Moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje błędnie napisanych wyrazów w programie Word 2010

Objawy

Symptom 1

Moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje błędnie napisanych wyrazów w programie Word 2010

Symptom 2

Po kliknięciu przycisku Pisownia i gramatyka w grupie Sprawdzanie na karcie Recenzja w programie Word 2010, wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:
  • Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało zakończone.
  • Narzędzia sprawdzające dla języka domyślnego języka, spróbuj ponownie zainstalować narzędzia sprawdzające.

Przyczyna

To może wystąpić dowolny z następujących powodów:
  • Narzędzia sprawdzające język nie są zainstalowane.
  • Dodaj w pl moduł sprawdzania pisowni jest wyłączona.
  • Zaznaczono pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki .
  • Domyślnie jest ustawiony inny język.
  • Istnieje następujący podklucz w rejestrze:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać metody, które są przewidziane w niniejszym artykule, w kolejności, w jakiej są przedstawione. Jeśli wcześniej wykonano jedną z tych metod, a nie pomogło rozwiązać problem, możesz pominąć tę metodę i przejść do następnej.
Metoda 1: Zainstaluj narzędzia sprawdzające
Metoda 2: Włączanie modułu sprawdzania pisowni w EN-US
Metoda 3: Włącz sprawdzanie pisowni podczas pisania
Metoda 4: Wybierz język i wyczyść "Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki"
Metoda 5: Modyfikowanie rejestru

Więcej informacji

Ten problem występuje w innej wersji programu Microsoft Word?

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem w innej wersji programu Microsoft Word, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2662392 moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędnie napisanych wyrazów w programie Word 2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970826 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Word 2010

Opinia