MS09-033: Luka w zabezpieczeniach produktów Virtual PC i Virtual Server umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:


  Odmowa dostępu


  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę aktualizację, korzystając z wiersza polecenia z podniesionym poziomem uprawnień. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Pobierz plik aktualizacji do folderu tymczasowego, na przykład Pobrane pliki (albo „Downloads”).
  2. Kliknij plik aktualizacji prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Po uruchomieniu pliku za pomocą uprawnień administratora aktualizacja powinna zostać zainstalowana pomyślnie.
 • W przypadku instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu Virtual PC 2007 lub Virtual PC 2007 z dodatkiem SP1 pobranej z Centrum pobierania w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 może zostać zwrócony komunikat z informacją, że dane oprogramowanie jest pakietem instalatora poprawek dla programu Microsoft Virtual PC 2004 z dodatkiem SP1 (Microsoft Virtual PC 2004 SP1 Patcher Package). Ten problem występuje zarówno w wersji x86, jak i w wersji x64 tej aktualizacji. Ten komunikat jest niepoprawny i można go zignorować. Pliki binarne są odpowiednie dla używanej platformy. Można to potwierdzić, sprawdzając nazwę pliku.

 • W przypadku instalowania 64-bitowej wersji aktualizacji 969856 w 32-bitowym systemie operacyjnym instalacja może się nie powieść. Ten problem występuje z powodu błędu pliku Advpack.dll podczas tworzenia procesu dla aktualizacji. W takiej sytuacji może zostać zwrócony komunikat o błędzie z informacją, że nie zainstalowano aktualizacji.
 • Data przypisana do pliku VMM.sys zainstalowanego przez tę aktualizację zabezpieczeń odpowiada dacie instalacji, a nie dacie utworzenia plików przez firmę Microsoft. Zaleca się, aby w celu ustalenia, czy aktualizacja została zainstalowana, sprawdzić numery wersji odpowiednich plików wymienionych w sekcji „Informacje o plikach”.
 • Aktualizacja dla wersji Microsoft Virtual PC 2007 RTM może zostać zainstalowana w instalacjach z wersją Virtual PC 2007 Service Pack 1. Ten problem może wystąpić, gdy przypadkowo zostanie pobrana i zainstalowana nieprawidłowa wersja tej aktualizacji. W ramach obu tych aktualizacji jest instalowany identyczny plik binarny i nie powoduje on problemów ze zgodnością ani problemów ze środowiskiem użytkownika. System jest chroniony przed luką w zabezpieczeniach, tak jak to przewidziano w tym scenariuszu. Jednak plik VMM.sys ma wersję 1.1.598.0. Mimo że ta wersja jest starsza niż wersja sprzed instalacji, aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana i chroni system. Jednak nie zaleca się instalowania wersji tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla produktu RTM w systemie z dodatkiem Service Pack 1.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń nie tworzy pliku dziennika w trakcie instalacji.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można jej odinstalować. W przypadku konieczności wycofania tej aktualizacji zaleca się odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Virtual PC lub Virtual Server. Można to zrobić bez utraty danych zawartych na maszynach wirtualnych.
 • W aplecie Dodaj lub usuń programy nie jest dodawany wpis dla tej aktualizacji.
 • Aby za pomocą wpisów rejestru sprawdzić, czy zainstalowano tę aktualizację zabezpieczeń, należy ustalić, czy klucz rejestru wymieniony w tym biuletynie ma wartość: VSPatcher2. Te wpisy występują także w instalacji, w której nie zainstalowano tej aktualizacji zabezpieczeń. Jednak ten wpis ma inną wartość.
 • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń pobranej z Centrum pobierania Microsoft nie jest wymuszane ponowne uruchomienie systemu. Jednak ponowne uruchomienie systemu jest konieczne w celu zastosowania zmian związanych ze zaktualizowanym sterownikiem VMM jądra.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Virtual PC 2007, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual PC 2007 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual PC 2007 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

Virtual Server 2005

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.16Date of update installationTime of update installation1,51,552

Virtual PC 2004 z dodatkiem Service Pack 1, wersje 32-bitowe

File NameVersionDateTimeSize
VMM.sys1.1.465.15Date of update installationTime of update installation145,408

Więcej informacji

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli ma pewności, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.

  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969856 — ostatni przegląd: 12.03.2010 — zmiana: 1

Opinia