Dla bramy domyślnej mogła zostać ustawiona wartość 0.0.0.0 w systemie operacyjnym Windows Vista lub nowszym z uruchomioną usługą Bonjour firmy Apple

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.
Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKIE PUBLIKOWANIE

ARTYKUŁY SZYBKO PUBLIKOWANE ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM ARTYKULE DOTYCZĄ NOWYCH LUB UNIKATOWYCH ZAGADNIEŃ ALBO SĄ UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.


Podczas korzystania z komputera z uruchomioną usługą Bonjour firmy Apple na komputerze może zostać utworzona brama domyślna o adresie 0.0.0.0.

PrzyczynaTen problem jest spowodowany tym, że w usłudze Bonjour są stosowane reguły w celu dodawania trasy określającej bramę domyślną o adresie 0.0.0.0, która nie jest usuwana.Aby ta trasa została otrzymana, na komputerze z systemem Windows Vista lub nowszym, na którym jest zainstalowana usługa Bonjour, muszą wystąpić następujące zdarzenia:

  • Komputer nie otrzymuje adresu za pośrednictwem protokołu DHCP przed uruchomieniem usługi Bonjour.

  • Gdy ten warunek jest spełniony, usługa Bonjour dodaje do komputera trasę domyślną wskazującą, że wszystkie hosty internetowe są częścią łącza.

  • W wyniku tego komputer może otrzymać adres za pośrednictwem protokołu DHCP. Usługa Bonjour nie usuwa trasy domyślnej, przez co na komputerze pozostaje skonfigurowana niepoprawna brama domyślna. Do tej bramy jest przywłaszczana właściwa konfiguracja bramy dostarczana przez protokół DHCP, co uniemożliwia dostęp do Internetu.

RozwiązanieAby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem ręcznie, należy usunąć trasę. W tym celu wykonaj czynności wymienione poniżej:1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:route delete 0.0.0.03. Zamknij okno wiersza polecenia.Uwaga Wykonanie tych czynności nie gwarantuje, że usługa Bonjour nigdy ponownie nie utworzy trasy, ponieważ to zależy od kolejności występowania zdarzeń opisanych w sekcji Przyczyna. Jeśli zdarzy się to ponownie, należy wykonać powyższe czynności, aby usunąć trasę.

Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacjiStan:

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

ZASTRZEŻENIE

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI ANI ŚCISŁOŚCI INFORMACJI I POKREWNYCH GRAFIK ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB („MATERIAŁY”). MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE, W TYM TAKŻE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI WŁASNOŚCI, NIENARUSZENIA PRAW, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 970313 — ostatni przegląd: 27.02.2012 — zmiana: 1

Opinia