MS09-020: Luki w zabezpieczeniach internetowych usług informacyjnych (IIS) umożliwiają podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpext.dll5.0.2195.7290247,05625-Apr-200911:09x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Httpext.dll6.0.2600.3574268,28821-May-200918:19x86SP2SP2GDR
Httpext.dll6.0.2600.3574268,28821-May-200918:01x86SP2SP2QFE
Httpext.dll6.0.2600.5817268,28821-May-200918:46x86SP3SP3GDR
Httpext.dll6.0.2600.5817268,28821-May-200918:09x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Httpext.dll6.0.3790.4518492,03226-May-200904:41x64SP2SP2GDR
Whttpext.dll6.0.3790.4518241,66426-May-200904:41x86SP2SP2GDR\WOW
Httpext.dll6.0.3790.4518492,03226-May-200904:38x64SP2SP2QFE
Whttpext.dll6.0.3790.4518241,66426-May-200904:38x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Httpext.dll6.0.3790.4518241,66425-May-200915:56x86SP2SP2GDR
Httpext.dll6.0.3790.4518241,66425-May-200915:49x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Httpext.dll6.0.3790.4518846,33626-May-200904:40IA-64SP2SP2GDR
Whttpext.dll6.0.3790.4518241,66426-May-200904:40x86SP2SP2GDR\WOW
Httpext.dll6.0.3790.4518845,82426-May-200904:38IA-64SP2SP2QFE
Whttpext.dll6.0.3790.4518241,66426-May-200904:38x86SP2SP2QFE\WOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970483 — ostatni przegląd: 15.06.2009 — zmiana: 1

Opinia