MS09-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2007: 9 czerwca 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-027. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń otwarcie dokumentów z zastosowaną wschodnioazjatycką czcionką ClearType, taką jak Meiryo, JhengHei lub YaHei, może spowodować przywrócenie ustawienia Siatka dokumentu: Określ tylko siatkę wierszy. W wyniku tego tekst jest przyciągany do siatki wierszy i dokument staje się dłuższy.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji struktura tagów XML może wyglądać niepoprawnie w zapisanych dokumentach programu Word (DocX) zawierających zmienne dokumentu.
Aby rozwiązać te znane problemy, należy zainstalować poprawkę 970942.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970942 Opis pakietu poprawek dla programu Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
956358 MS08-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2007: 9 grudnia 2008

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Office Word 2007

File nameFile versionFile sizeDateTime
Msword.olb12.0.6501.5000868,71212-Mar-200910:58
Winword.exe12.0.6504.5000408,42417-Apr-200910:35
Wwlib.dll12.0.6504.500017,196,39217-Apr-200910:35
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969604 — ostatni przegląd: 11.08.2009 — zmiana: 1

Opinia