MS09-065: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-065. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows XP i kartą wideo firmy NVIDIA lub ATI, sesje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego mogą się zawiesić lub przestać odpowiadać. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowsze sterowniki karty wideo.
 • Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows XP i kartą wideo serii ATI Radeon HD 2400, komputer może nie uruchamiać się poprawnie. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Ponownie uruchom komputer.
   2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Wybierz system operacyjny do uruchomienia”, naciśnij klawisz F8.
   3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   4. Jeśli korzystasz z komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych, wybierz z listy pozycję Microsoft Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  4. Kliknij nazwę karty graficznej firmy ATI na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  5. Ponownie uruchom komputer.
  6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  7. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.

  8. Kliknij pozycję Catalyst Control Center na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  9. Ponownie uruchom komputer.
  10. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik wideo firmy ATI z witryny firmy ATI w sieci Web.
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Microsoft Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.73221,649,90414-Aug-200907:04x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.73221,649,90414-Aug-200907:04x86UNIPROC

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.36141,850,11214-Aug-200912:19x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.36141,859,32814-Aug-200911:22x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.58631,850,62414-Aug-200913:21x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.58631,859,71215-Aug-200901:49x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.586330,20814-Aug-200915:25x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.45714,528,64024-Aug-200918:27x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.45714,540,41624-Aug-200918:24x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.45711,851,90413-Aug-200913:42x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.45711,854,97613-Aug-200913:32x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.45715,574,65624-Aug-200918:26IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.45715,583,87224-Aug-200918:23IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.169082,031,10414-Aug-200914:01x86
Win32k.sys6.0.6000.211082,032,12815-Aug-200921:08x86
Win32k.sys6.0.6001.183112,035,71214-Aug-200913:53x86
Win32k.sys6.0.6001.224972,036,22414-Aug-200913:46x86
Win32k.sys6.0.6002.180912,036,73614-Aug-200913:27x86
Win32k.sys6.0.6002.222002,045,44014-Aug-200913:29x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.169082,758,65614-Aug-200914:17x64
Win32k.sys6.0.6000.211082,759,68015-Aug-200922:28x64
Win32k.sys6.0.6001.183112,749,95214-Aug-200914:44x64
Win32k.sys6.0.6001.224972,750,46414-Aug-200913:51x64
Win32k.sys6.0.6002.180912,751,48814-Aug-200913:43x64
Win32k.sys6.0.6002.222002,754,56014-Aug-200913:39x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.183116,639,10414-Aug-200913:51IA-64
Win32k.sys6.0.6001.224976,636,03214-Aug-200913:42IA-64
Win32k.sys6.0.6002.180916,640,12814-Aug-200913:34IA-64
Win32k.sys6.0.6002.222006,650,36814-Aug-200913:33IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb969947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_36caac2fa7738174ca3d159fc1d4dc20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_e63fd7467735ed36.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_549a9428377baa1169101795ca649b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_e958c9fa4988c662.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_5b555eea50040a4cda5372c8290acd1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_765defb1fe4432a5.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_8ddc3adec5a6f2791b53a5d3ba6fd592_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_0534bad52189fd81.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_d0dbf21da06d4e3987e3087101c96f95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_e585fc01cc0abb96.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_d854a6579d279244d31d63cb46e28562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_fd455b0c8245b6c9.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_b71543169d58fafc.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_b79eb803b676ce08.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)16-Aug-2009
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_b8e9afca9a8df67d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_b922cef1b3e70dd9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_ba79a25297f52b29.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_bb639005b0cab34a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:35
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_20e3671e1a3d119536bdd15ed6fbe16d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_fbcadbb167fd8b7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_515776fb68d1e2a9120af27651be7a88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_fcc5ac4a39d6e0e9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73de761b21f7dc226372954315f107ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_23ded93f54b60e62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a9a682625291e0b7747092b5327bf0e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_6850b4f27de44faa.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94ece01c425388a1241d7be4196a0bc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_5b8400fc23eabfa3.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a15954b9c338372173115313e14ac380_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_4ea9ed0868c75f6c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a9a9e02be5467ef8180307ff3a79eba2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_cb4a8c4efd0f254e.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf7c24e071a8f4fc10302f2a240e5afe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_07c339f79d2b3291.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd3993ce21f7a0c87b6a93a7c05e24c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_b613c802121f050d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e4b7a7abc9d6fb153630f11be4432542_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_c949b769eba6128c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_1333de9a55b66c32.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_13bd53876ed43f3e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)16-Aug-2009
Time (UTC)02:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_15084b4e52eb67b3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_15416a756c447f0f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_16983dd650529c5f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_17822b8969282480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,606
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,548
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,384
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,384
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb969947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_1d8888ec8a172e2d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21108_none_1e11fdd9a3350139.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)16-Aug-2009
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_1f5cf5a0874c29ae.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_1f9614c7a0a5410a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_20ece82884b35e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_21d6d5db9d88e67b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_345a5a1e0fc0fd5fb41df9c9a6ab2a0a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_452db7632a343ee1.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e28b870378aad9d7be059834c1daffb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_5ab1fe8a0c8c06c0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_661435251a70b7b6d58dd14a4ab74070_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_f29e6175e2d2b0da.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7502a1ec35cbf8e7cc779e4ae3167ca2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_2f3a20c3aa8290ad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_94fab2cd9afca9922697735008fcc9e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_99b79d379784ae1b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aa6a0523266042563e58e59473d4f8d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_f6e8405a42697587.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_b8eb53c09a8bff79.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_b92472e7b3e516d5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)15-Aug-2009
Time (UTC)00:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_ba7b464897f33425.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_bb6533fbb0c8bc46.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb969947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb969947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb969947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,276
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb969947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,208
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,276
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb969947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,208
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb969947_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_1f5cf5a0874c29ae.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22497_none_1f9614c7a0a5410a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_20ece82884b35e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22200_none_21d6d5db9d88e67b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969947 — ostatni przegląd: 18.01.2010 — zmiana: 1

Opinia