Poprawka: Program Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 IDE ulega awarii po jej uruchomieniu i zostanie wygenerowany błąd programu Dr Watson, który ma 881158574 identyfikator Wiadro


Jak sprawdzić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie problemu? Dodaliśmy ten problem do naszej Zrzut pamięci diagnostycznych można potwierdzić.

Objawy


Masz Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowane na komputerze. Po uruchomieniu programu Visual Studio IDE ulega awarii. Po przesłaniu informacji awarii programu Dr Watson, jest generowany błąd programu Dr Watson, który ma 881158574 identyfikator Wiadro.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodów MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Poprawka jest dostępna w kilku językach. Galerii kodów MSDN Wyświetla listę tych języków. Jeśli określony język na liście nie jest widoczny, strony galerii kodów MSDN zasobów nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 w celu zastosowania tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje inne poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msenv.dll9.0.30729.40569,354,05602-Mar-200917:13x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby przesłać informacje o awarii programu Dr Watson, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk
  Wyszukaj rozwiązanie później w trybie online i uruchom ponownie program gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  < nazwa aplikacji > przestał działać
 2. Kliknij przycisk Wyślij informacje do wysłania raportu po zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  System Windows sprawdza rozwiązania tego problemu
Aby sprawdzić identyfikator porcji programu Dr. Watson, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Raporty o problemach.
 2. Jeśli na komputerze działa system Windows Vista, kliknij przycisk Wyświetl historię problemów. Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows 7, kliknij pozycję Wyświetl wszystkie raporty o problemach.
 3. W oknie Raporty i rozwiązania problemów kliknij dwukrotnie konkretnego problemu, którego.
 4. Wyświetl identyfikator porcji w polu BucketID , który znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące problemu".
Uwaga Metody, które są opisane w tym artykule dotyczą do systemu Windows Vista i Windows 7. Sprawdź w trybie online dla metod, które mają zastosowanie do innych systemów operacyjnych.