Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 data wygaśnięcia licencji jest nieprawidłowo aktywowana

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

Symptomy

Podczas instalacji dodatku Service Pack 2 dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007, dostępnego w okresie od 28 kwietnia 2009 do 29 lipca 2009, data wygaśnięcia produktu jest nieprawidłowo aktywowana. Oznacza to, że każdy z produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” wygaśnie w ciągu 180 dni po wdrożeniu dodatku Service Pack 2, podobnie jak w przypadku instalacji wersji próbnej. Aktywacja daty wygaśnięcia licencji nie wpłynie na normalne działanie tych produktów aż do upływu daty wygaśnięcia, 180 dni po wdrożeniu dodatku Service Pack 2. Jeśli licencja produktu wygaśnie, nie wpłynie to na dane, konfigurację czy kod aplikacji. Sprawi to jednak, że produkt serwerowy pakietu Office nie będzie dostępny dla użytkowników końcowych.


Na stronie konwersji licencji zostanie wyświetlony program Office SharePoint Server w wersji próbnej z licencją dostępu klienta typu Enterprise lub podobny produkt.

Przyczyna

Dzieje się tak z powodu instalacji dodatku Service Pack 2 dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 dostępnego przed 29 lipca 2009. Ten problem dotyczy wszystkich instalacji tego dodatku Service Pack pobranego przed tą datą.

Rozwiązanie

29 lipca wersja dodatku Service Pack powodująca ten problem została zamieniona na wersję, która nie zmienia daty wygaśnięcia. Jeśli dodatek Service Pack został pobrany, ale nie został jeszcze wdrożony, można ustalić jego wersję, wyodrębniając jego zawartość.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie wyodrębniania plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

912203 Opis przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez pakiet instalacyjny oprogramowania, pakiet aktualizacji lub pakiet poprawki utworzony przy użyciu programu Microsoft Self-Extractor (j. ang.)
Obecność plików osrvlicensing.msp i sserverx.msp wskazuje, że dana wersja jest najnowszą dostępną. Jeśli brakuje tych plików, należy ponownie pobrać dodatek Service Pack z Centrum pobierania. Oprócz dodania tych poprawek w dodatku Service Pack nie wprowadzono żadnych zmian.

Jeśli dodatek Service Pack został już wdrożony i występują opisane wyżej symptomy, zaleca się zastosowanie następujących aktualizacji dostępnych w Centrum pobierania Microsoft.

Uwaga Tę aktualizację należy zainstalować na wszystkich serwerach programu SharePoint należących do farmy serwerów programu SharePoint.

Aktualizacja dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 (KB971620), wersja 32-bitowa

Plik do pobrania Pobierz teraz aktualizację dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 (KB971620), wersja 32-bitowa.

Aktualizacja dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 (KB971620), wersja 64-bitowa

Plik do pobrania Pobierz teraz aktualizację dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007 (KB971620), wersja 64-bitowa.

Po zainstalowaniu jednej z tych aktualizacji nie trzeba ponownie wdrażać dodatku Service Pack. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wdrażania tej aktualizacji, zapoznaj się z artykułem w witrynie Microsoft TechNet na temat wdrażania aktualizacji serwerowych: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Aby rozwiązać ten problem ręcznie, wpisz klucz produktu na stronie konwersji typu licencji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Administracja centralna programu SharePoint 3.0.
  2. Kliknij kartę Operacje.
  3. Kliknij pozycję Konwertuj typ licencji.
  4. Wpisz numer identyfikacyjny produktu w polu Wprowadź klucz produktu, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Po kilku chwilach na wszystkich komputerach w farmie zostanie uruchomione zadanie synchronizatora licencji. Po zaktualizowaniu wszystkich komputerów w ramach zadania czasomierza na stronie konwersji typu licencji zostanie wyświetlona prawidłowa licencja.
Jeśli nie dysponujesz kluczem produktu, możesz go pobrać, logując się do Centrum usług licencjonowania zbiorowego.


 Uwaga Rozwiązanie ręczne nie będzie działać w przypadku serwera Microsoft Search Server 2008 Express, ponieważ nie korzysta on z klucza produktu.

Jeśli strona konwertowania typu licencji nie wskazuje już, że oprogramowanie jest w trybie wersji próbnej, oznacza to, że poprawka została zastosowana pomyślnie.

Więcej informacji

P: Kiedy wykonuję czynności opisane w sekcji „Rozwiązanie”, otrzymuję informację o niewłaściwym kluczu produktu.

O: Jeśli zainstalowano kilka wersji produktów, należy użyć klucza produktu o najwyższej pozycji w hierarchii. Należy użyć klucza produktu wymienionego najwyżej na następującej liście:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Search Server 2008, Search Server 2008 Express lub Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search
  • Microsoft Office Project Server 2007
Nie dotyczy programu Windows SharePoint Services 3.0.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971620 — ostatni przegląd: 14.01.2010 — zmiana: 1

Opinia