Poprawka: Komunikat o błędzie podczas próby wdrożenia aktualizacji BAM podczas partycjonowania jest włączona dla istniejącego działania: "wszystkie kwerendy połączone przy użyciu operatora UNION, PRZETNIJ lub EXCEPT musi mieć taką samą liczbę wyrażeń w ich docelowych list marketingowych"

Dotyczy: BizTalk Server 2009 BranchBizTalk Server 2009 DeveloperBizTalk Server 2009 Enterprise

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz w programie Microsoft BizTalk Server:

  • Masz działania Business Activity Monitoring (BAM), który jest wdrożony i zbiera dane.
  • Funkcja dzielenia na partycje jest włączona dla działania.
  • Należy zdefiniować kolejny kamień milowy dla działania.
  • W wierszu polecenia Uruchom następujące polecenie, aby zaktualizować działania:

    BM.exe update-all-definitionfile:< BAM denifition.xml >
W tym scenariuszu aktualizacja nie powiedzie się i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie w oknie wiersza polecenia:
Trwa aktualizowanie działania... Błąd: Wdrażanie BAM nie powiodło się.
Napotkano błąd podczas wykonywania polecenia na serwerze SQL Server "< nazwa serwera SQL >"
Wszystkie kwerendy połączone przy użyciu operatora UNION, PRZETNIJ lub EXCEPT musi mieć taką samą liczbę wyrażeń w ich miejsce docelowe list.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu problemu w logice, który obsługuje aktualizacje BAM, gdy Partycjonowanie jest włączone.

Rozwiązanie


Zbiorcza zaktualizowane informacje

Dla programu BizTalk Server 2009 poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w zbiorczej aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2429050 skumulowany pakietu aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft BizTalk Server 2006 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.biztalk.bam.management.dll3.6.1529.23,344,25630-Apr-200910:31x86
Uwaga Z powodu zależności plików najnowsza poprawka zawierająca te pliki może również zawierać pliki dodatkowe.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat BAM BizTalk Server odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa559133.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd801328.aspx