Istnieje problem zgodności między HP Smart Web Printing i programu Internet Explorer

HP Smart Web Printing nie jest zgodny z programu Microsoft Internet Explorer 9 i Internet Explorer 10. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nowy program HP Smart Print lub wyłączyć dodatek Smart Web Printing.

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję programu HP Smart Print

HP Smart Web Printing został zastąpiony przez HP Smart Print. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nowy program HP Smart Print przejdź do następującej witryny HP:
Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje poprawności niniejszych informacji kontaktowych innych firm.

Wyłącz HP Smart Web Printing

Jeśli nie należy używać HP Smart Web Printing, można wyłączyć ten dodatek przez kliknięcie przycisku zawsze Otwórz program Internet Explorer bez tego dodatku , gdy zostanie wyświetlony komunikat, stwierdzający, że "HP Smart Web Printing dodatek może spowodować program Internet Explorer przestaje odpowiadać lub ulegnie awarii."

Lub można uruchomić następujące narzędzia do rozwiązywania problemów w celu wyłączenia niezgodnych dodatków.

Napraw program Internet Explorer problemów z dodatkami programu Internet Explorer zawiesza się lub blokuje do rozwiązywania problemów może automatycznie naprawić problem opisany w tym artykule.
To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele problemów. Dowiedz się więcej Uruchom teraz

Uwaga HP Smart Web Printing jest dodatkiem dla programu Internet Explorer, który umożliwia wybieranie do drukowania zawartości witryny sieci Web, która ma. To oprogramowanie jest zazwyczaj instalowany podczas instalowania drukarki HP za pomocą dysku CD oprogramowania HP.

Więcej informacji

Jak dodatki przeglądarki wpływają na komputer?

Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969227 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

Opinia