Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia dokumentu programu PowerPoint 4.0 po zainstalowaniu aktualizacji MS09-017 w programie PowerPoint 2000 i PowerPoint 2002

Symptomy

Próba otwarcia w programie Microsoft PowerPoint 2000 lub Microsoft PowerPoint 2002 prezentacji w formacie programu Microsoft PowerPoint 4.0 kończy się niepowodzeniem i wyświetleniem następującego komunikatu o błędzie:

Plik ma starszy format, który nie jest obsługiwany przez tę wersję programu.

Przyczyna

Ze względu na problemy z zabezpieczeniami dotyczące kodu analizowania stosowanego do otwierania i zapisywania prezentacji programu PowerPoint 4.0 ta aktualizacja zabezpieczeń wyłącza możliwość otwierania tego typu plików.

Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS09-017. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w kodzie analizowania, który był stosowany do otwierania i zapisywania typów formatu plików programu PowerPoint, zapobiegając otwieraniu macierzystych formatów plików programu PowerPoint 4.0 w programach Microsoft Office PowerPoint 2000 i Microsoft Office PowerPoint 2002.

To działanie jest domyślnie włączone w pakiecie Microsoft Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3. W programie Microsoft Office PowerPoint 2003 nie można otwierać prezentacji o formacie pliku programu PowerPoint 4.0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938810 Informacje o określonych formatach plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Rozwiązanie

Jak włączyć blokowane typy plików

Ważne Wykonanie tych czynności może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonanie tych czynności może także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie opisanego w tym artykule procesu w celu umożliwienia programom działania zgodnego z ich przeznaczeniem lub wdrożenia określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z wdrożeniem tego procesu w danym środowisku. W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu tego procesu należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem ochrony systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby umożliwić otwieranie w programach PowerPoint 2000 i PowerPoint 2002 prezentacji o formacie pliku programu PowerPoint 4.0, należy dodać do rejestru jeden z następujących podkluczy:
Komputer kliencki:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock

Zasady grupy:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
Te klucze mają następujące wartości:
WartośćOpisy
FilesFromPowerPoint95 Ten klucz umożliwia blokowanie wszelkich konwerterów obsługujących format programu PowerPoint 95.Domyślnie ten klucz jest wyłączony i nie powoduje blokowania plików.
FilesBeforePowerPoint95Ta wartość umożliwia blokowanie konwertera eksportu programu PPT 4.0 i wszelkich innych konwerterów obsługujących formaty wcześniejsze niż programu PowerPoint 95.Domyślnie ten klucz jest włączony i powoduje blokowanie otwierania plików programu PowerPoint 4.0.
FilesFromNonPowerPointFormatsTen klucz umożliwia blokowanie wszelkich formatów plików używanych w programie PowerPoint do importowania plików programu Harvard Graphics dla systemu Windows w wersji 3.0 (plików ch3 i sh3) oraz programu Lotus Freelance dla systemu Windows w wersji od 1.0 do 2.1 (plików pre).

Domyślnie ten klucz jest włączony. Uniemożliwia on użytkownikowi otwieranie plików w formatach innych niż programu PowerPoint.
Te wartości mogą być włączone lub wyłączone:
 • Wyłączone: Wartość jest wyłączona. Oznacza to, że jeśli wartość DWORD jest ustawiona jako równa 0 lub nie istnieje, można normalnie otwierać odpowiednie typy plików.
 • Włączone: Wartość jest włączona. Oznacza to, że jeśli wartość DWORD jest ustawiona jako równa 1 lub innej niezdefiniowanej wartości, możliwość otwierania odpowiednich typów plików jest zablokowana.
Aby umożliwić otwarcie w programie PowerPoint pliku programu PowerPoint 4.0, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz tekst FileOpenBlock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zaznacz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. Wpisz tekst FilesBeforePowerPoint95, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Zaznacz wartość FilesBeforePowerPoint95.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. Wpisz wartość 0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 970980 — ostatni przegląd: 15.05.2009 — zmiana: 1

Opinia