Opis aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008: 28 lipca 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 959417 Komunikat o błędzie podczas próby naprawienia, zainstalowania lub odinstalowania programu Visual Studio Team System 2008 po zainstalowaniu aktualizacji dodającej nową funkcję Instalatora Windows: Napotkano problem podczas ładowania składników instalacji (j. ang.)
  • 974055 Niektóre pliki DLL nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971091 dla oprogramowania Visual Studio 2008 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
atl90.amd64.pdb3,870,72012-Jul-200911:40
atl90.i386.pdb4,009,98412-Jul-200911:38
atl90.ia64.pdb4,231,16812-Jul-200911:39
Atl.lib17,19012-Jul-200911:38
atl.lib19,02612-Jul-200911:39
atl.lib16,35812-Jul-200911:40
atl90.dll9.0.21022.218176,45612-Jul-200907:43
atl90.dll9.0.21022.218416,07212-Jul-200907:39
atl90.dll9.0.21022.218159,03212-Jul-200907:35
atlbuild.h57012-Jul-200911:38
atlcom.h173,18612-Jul-200911:38
atlcomcli.h68,58912-Jul-200911:38
atldload.lib396,18412-Jul-200911:38
atldload.lib493,56812-Jul-200911:39
atldload.lib429,09412-Jul-200911:40
atls.lib1,413,15012-Jul-200911:38
atls.lib1,354,68212-Jul-200911:39
atls.lib1,114,73612-Jul-200911:40
atls.pdb1,880,06412-Jul-200911:38
atls.pdb1,888,25612-Jul-200911:39
atls.pdb1,888,25612-Jul-200911:40
atlsd.lib1,784,31412-Jul-200911:38
atlsd.lib2,031,99412-Jul-200911:39
atlsd.lib1,606,44412-Jul-200911:40
atlsd.pdb1,888,25612-Jul-200911:38
atlsd.pdb1,888,25612-Jul-200911:40
microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm214,01612-Jul-200907:39
microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm134,65612-Jul-200907:35
microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm135,68012-Jul-200907:43
microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm1,046,01617-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm656,89617-Jul-200906:17
microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm1,808,89617-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm845,31217-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm4,759,04017-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm1,961,47217-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm2,114,04817-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm162,30417-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm112,12817-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm112,64017-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm2,600,96017-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm1,190,40017-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm1,435,64817-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm242,17617-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm238,59217-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm241,15217-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm128,51217-Jul-200907:14
microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm102,40017-Jul-200906:43
microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm103,42417-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm75,77617-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm55,29612-Jul-200907:41
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm55,29612-Jul-200907:37
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm55,29612-Jul-200907:44
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm75,26417-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm74,75217-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm75,26417-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm75,77617-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm74,75217-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm74,75217-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm75,26417-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm75,26417-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm74,75217-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm75,26417-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm75,26417-Jul-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm74,75217-Jul-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm75,26417-Jul-200906:43
product.xml1,75212-Jul-200911:38
product.xml1,62012-Jul-200911:39
product.xml1,61712-Jul-200911:40
vcredist_IA64.exe9.0.21022.2184,202,31218-Jul-200909:24
vcredist_x86.exe9.0.21022.2181,843,54418-Jul-200909:13
vcredist_x64.exe9.0.21022.2182,394,45618-Jul-200909:35
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971091 — ostatni przegląd: 31.07.2009 — zmiana: 1

Opinia