MS09-026: Luka w zabezpieczeniach zdalnego wywoływania procedur (RPC) umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-026. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll5.0.2195.7281437,00823-Apr-200902:08x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.1.2600.3555584,19215-Apr-200915:11x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3555351,74415-Apr-200909:24x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.3555583,16815-Apr-200915:26x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3555351,74415-Apr-200909:24x86SP2SP2QFE
Rpcrt4.dll5.1.2600.5795585,21615-Apr-200914:51x86SP3SP3GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.5795585,21615-Apr-200915:24x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.45021,653,24827-Apr-200923:52x64SP2SP2GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:52x86SP2SP2GDR\WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.45021,679,87227-Apr-200923:45x64SP2SP2QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:45x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.4502642,04827-Apr-200910:27x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.2.3790.4502642,04827-Apr-200910:45x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.45022,470,91227-Apr-200923:48IA-64SP2SP2GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:48x86SP2SP2GDR\WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.45022,710,52827-Apr-200923:44IA-64SP2SP2QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:44x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6000.16850788,99223-Apr-200913:01x86
Rpcrt4.dll6.0.6000.21045788,99223-Apr-200912:33x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247784,89623-Apr-200912:43x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417784,89623-Apr-200912:39x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024784,89623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120784,89623-Apr-200912:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6000.168501,260,54423-Apr-200913:11x64
Rpcrt4.dll6.0.6000.210451,287,16823-Apr-200913:07x64
Rpcrt4.dll6.0.6001.182471,280,51223-Apr-200913:18x64
Rpcrt4.dll6.0.6001.224171,320,44823-Apr-200912:49x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.180241,305,60023-Apr-200912:25x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.221201,305,60023-Apr-200912:24x64
Rpcrt4.dll6.0.6000.16850672,25623-Apr-200913:03x86
Rpcrt4.dll6.0.6000.21045672,25623-Apr-200912:35x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247677,37623-Apr-200912:44x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417677,37623-Apr-200912:40x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024677,37623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120677,37623-Apr-200912:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6001.182473,072,51223-Apr-200912:39IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6001.224173,307,52023-Apr-200912:36IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.180243,307,52023-Apr-200912:06IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.221203,307,52023-Apr-200912:17IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247677,37623-Apr-200912:44x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417677,37623-Apr-200912:40x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024677,37623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120677,37623-Apr-200912:25x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows VistaDodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,383
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_0b01418e868dffe2f23b77934d212e30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_c27b86d658ad16f2.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_5cf822ae5bf123d9e6ad6f4d1ce79d5c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_f19c3f7827ad7fd7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_5e5e00136bea061f1cade71760ae330f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_2f51079f36c0d97a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_6254677ee32c0acf001ce1e8073dfd5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_a02d22e1599cda93.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_92fab8750ca08ab3b62f2f783eab511d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_6092228f6a8654ee.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_f02b23555ede1fdd20968d6d8f7d819e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_332d2b1ea164e71f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_b1de54a148164471.manifest
File versionNot Applicable
File size27,531
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_b2779aec61277a3f.manifest
File versionNot Applicable
File size27,531
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:16
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_b3d66539452e6ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_b48073ae5e33b3f0.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_b5cf780142473936.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_b65513a45b6873a4.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_18d10310f27ed2ad368b275f153068d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_8d9055a1ebe40a12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d55965ae46f696536c0d574aba08360_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_88c242353b2bbaaf.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_250114d8f47fa0e2e3e517bb1e4f86c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_2b9fc7983ccacae0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_63833e98e986fbff37fd36c9b1e88dbd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_ab98c5a3305ea83f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9cba5d04767d9bb93f8a6a4348dc9c83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_5be6b4165d74d60a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac67087011868002ed771e9d3ee0aea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_d826768fa9e1dfd2.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae7ed187b38e9fb9bdc9374b6ca738ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_3557d4068a2c95d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bc827b1f8832ab42f0941d2fd05283ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_e4b6674623f7916c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c50312713d2cd9da9f1b8981af96e330_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_36f3ec9356914571.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d49b5fe80da8abef9df3fd9e0a659bd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_3228b3dda403214b.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_0dfcf0250073b5a7.manifest
File versionNot Applicable
File size27,571
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_0e9636701984eb75.manifest
File versionNot Applicable
File size27,571
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)00:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_0ff500bcfd8bdc08.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_109f0f3216912526.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_11ee1384faa4aa6c.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)03:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1273af2813c5e4da.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,560
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_18519a7734d477a2.manifest
File versionNot Applicable
File size25,157
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_18eae0c24de5ad70.manifest
File versionNot Applicable
File size25,157
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_1a49ab0f31ec9e03.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_1af3b9844af1e721.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_1c42bdd72f056c67.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1cc8597a4826a6d5.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_235f20a2c7f7ea2ddd8aed45628d7f0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_26d4fc59b54c070f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_236cac4e47573d54305183aebae90efe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_74a2fd0855fb5255.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_555b0d489d1c723adf4106ca67619bc3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_ad2cd04770c9263b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9ce417ea1c4531c4b0fe3e958f8fe23b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_c2bf6688843b6018.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d85dbaef74c9082977693a049c94dd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_7b80d1f6dea67343.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d8c0e26d3f87a5625bfecaa9a65cdb01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_76b45665bf05fa62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_b3d8092f452c73ce.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_b48217a45e31bcec.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_b5d11bf742454232.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)03:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_b656b79a5b667ca0.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)10:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_1a49ab0f31ec9e03.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_1af3b9844af1e721.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_1c42bdd72f056c67.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1cc8597a4826a6d5.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970238 — ostatni przegląd: 11.08.2009 — zmiana: 1

Opinia