Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 974654
    Pliki symboli (PDB) są usunięte z folderu systemu Windows po odinstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio
  • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”
  • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)
  • 974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFilesizeDateTime
ATL80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200919:40
atl80.AMD64.pdb2,519,04011-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
atl80.i386.pdb2,723,84011-Jul-200919:40
atl80.IA64.pdb2,789,37611-Jul-200919:23
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat7,50112-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat7,49412-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat7,49412-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,50912-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat7,49412-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat7,48612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51012-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48612-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat7,50612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,52712-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat7,47312-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat7,48812-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat7,48812-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat7,50612-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat7,50612-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47312-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
chkstk.obj1,22511-Jul-200919:39
comsuppd.lib356,49011-Jul-200919:41
Atl.lib16,82811-Jul-200919:40
atl.lib18,59411-Jul-200923:13
atl.lib15,85011-Jul-200923:14
atl80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:10
atl80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200923:14
atl80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200923:14
atlassem.h1,84111-Jul-200919:40
atlcom.h172,94911-Jul-200919:40
atlcomcli.h67,95611-Jul-200919:40
atldload.lib394,89611-Jul-200919:40
atldload.lib485,76211-Jul-200923:13
atldload.lib416,61411-Jul-200923:14
atlhost.h77,74011-Jul-200919:40
atlmincrt.lib71,53611-Jul-200919:40
atlmincrt.lib86,97611-Jul-200923:13
atlmincrt.lib56,22411-Jul-200923:14
atlmincrt.pdb774,14411-Jul-200919:40
atlmincrt.pdb782,33611-Jul-200923:14
atlmincrt.pdb774,14411-Jul-200923:14
atls.lib993,49811-Jul-200919:40
atls.lib913,90011-Jul-200923:13
atls.lib668,26011-Jul-200923:14
atls.pdb1,527,80811-Jul-200919:40
atls.pdb1,527,80811-Jul-200923:14
atls.pdb1,527,80811-Jul-200923:14
atlsd.lib1,175,47611-Jul-200919:40
atlsd.lib1,517,06211-Jul-200923:13
atlsd.lib1,082,19011-Jul-200923:14
atlsd.pdb1,527,80811-Jul-200919:40
atlsd.pdb1,536,00011-Jul-200923:14
atlsd.pdb1,544,19211-Jul-200923:14
bardock.cpp24,75611-Jul-200920:32
binmode.obj2,54511-Jul-200919:39
binmode.obj1,37111-Jul-200923:13
binmode.obj1,37911-Jul-200923:14
chkstk.obj2,07311-Jul-200923:13
chkstk.obj1,82211-Jul-200923:14
commode.obj4,74711-Jul-200919:39
commode.obj3,63911-Jul-200923:13
commode.obj3,68311-Jul-200923:14
comsupp.lib347,25211-Jul-200919:41
comsupp.lib373,26011-Jul-200923:13
comsupp.lib357,94611-Jul-200923:14
comsuppd.lib391,46811-Jul-200923:13
comsuppd.lib373,44411-Jul-200923:14
comsuppw.lib346,92211-Jul-200919:41
comsuppw.lib372,94611-Jul-200923:13
comsuppw.lib357,64411-Jul-200923:14
comsuppwd.lib356,17411-Jul-200919:41
comsuppwd.lib391,16811-Jul-200923:13
comsuppwd.lib373,14811-Jul-200923:14
crtassem.h64711-Jul-200919:40
delayimp.lib42,76011-Jul-200919:40
delayimp.lib58,51011-Jul-200923:13
delayimp.lib43,03811-Jul-200923:14
dlgcore.cpp25,96311-Jul-200920:32
eafxis.lib419,66011-Jul-200920:32
EAFXIS.lib613,68411-Jul-200923:13
eafxis.lib469,97211-Jul-200923:14
eafxis.pdb1,126,40011-Jul-200920:32
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200923:14
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200923:14
eafxisd.lib429,80211-Jul-200920:32
EAFXISD.lib675,60011-Jul-200923:13
eafxisd.lib494,13611-Jul-200923:14
eafxisd.pdb921,60011-Jul-200920:32
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200923:14
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200923:14
fp10.obj6,09711-Jul-200919:39
invalidcontinue.obj6,12311-Jul-200919:39
invalidcontinue.obj5,60111-Jul-200923:13
invalidcontinue.obj5,22211-Jul-200923:14
libcmt.lib7,705,59011-Jul-200919:39
libcmt.lib10,866,77811-Jul-200923:13
libcmt.lib7,889,27811-Jul-200923:14
libcmt.pdb143,36011-Jul-200919:39
libcmt.pdb143,36011-Jul-200923:14
libcmt.pdb143,36011-Jul-200923:14
libcmtd.lib9,749,13611-Jul-200919:39
libcmtd.lib13,866,01411-Jul-200923:13
libcmtd.lib9,865,47611-Jul-200923:14
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200919:39
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200923:14
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200923:14
libcpmt.lib4,983,94611-Jul-200919:39
libcpmt.lib8,210,49011-Jul-200923:13
libcpmt.lib7,225,52011-Jul-200923:14
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200919:39
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200923:14
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200923:14
libcpmtd.lib6,686,24811-Jul-200919:39
libcpmtd.lib11,602,08211-Jul-200923:13
libcpmtd.lib9,305,75011-Jul-200923:14
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200919:39
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200923:14
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200923:14
libsmanifest.res1,64411-Jul-200920:45
libsmanifest.res1,63611-Jul-200920:45
loosefpmath.obj6,36811-Jul-200919:39
loosefpmath.obj6,14511-Jul-200923:13
loosefpmath.obj5,65511-Jul-200923:14
mfc80.lib2,623,05011-Jul-200920:32
mfc80.lib3,370,88611-Jul-200923:13
mfc80.lib2,563,17611-Jul-200923:14
mfc80d.lib3,414,80611-Jul-200920:32
mfc80d.lib4,392,62611-Jul-200923:13
mfc80d.lib3,364,46411-Jul-200923:14
mfc80u.lib3,429,19211-Jul-200920:32
mfc80U.lib4,421,40811-Jul-200923:13
mfc80u.lib3,269,35611-Jul-200923:14
mfc80ud.lib4,401,15811-Jul-200920:32
mfc80Ud.lib5,716,15411-Jul-200923:13
mfc80ud.lib4,254,53011-Jul-200923:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200923:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200923:14
MFC80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:46
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200923:14
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200923:14
MFC80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:46
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200923:14
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200923:14
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200923:14
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200923:14
MFC80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:46
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200923:14
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200923:14
MFC80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:46
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200923:14
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200923:14
MFC80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200923:14
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200923:14
MFC80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200923:14
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200923:14
MFC80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200923:14
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200923:14
MFC80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:46
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200923:14
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200923:14
MFC80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:46
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200923:14
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200923:14
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200923:14
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200923:14
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200923:14
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200923:14
MFCassem.h3,05511-Jul-200920:32
mfcdload.lib744,65011-Jul-200920:32
mfcdload.lib851,86411-Jul-200923:13
mfcdload.lib733,97011-Jul-200923:14
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:50
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:47
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:31
mfcm80.lib39,10811-Jul-200920:33
MFCM80.lib51,93211-Jul-200923:13
MFCM80.lib37,27011-Jul-200923:14
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:33
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:31
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:44
mfcm80d.lib42,63211-Jul-200920:33
MFCM80D.lib51,95211-Jul-200923:13
MFCM80D.lib40,30611-Jul-200923:14
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:34
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:49
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:46
mfcm80u.lib40,43211-Jul-200920:33
MFCM80U.lib53,94611-Jul-200923:13
MFCM80U.lib38,61411-Jul-200923:14
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:37
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:49
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:43
mfcm80ud.lib43,96611-Jul-200920:33
MFCM80UD.lib53,96211-Jul-200923:13
MFCM80UD.lib41,66211-Jul-200923:14
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,16812-Jul-200901:32
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,68011-Jul-200923:13
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,16811-Jul-200923:14
mfcs80.lib798,00011-Jul-200920:32
mfcs80.lib934,50411-Jul-200923:13
mfcs80.lib825,80211-Jul-200923:14
mfcs80.pdb2,322,43211-Jul-200920:32
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80d.lib847,70411-Jul-200920:32
mfcs80d.lib1,047,97611-Jul-200923:13
mfcs80d.lib892,11411-Jul-200923:14
mfcs80d.pdb2,330,62411-Jul-200920:32
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80u.lib661,58211-Jul-200920:32
mfcs80U.lib693,38611-Jul-200923:13
mfcs80u.lib653,73811-Jul-200923:14
mfcs80u.pdb2,322,43211-Jul-200920:32
mfcs80u.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80u.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80ud.lib692,72011-Jul-200920:32
mfcs80Ud.lib742,33611-Jul-200923:13
mfcs80ud.lib695,96811-Jul-200923:14
mfcs80ud.pdb2,330,62411-Jul-200920:32
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.ATL.manifest46611-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.ATL.manifest46711-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.ATL.manifest46811-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm189,95212-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_ATL_x86.msm168,44812-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm147,45612-Jul-200901:56
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87011-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87111-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87211-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm2,476,03212-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_CRT_x86.msm654,84812-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm1,799,68012-Jul-200901:56
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,87811-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,87911-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,88011-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm3,983,87212-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm2,185,21612-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm2,287,10412-Jul-200901:57
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38111-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38211-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38311-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm9,189,88812-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm4,339,71212-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm4,863,48812-Jul-200901:57
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47511-Jul-200920:54
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47611-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47711-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm175,10412-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm136,70412-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm133,63212-Jul-200901:58
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37211-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37311-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37411-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm5,818,88012-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_MFC_x86.msm1,639,93612-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm1,920,51212-Jul-200901:58
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24011-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24111-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24211-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm158,72012-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm163,32812-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm158,72012-Jul-200901:59
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest46911-Jul-200920:54
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest47011-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest47111-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm152,06412-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm124,92812-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm131,58412-Jul-200901:59
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:38
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:31
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:49
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:34
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:46
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:40
msvcmrt.lib948,04611-Jul-200919:39
msvcmrt.lib1,066,75811-Jul-200923:14
msvcmrt.lib1,215,08811-Jul-200923:13
msvcmrtd.lib988,87811-Jul-200919:39
msvcmrtd.lib1,110,97011-Jul-200923:14
msvcmrtd.lib1,256,26211-Jul-200923:13
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:38
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:31
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:49
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:10
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200923:14
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200923:14
msvcprt.lib1,482,86611-Jul-200919:39
msvcprt.lib1,960,63011-Jul-200923:13
msvcprt.lib1,512,94011-Jul-200923:14
msvcprtd.lib1,632,57611-Jul-200919:39
msvcprtd.lib2,162,82011-Jul-200923:13
msvcprtd.lib1,663,91411-Jul-200923:14
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:45
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:38
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:34
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200923:14
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200923:14
msvcrt.lib960,89411-Jul-200919:39
msvcrt.lib1,197,28811-Jul-200923:13
msvcrt.lib961,01211-Jul-200923:14
msvcrtd.lib992,03011-Jul-200919:39
msvcrtd.lib1,230,84811-Jul-200923:13
msvcrtd.lib994,06811-Jul-200923:14
msvcurt.lib5,968,95811-Jul-200919:39
msvcurt.lib6,142,66211-Jul-200923:14
msvcurt.lib6,303,98611-Jul-200923:13
msvcurtd.lib6,644,09011-Jul-200919:39
msvcurtd.lib6,803,73011-Jul-200923:14
msvcurtd.lib6,982,00411-Jul-200923:13
nafxcw.lib19,135,72811-Jul-200920:32
Nafxcw.lib32,185,21211-Jul-200923:13
nafxcw.lib22,207,79411-Jul-200923:14
nafxcw.pdb2,584,57611-Jul-200920:32
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
nafxcwd.lib21,840,56211-Jul-200920:32
Nafxcwd.lib36,334,94611-Jul-200923:13
nafxcwd.lib25,716,42411-Jul-200923:14
nafxcwd.pdb2,600,96011-Jul-200920:32
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
nafxis.lib189,52611-Jul-200920:32
NAFXIS.lib285,39811-Jul-200923:13
nafxis.lib192,39811-Jul-200923:14
nafxis.pdb126,97611-Jul-200920:32
nafxis.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxis.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxisd.lib219,22611-Jul-200920:32
NAFXISD.lib346,25611-Jul-200923:13
nafxisd.lib230,46411-Jul-200923:14
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200920:32
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200923:14
newmode.obj4,67911-Jul-200919:39
newmode.obj3,56711-Jul-200923:13
newmode.obj3,60711-Jul-200923:14
noarg.obj4,17111-Jul-200919:39
noarg.obj3,31811-Jul-200923:13
noarg.obj2,69611-Jul-200923:14
nochkclr.obj2,58211-Jul-200919:39
nochkclr.obj82911-Jul-200923:13
nochkclr.obj83311-Jul-200923:14
noenv.obj4,14211-Jul-200919:39
noenv.obj3,31611-Jul-200923:13
noenv.obj2,65911-Jul-200923:14
nothrownew.obj9,03611-Jul-200923:13
nothrownew.obj8,37611-Jul-200923:14
nothrownew.obj8,16711-Jul-200919:39
oldnames.lib89,09411-Jul-200919:39
oldnames.lib130,22211-Jul-200923:13
oldnames.lib88,31611-Jul-200923:14
pbinmode.obj6,59011-Jul-200919:39
pbinmode.obj5,34711-Jul-200923:13
pbinmode.obj5,36011-Jul-200923:14
pcommode.obj12,99211-Jul-200919:39
pcommode.obj13,05711-Jul-200923:13
pcommode.obj12,84211-Jul-200923:14
pgobootrun.lib2,50011-Jul-200919:41
pgobootrun.lib2,71611-Jul-200923:13
pgobootrun.lib2,29411-Jul-200923:14
pgort.lib20,45611-Jul-200919:41
pgort.lib36,37211-Jul-200923:13
pgort.lib19,45811-Jul-200923:14
pinvalidcontinue.obj17,50811-Jul-200919:39
pinvalidcontinue.obj17,60811-Jul-200923:13
pinvalidcontinue.obj17,42911-Jul-200923:14
pnewmode.obj12,91611-Jul-200919:39
pnewmode.obj12,97711-Jul-200923:13
pnewmode.obj12,76211-Jul-200923:14
pnoarg.obj7,44611-Jul-200919:39
pnoarg.obj6,25111-Jul-200923:13
pnoarg.obj6,26011-Jul-200923:14
pnoenv.obj7,42711-Jul-200919:39
pnoenv.obj6,18411-Jul-200923:13
pnoenv.obj6,19311-Jul-200923:14
pnothrownew.obj16,73211-Jul-200919:39
pnothrownew.obj16,84211-Jul-200923:13
pnothrownew.obj16,88611-Jul-200923:14
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm90,62412-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm90,11212-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm90,62412-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:59
psetargv.obj12,39311-Jul-200919:39
psetargv.obj12,43811-Jul-200923:13
psetargv.obj12,22311-Jul-200923:14
pthreadlocale.obj4,49811-Jul-200919:39
pthreadlocale.obj3,19811-Jul-200923:13
pthreadlocale.obj3,20611-Jul-200923:14
ptrustm.lib510,90811-Jul-200923:13
ptrustm.lib383,02411-Jul-200919:39
ptrustm.lib435,09611-Jul-200923:14
ptrustmd.lib517,70211-Jul-200923:13
ptrustmd.lib389,69411-Jul-200919:39
ptrustmd.lib440,06611-Jul-200923:14
ptrustu.lib263,56211-Jul-200919:39
ptrustu.lib276,07011-Jul-200923:14
ptrustu.lib321,65211-Jul-200923:13
ptrustud.lib268,87811-Jul-200919:39
ptrustud.lib279,34811-Jul-200923:14
ptrustud.lib327,38411-Jul-200923:13
pwsetargv.obj12,40711-Jul-200919:39
pwsetargv.obj12,45211-Jul-200923:13
pwsetargv.obj12,22911-Jul-200923:14
RunTmChk.lib310,89011-Jul-200919:39
RunTmChk.lib331,47811-Jul-200923:13
runtmchk.lib287,73611-Jul-200923:14
setargv.obj5,07311-Jul-200919:39
setargv.obj4,39311-Jul-200923:13
setargv.obj3,86211-Jul-200923:14
smalheap.obj12,64611-Jul-200919:39
smalheap.obj18,45111-Jul-200923:13
smalheap.obj13,80411-Jul-200923:14
threadlocale.obj2,21911-Jul-200919:39
threadlocale.obj1,02011-Jul-200923:13
threadlocale.obj1,02411-Jul-200923:14
uafxcw.lib19,317,28411-Jul-200920:32
Uafxcw.lib32,427,37811-Jul-200923:13
uafxcw.lib22,207,04211-Jul-200923:14
uafxcw.pdb2,576,38411-Jul-200920:32
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
uafxcwd.lib22,162,35811-Jul-200920:32
Uafxcwd.lib36,812,18411-Jul-200923:13
uafxcwd.lib25,865,18811-Jul-200923:14
uafxcwd.pdb2,600,96011-Jul-200920:32
uafxcwd.pdb2,527,23211-Jul-200923:14
uafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200923:14
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200923:14
vcomp.lib26,81211-Jul-200920:54
vcomp.lib26,27011-Jul-200923:14
vcomp.lib31,75811-Jul-200923:13
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200923:14
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200923:14
vcompd.lib26,38411-Jul-200923:14
vcompd.lib26,94611-Jul-200920:54
vcompd.lib31,87211-Jul-200923:13
vcredist_IA64.exe2.0.50727.40536,620,99211-Jul-200922:48
vcredist_x86.exe2.0.50727.40532,705,74412-Jul-200903:12
vcredist_x64.exe2.0.50727.40533,178,32011-Jul-200920:50
wsetargv.obj5,07911-Jul-200919:39
wsetargv.obj4,40611-Jul-200923:13
wsetargv.obj3,87711-Jul-200923:14
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest47111-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest46911-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest47011-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest2,38311-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest1,88011-Jul-200920:42
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:15
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest2,38112-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:55
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest1,87812-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest1,87911-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest1,24211-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:41
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy82411-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest1,24011-Jul-200920:46
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest47711-Jul-200918:56
8.0.50727.4053.policy82011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy82211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest46811-Jul-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest1,87212-Jul-200901:50
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest2,37411-Jul-200920:42
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest47511-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest47611-Jul-200920:33
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest46611-Jul-200919:41
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest1,87012-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest1,87112-Jul-200901:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest2,37212-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:56
mfc80.AMD64.pdb10,506,24011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80.i386.pdb10,358,78411-Jul-200920:31
mfc80.IA64.pdb12,980,22411-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200918:52
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.AMD64.pdb13,529,08811-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80d.i386.pdb13,889,53611-Jul-200920:31
mfc80d.IA64.pdb15,192,06411-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.AMD64.pdb10,489,85611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80u.i386.pdb10,366,97611-Jul-200920:31
mfc80u.IA64.pdb12,963,84011-Jul-200920:25
mfc80ud.AMD64.pdb13,578,24011-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfc80ud.i386.pdb13,914,11211-Jul-200920:31
mfc80ud.IA64.pdb15,224,83211-Jul-200920:24
mfcm80.AMD64.pdb3,125,24811-Jul-200918:53
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:03
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:13
mfcm80.i386.pdb3,231,74411-Jul-200920:33
mfcm80.IA64.pdb3,207,16811-Jul-200920:28
mfcm80d.AMD64.pdb3,330,04811-Jul-200918:52
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:12
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:04
mfcm80d.i386.pdb3,428,35211-Jul-200920:33
mfcm80d.IA64.pdb3,411,96811-Jul-200920:27
mfcm80u.AMD64.pdb3,076,09611-Jul-200918:53
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:12
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80u.i386.pdb3,198,97611-Jul-200920:33
mfcm80u.IA64.pdb3,166,20811-Jul-200920:28
mfcm80ud.AMD64.pdb3,395,58411-Jul-200918:53
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:10
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:19
mfcm80ud.i386.pdb3,502,08011-Jul-200920:33
mfcm80ud.IA64.pdb3,477,50411-Jul-200920:28
msvcm80.AMD64.pdb2,108,41611-Jul-200918:12
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:04
msvcm80.i386.pdb2,157,56811-Jul-200919:38
msvcm80.IA64.pdb2,305,02411-Jul-200919:18
msvcm80d.AMD64.pdb5,721,08811-Jul-200918:12
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:10
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:13
msvcm80d.i386.pdb5,336,06411-Jul-200919:38
msvcm80d.IA64.pdb6,343,68011-Jul-200919:18
msvcp80.AMD64.pdb3,902,46411-Jul-200918:13
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:12
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:14
msvcp80.i386.pdb3,206,14411-Jul-200919:39
msvcp80.IA64.pdb4,353,02411-Jul-200919:19
msvcp80d.AMD64.pdb5,336,06411-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200919:18
msvcp80d.i386.pdb4,418,56011-Jul-200919:39
msvcp80d.IA64.pdb6,343,68011-Jul-200919:18
msvcr80.AMD64.pdb3,279,87211-Jul-200918:10
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:04
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:09
msvcr80.i386.pdb3,271,68011-Jul-200919:37
msvcr80.IA64.pdb3,820,54411-Jul-200919:16
msvcr80d.AMD64.pdb4,271,10411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200919:16
msvcr80d.i386.pdb4,189,18411-Jul-200919:37
msvcr80d.IA64.pdb4,410,36811-Jul-200919:16
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat7,50112-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat7,49412-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat7,49412-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,50912-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat7,49412-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat7,48612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51012-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48612-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat7,50612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,52712-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat7,47312-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat7,48812-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat7,48812-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat7,50612-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat7,50612-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47312-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest47111-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest46911-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest47011-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest2,38311-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest1,88011-Jul-200920:42
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:15
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest2,38112-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:55
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest1,87812-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest1,87911-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest1,24211-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:41
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy82411-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest1,24011-Jul-200920:46
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest47711-Jul-200918:56
8.0.50727.4053.policy82011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy82211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest46811-Jul-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest1,87212-Jul-200901:50
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest2,37411-Jul-200920:42
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest47511-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest47611-Jul-200920:33
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest46611-Jul-200919:41
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest1,87012-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest1,87112-Jul-200901:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest2,37212-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:56
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200918:52
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:03
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:13
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:12
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:04
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:12
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:10
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:10
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:13
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:12
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:14
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200919:18
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:04
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:09
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200919:16
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200920:33
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200920:33
vcomp.AMD64.pdb93,18411-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200920:33
vcomp.i386.pdb84,99211-Jul-200920:54
vcomp.IA64.pdb101,37611-Jul-200920:33
vcompd.AMD64.pdb117,76011-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200920:33
vcompd.i386.pdb125,95211-Jul-200920:54
vcompd.IA64.pdb183,29611-Jul-200920:33
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971090 — ostatni przegląd: 03.09.2009 — zmiana: 1

Opinia