Na komputerze z systemem Windows XP z rodzinny zainstalowany zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: "Nie można odnaleźć punktu IsThreadDesktopComposited w Biblioteka USER32.dll wejścia procedury"

Dotyczy: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKIE PUBLIKOWANIE


SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, LUB JEST UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI BAZY WIEDZY KNOWLEDGE BASE.

Symptom
Po otwarciu filtr bezpieczeństwo rodzinne na komputerze z systemem Windows XP, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


"IsThreadDesktopComposited punktu wejścia nie może znajdować się w Biblioteka USER32.dll"

Przyczyna
Ten problem występuje, gdy dwmapi.dll został zainstalowany w folderze Windows\System32.


Uwaga: dwmapi.dll jest plikiem systemu Windows Vista, które mogą być zainstalowane przez inną aplikację.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć plik .dll, wykonując kroki opisane poniżej:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij ikonę Mój komputer.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego dysku, na którym jest zainstalowany system Windows.  W większości przypadków będzie to C:\.

  3. Kliknij dwukrotnie WINDOWS folder, a następnie kliknij dwukrotnie system32 folder.

  4. Przejdź do pliku dwmapi.dll.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA.


MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU BEZ NARUSZENIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.