Opis dodatku Silverlight 3

WPROWADZENIE

Microsoft Silverlight to dodatek plug-in dla różnych przeglądarek i środowisk, udostępniający bazujące na technologii Microsoft .NET środowisko multimedialne następnej generacji i rozbudowane aplikacje interakcyjne w sieci Web. W tym artykule opisano wersję dodatku Silverlight 3.

Streszczenie

W dodatku Silverlight 3 wprowadzono ponad 50 nowych funkcji, między innymi następujące:
  • Ulepszone zabezpieczenia i niezawodność
  • Ulepszona obsługa multimediów i wideo, w tym obsługa formatu wideo H.264
  • Funkcja uruchamiania aplikacji Silverlight poza przeglądarką
  • Znacznie ulepszone obsługa grafiki, wydajność obsługi grafiki oraz efekty twórcze, w tym obsługa grafiki trójwymiarowej (3-W) z perspektywą
  • Ulepszona wydajność opracowywania rozbudowanych aplikacji internetowych
Dodatek Silverlight 3 jest zgodny ze starszymi aplikacjami sieci Web utworzonymi w poprzednich wersjach technologii Silverlight.

Więcej informacji

Informacje dotyczące instalacji

Ta aktualizacja jest dostępna w następujących źródłach.

Witryna technologii Microsoft Silverlight

Instalator technologii Silverlight zawiera tę aktualizację i wszystkie wcześniejsze aktualizacje. Aby zainstalować najnowszą wersję technologii Silverlight, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest także dostępna dla użytkowników usługi Microsoft Update. Jeśli na komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja technologii Silverlight, ta aktualizacja zostanie zaoferowana jako „Aktualizacja dla technologii Microsoft Silverlight (KB 970363)”.

Program WSUS

Ta aktualizacja jest także dostępna w usłudze Microsoft Update za pośrednictwem programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).

Jeśli na komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja technologii Microsoft Silverlight, ta aktualizacja zostanie zaoferowana jako „Aktualizacja dla technologii Microsoft Silverlight (KB 970363)”.

Jeśli na komputerze nie zainstalowano technologii Silverlight, ta aktualizacja zostanie zaoferowana przez instalatora najnowszego dodatku Silverlight 3.0 jako „Aktualizacja dla technologii Microsoft Silverlight (KB 970363)”.Technologia Silverlight 3.0 zawiera mechanizm automatycznego aktualizowania. W pakiecie programu WSUS ten mechanizm jest domyślnie wyłączony. Przyszłe aktualizacje będą udostępniane za pośrednictwem aktualizacji programu WSUS.

Materiały referencyjne

Właściwości

Identyfikator artykułu: 970363 — ostatni przegląd: 22.12.2009 — zmiana: 1

Opinia