64223-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13623-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34623-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84423-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69923-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96323-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:33Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14.47122-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14.47123-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:31Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47822-Jul-200918:56Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83922-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34722-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34622-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84422-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19322-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69122-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95522-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46022-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95822-Jul-200918:57Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy1157423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msNie dotyczy14,47823-Jul-200905:30Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,83923-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,33723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11.10123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,34723-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,84523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,34323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msNie dotyczy13,63423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,13623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,63423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msNie dotyczy13,84123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,34623-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,84423-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,19323-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,69123-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,95523-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,46023-Jul-200905:32Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,95823-Jul-200905:32Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51422-Jul-200918:45Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200905:11Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 opartych na procesorach Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-ppdlic.xrm-msNie dotyczy1122223-Jul-200906:43Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200906:44Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,36123-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul.xrm-msNie dotyczy11,58623-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-ppdlic.xrm-msNie dotyczy1122223-Jul-200906:24Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-private.xrm-msNie dotyczy5,27823-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-public.xrm-msNie dotyczy4,11623-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,86623-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul.xrm-msNie dotyczy11,11323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-pl.xrm-msNie dotyczy13,35323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-oob.xrm-msNie dotyczy12,85723-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,35523-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-pl.xrm-msNie dotyczy13,69723-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,20523-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,70323-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-pl.xrm-msNie dotyczy13,96123-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-oob.xrm-msNie dotyczy13,47223-Jul-200906:25Nie dotyczy
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-phn.xrm-msNie dotyczy16,97023-Jul-200906:25Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200906:43Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200906:24Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51422-Jul-200918:45Nie dotyczy
Pkeyconfig.xrm-msNie dotyczy635,51423-Jul-200905:11Nie dotyczy

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji zbiorczej systemu Windows odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft