Komputer, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Windows Vista lub Windows Server 2008 przestaje działać, gdy sterowników filtrów innych producentów zwraca wartość "STATUS_PENDING" w odpowiedzi na MPP

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition

Objawy


Komputer zawiesza się kilka minut po ponownym włączeniu na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), Windows Vista lub Windows Server 2008. Ten problem występuje, gdy protokół user datagram protocol (UDP) lub przekazywanie sterowania protokół (TCP) pakiet jest wysyłany do sterowników filtrów innych producentów, a następnie sterownik zwraca wartość STATUS_PENDING w odpowiedzi na pakiet żądania We/Wy (IRP).

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ system używa zmiennej stosu do przechowywania adresu zdalnego, który jest używany do wysłania pakietu odpowiedzi. Gdy sterownik filtru zwraca wartość STATUS_PENDING , stos jest rozwinięty i zmiennej jest niedostępny. W związku z tym awarii systemu, jeśli pakiet odpowiedzi próbuje użyć adresu zdalnego.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi działać Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), x64-bitowych wersji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Windows Vista z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek


Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows XP i Windows Server 2003
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KB970706.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Rpcxdr.sys5.2.3790.453370,14418- Jun-200911:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje x64-bitowych systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP2

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Rpcxdr.sys5.2.379 0.453310649618-Jun-200915:11x64
Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko "Windows Vista" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktSR_LevelSkładnik usługi
  6.0.600
  2.
  22 xxx
  System Windows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem x 86 systemów Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Rpcxdr.sys6.0.6002.2294077,31224-Sep-201213:20x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z procesorem x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Rpcxdr.sys6.0.6002.2294091,13624-Sep-201213:52x64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Rpcxdr.sys6.0.6002.22940231,93624-Sep-201212:53IA-64

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft


Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x86 wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,444
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ab870802c6ecfb293f2b9956ebe29776_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_d70c66fbfb0d1977.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-nfs-openrpc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_e5fedc4e616ca4fc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,276
Data (UTC)24-Sep-2012
Godzina (UTC)15:09
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x64-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuAmd64_6ebdf112e24f62739dd98ce1e3679e39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_5891ce519e456fee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-nfs-openrpc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_421d77d219ca1632.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,288
Data (UTC)24-Sep-2012
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,472
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:15
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008, wersje dla komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_effbde28509866d69953732f1290e578_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_9a0972fd21fbe5c3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-nfs-openrpc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22940_none_e6008044616aadf8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,282
Data (UTC)24-Sep-2012
Godzina (UTC)14:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 586
Data (UTC)25-Sep-2012
Godzina (UTC)11:14
PlatformaNie dotyczy