MS10-012: Luki w zabezpieczeniach serwera SMB umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-012. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srv.sys5.0.2195.7365252,59211-Dec-200903:09x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200916:14x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.1.2600.3662352,64031-Dec-200915:06x86SP2SP2QFE
Srv.sys5.1.2600.5923353,79231-Dec-200916:50x86SP3SP3GDR
Srv.sys5.1.2600.5923353,79201-Jan-201007:58x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634667,64811-Dec-200918:38x64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634670,72011-Dec-200918:34x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.4634376,83210-Dec-200915:47x86SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.4634377,85610-Dec-200914:39x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Srv.sys5.2.3790.46341,146,36811-Dec-200918:35IA-64SP2SP2GDR
Srv.sys5.2.3790.46341,149,95211-Dec-200918:33IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.1697784,99211-Dec-200912:15x86
Srvnet.sys6.0.6000.2117984,99211-Dec-200912:01x86
Srvnet.sys6.0.6001.1838198,30411-Dec-200912:07x86
Srvnet.sys6.0.6001.2258198,81611-Dec-200912:13x86
Srvnet.sys6.0.6002.1816498,81611-Dec-200911:43x86
Srvnet.sys6.0.6002.2228698,81611-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6000.16977306,68811-Dec-200912:15x86
Srv.sys6.0.6000.21179307,20011-Dec-200912:01x86
Srv.sys6.0.6001.18381301,56811-Dec-200912:07x86
Srv.sys6.0.6001.22581302,08011-Dec-200912:13x86
Srv.sys6.0.6002.18164302,08011-Dec-200911:43x86
Srv.sys6.0.6002.22286302,08011-Dec-200912:02x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6000.16977118,27211-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6000.21179118,27211-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.18381141,82411-Dec-200912:26x64
Srvnet.sys6.0.6001.22581140,80011-Dec-200912:31x64
Srvnet.sys6.0.6002.18164142,33611-Dec-200912:03x64
Srvnet.sys6.0.6002.22286142,33611-Dec-200912:07x64
Srv.sys6.0.6000.16977461,82411-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6000.21179463,36011-Dec-200912:27x64
Srv.sys6.0.6001.18381464,38411-Dec-200912:26x64
Srv.sys6.0.6001.22581452,09611-Dec-200912:31x64
Srv.sys6.0.6002.18164453,63211-Dec-200912:04x64
Srv.sys6.0.6002.22286453,12011-Dec-200912:07x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.0.6001.18381284,67211-Dec-200912:08IA-64
Srvnet.sys6.0.6001.22581286,20811-Dec-200912:16IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.18164286,20811-Dec-200911:51IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.22286286,20811-Dec-200911:57IA-64
Srv.sys6.0.6001.18381962,56011-Dec-200912:09IA-64
Srv.sys6.0.6001.22581964,09611-Dec-200912:17IA-64
Srv.sys6.0.6002.18164964,60811-Dec-200911:52IA-64
Srv.sys6.0.6002.22286964,60811-Dec-200911:58IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,456
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,871
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,010
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c2e46788c9b63a8680cd2d17f625e61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d4692db33c90febc.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_0fc50e1aafb734df500c9f250774df61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_4d825e1b14ee42ba.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_3086875ad8709d4ee5e7d8b0707d1a3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_4aae24de667ea09b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_46255d6571a0ba842569c87d0cc418c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_d84014fd25244497.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_4955e2f007e9493b754d6e37baca500c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_b6af7fbd64afc161.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_51810910ddeb383b0ae5e9f5b982e548_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_47054b744a71ea8e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_61814e93bfb66d9b4e13a0a648d944f5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_766f7f33bbc9e592.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_626b6a784d625e1fd8011c6fde597734_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_e7755284da5a0915.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_832b7d0a7089392631e3247cf0ee018b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_ed20f4ffa3e7bf75.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_a313cfb3d6e8b410cc327d5ae24cb1ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_74373b8beeda2468.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_b65c7766285512878a292c0eaeb1f8bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_75ed9d681f61daee.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_be7031780153bea5fd43d697d7c18340_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_9be0f876f920cc13.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_01ab47d21332f233.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_0236bd532c4ef7ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,919
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_0380b4d01067070b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040a53812984a3fc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_057fc9540d7a6d79.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f5c6db26a677d3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d7cc82f8f97f7351.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_d857f87a129b790b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a1eff6f6b38829.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2b8ea80fd1251a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba1047af3c6ee97.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc1702020cf2f8f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,627
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1ffb7fe0055cb65ea5ee5ec77549ed9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_7f1ff4e19174e846.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2488b864443a4d95948daaf22c5ece30_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_049847f011fd59f2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5428293a62b54cedcd0bdb03a1bd6ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_f708952bb3e1d147.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_558d3d7b23e4a05d5bd2102df3ca3dff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_d4a21fe45bd35a87.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_630d2e483c01e3e6321ac6a9b9434940_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_c64a8c073ccf4389.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70f97a273865fac9df364b8f863222aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_31f7b6a4756aceb9.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c56523c026c9d606074e99ea31d4aba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_e1c7b5365489818b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_880690c6675c97459d25f52ab514d989_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_cd2a5156da788797.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_95fd1efa1f51afda226fae39c1a8ff3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_8bd5d5792789f6ee.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7d3d77270f4b1238080ca401fc1f868_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_23a7ad7cdb382395.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de45664426569b368c8ad3b64c205838_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc5f2de1899dd204.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9d039091cc4cc9440dd54b728ac7e78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_bd6a3626be551a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_5dc9e355cb906369.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_5e5558d6e4ac6923.manifest
File versionNot Applicable
File size4,183
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_5f9f5053c8c47841.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_6028ef04e1e21532.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_619e64d7c5d7deaf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_6214625edf03e909.manifest
File versionNot Applicable
File size4,493
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16977_none_33eb1e7cb1dce487.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21179_none_347693fdcaf8ea41.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_35c08b7aaf10f95f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_364a2a2bc82e9650.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_37bf9ffeac245fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_38359d85c5506a27.manifest
File versionNot Applicable
File size4,891
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,567
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,988
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,824
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,486
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,322
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,034
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_2b41714f4b10d4d0f1524fd4beadf915_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_303f4c023819343a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_40a33f04ee33f0f4ecef67ebb0d782e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_73f5dc5e64c4e512.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5eb442a31ac3ad0192bdde4eefc36ce1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_ed4150419aea6e14.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63f83005713bf050de9520d3e8f810d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_9f239031d420c0aa.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_71f108b1aa898f4bcdc1a3ef749e328a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_c2e369c5f9e82adb.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_737825bcaef7ad485147c5279c148ffa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_423188bcab25e186.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_769bb9c2e9f0c0e3d2206dc80dd2b32c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_d478c334115df6fd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fe707ab257105fa0405f21eda1387202_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_f8df7870162a228e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_038258c610651007.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_040bf7772982acf8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_05816d4a0d787675.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_05f76ad126a480cf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18381_none_d9a393ecf6b19125.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)16:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22581_none_da2d329e0fcf2e16.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)20:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18164_none_dba2a870f3c4f793.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22286_none_dc18a5f80cf101ed.manifest
File versionNot Applicable
File size4,885
Date (UTC)12-Dec-2009
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,717
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,142
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481113,66408-Dec-200908:05x86
Srvnet.sys6.1.7600.20591113,66408-Dec-200908:01x86
Srv.sys6.1.7600.16481310,78408-Dec-200908:05x86
Srv.sys6.1.7600.20591310,78408-Dec-200908:01x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481162,30408-Dec-200908:32x64
Srvnet.sys6.1.7600.20591162,30408-Dec-200908:42x64
Srv.sys6.1.7600.16481464,89608-Dec-200908:32x64
Srv.sys6.1.7600.20591464,89608-Dec-200908:42x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Srvnet.sys6.1.7600.16481346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srvnet.sys6.1.7600.20591346,11208-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.164811,026,04808-Dec-200907:57IA-64
Srv.sys6.1.7600.205911,026,04808-Dec-200907:57IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,840
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,467
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c2acd46c280b5fd8e2cd63e9d934a28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_8e6d3f985e31cbb8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_809e4e93feadb9287e783c963676d241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_3c41178c167a1738.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_da2f3def4081ff7d82eae0a6d3e32de3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_b88347014faac168.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_df78c47222f741b0b588cd18b25dd0fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_c37c9d2531b78be8.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03a88515717e43f3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_042751f48aa3ffae.manifest
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9c9c03c57cac511.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)11:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da488d1b70f080cc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_4116dbfcd607de83a23bebe23429f2b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_9312c1900953f8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71186570082b0d5fbfbd5e3a6e9f09de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_901437e1110cdbff.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2b594ac0963ea246a9a93c5dbdb1ae5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_2223fa02fffdf8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0277cfa5f47e76eeb453960de71da8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_f58df90c74b4aeb2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_5fc7209929dbb529.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_6045ed78430170e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_35e85bc010283647.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)13:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_3667289f294df202.manifest
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,663
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,674
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_6af8bccb9842cf50e7e8c1d458f8f59e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_e7d6818e6eee16a9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5faf503a27707ded06f6048bb922442_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_737c9bced2692a31.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f8ff0fb771eb04742853b0d7bfb8aa48_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_904dd66e125e3e15.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_faffa38d145bc5aba7d08b595220a7bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_57881ff2e7af0339.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_03aa290b717c4cef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_0428f5ea8aa208aa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16481_none_d9cb643257c8ce0d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20591_none_da4a311170ee89c8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,024
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)12:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,655
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971468~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971468_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)09-Dec-2009
Time (UTC)01:19
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971468 — ostatni przegląd: 15.02.2010 — zmiana: 1

Opinia