Mapowania klawiatury przy użyciu klawiatury komputera PC na komputerze Macintosh

Dotyczy: Comfort Curve Keyboard 2000Wireless Desktop 3000

WPROWADZENIE


Gdy używana jest klawiatura Windows (PC) na komputerze Macintosh, skróty klawiaturowe używane mapowanie do różnych kluczy. W szczególności klucz podstawowy, który jest używany w skróty klawiaturowe w połączeniu z innymi klawiszami różni się często. Poniżej przedstawiono podstawowy podstawienia klawiszy na klawiaturze systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh.
System WindowsDla komputerów Macintosh
KONTROLAPOLECENIE (dla większości skróty) lub FORMANT
ALTOPCJA
Windows/StartCOMMAND/Apple
BACKSPACEUSUŃ
USUŃDEL
KLAWISZ SHIFTKLAWISZ SHIFT
WPROWADŹZWROT

Więcej informacji


Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które dotyczą systemu operacyjnego.

Skróty systemu

AkcjaSystem WindowsDla komputerów Macintosh
Usuń ze starszymi wersjamiBACKSPACEUSUŃ
Przechwytywanie zawartości całego ekranu do SchowkaDRUKOWANIE EKRANUCOMMAND+CONTROL+SHIFT+3
Przechwytywanie większości szyby przedniejKLAWISZE ALT + PRINT SCREENCOMMAND+SHIFT+3
Zamknij aktywne oknoCONTROL+WCOMMAND+W
Skopiuj plik/folderCONTROL + przeciągnięcie ikonyOPTION + przeciągnięcie ikony
Kopiuj do schowkaCONTROL+CCOMMAND+C
Tworzenie aliasów lub skrótówKliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Utwórz skrótZaznacz element, a następnie COMMAND + L
Usuń do SchowkaCONTROL+XCOMMAND+X
Zamknięcie okna dialogowego bez zmianESCESC
Find/SearchCONTROL+FCOMMAND+F
Życie opuszczenia nieodpowiadającej aplikacjiCONTROL+ALT+DELETECOMMAND+OPTION+ESC
Usuń do przoduUSUŃDEL (notebooki Mac: klawisza funkcyjnego (fn) + DELETE)
Wyświetlanie element informacji lub właściwościALT+ENTERCOMMAND+I
Wyloguj bieżącego użytkownikaKlawisz logo Windows + LCOMMAND+SHIFT+Q
Maksymalizuj oknoCONTROL+F10CONTROL + F3, a następnie Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby wybrać zminimalizowanych okien na stacji dokującej, a następnie wprowadź
Minimalizowanie okienKlawisz logo Windows + MCOMMAND+M
Nowy folderCONTROL+NCOMMAND+SHIFT+N
Otwieranie plikuCONTROL+OCOMMAND+O
Wklej zawartość SchowkaCONTROL+VCOMMAND+V
DrukujCONTROL+PCOMMAND+P
Kończenie pracy programu programALT+F4COMMAND+Q
Zmień nazwę pliku/folderuZaznacz element, a następnie F2Wybierz element, a następnie ENTER
Zapisz plikCONTROL+SCOMMAND+S
Zaznacz wszystkie elementyCONTROL+ACOMMAND+A
Wybierz więcej niż jeden element na liście (niesąsiadujące)Sterowanie, a następnie kliknij każdy z elementówPOLECENIE, a następnie kliknij każdy z elementów
Wyślij elementy do Recycle Bin i śmieciZaznacz elementy, a następnie usunąćWybierz elementy, a następnie COMMAND + DELETE
Wysyłanie/odbieranie poczty e-mailCONTROL+KCOMMAND+K
Zamknięcie systemuKlawisz logo systemu Windows + U + UKlawisz polecenia + OPTION + kontroli + wysuwania
Przełącza do następnego oknaCONTROL + F6COMMAND + ~ (tylda)
Przejocie do poprzedniego oknaCONTROL+SHIFT+F6COMMAND + SHIFT + ~ (tylda)
Przełączać się między otwartymi aplikacjamiALT+TABCOMMAND+TAB
Wpisywanie znaków specjalnychALT + klawisz znakuOPTION + klawisz znaku
CofnijCONTROL+ZCOMMAND+Z

Microsoft Office / iWork

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które są specyficzne dla pakietów Microsoft Office i Apple iWork office.
AkcjaSystem WindowsDla komputerów Macintosh
Wszystkie wersalikiCONTROL+SHIFT+ACOMMAND+SHIFT+A
PogrubienieCONTROL+BCOMMAND+B
Rozszerzenie zaznaczenia wyraz w lewoCONTROL + SHIFT + LEWA STRZAŁKAOPTION + SHIFT + STRZAŁKA
Rozszerzyć zaznaczenie wyraz w prawoCONTROL + SHIFT + PRAWA STRZAŁKAOPTION + SHIFT + STRZAŁKA
Menu CzcionkaCONTROL+DCOMMAND + D (biuro) lub COMMAND + T (iWork)
KursywaCONTROL+ICOMMAND+I
Przejść do początku bieżącego lub poprzedniego wyrazuCONTROL + STRZAŁKA W LEWOOPTION + STRZAŁKA W LEWO
Przenieś na koniec bieżącego lub następnego wyrazuCONTROL + STRZAŁKA W PRAWOOPTION + STRZAŁKA W PRAWO
Przenieś na koniec bieżącego wierszaCONTROL+ENDOPTION+END
Nowy dokument, Nowa wiadomość e-mail i tak dalejCONTROL+NCOMMAND+N
PodkreślenieCONTROL+UCOMMAND+U

Program Windows Internet Explorer / Safari skróty

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które są specyficzne dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer i Safari firmy Apple w sieci Web.
AkcjaSystem WindowsDla komputerów Macintosh
WsteczALT + Strzałka w lewo lub BACKSPACECOMMAND + Strzałka w lewo lub DELETE
Znajdź słowa i frazy na stronieCTRL+FCOMMAND+F
Do przoduALT + Strzałka w prawo lub SHIFT + BACKSPACECOMMAND + Strzałka w prawo lub SHIFT + DELETE
Przejdź do strony głównejALT+HOMECOMMAND+SHIFT+H
Otwieranie nowego okna przeglądarkiCTRL+NCOMMAND+N
Otwórz nową kartęCTRL+TCOMMAND+T
Drukowanie stronyCTRL+PCOMMAND+P
Odśwież stronę sieci WebCTRL+RCOMMAND+R
Przełącz się do następnej kartyCTRL+TABCOMMAND +} (nawias klamrowy zamykający)
Przełącz się do poprzedniej kartyCTRL+SHIFT+TABCOMMAND + {(lewy nawias klamrowy)
Przełącz pełny ekranF11Brak
Zwiększanie rozmiaru tekstuCTRL + ZNAK PLUS (+)COMMAND + ZNAK PLUS (+)
Zmniejsz rozmiar tekstuCTRL + ZNAK MINUS (-)COMMAND + ZNAK MINUS (-)