MS09-041: Luka w zabezpieczeniach usługi Stacja robocza umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.1.2600.3584132,09610-Jun-200906:32x86SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.1.2600.3584134,14410-Jun-200906:26x86SP2SP2QFE
Wkssvc.dll5.1.2600.5826132,09610-Jun-200906:14x86SP3SP3GDR
Wkssvc.dll5.1.2600.5826134,14410-Jun-200906:17x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530226,30416-Jun-200910:42x64SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530228,35216-Jun-200910:37x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530133,12016-Jun-200908:35x86SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530134,65616-Jun-200908:27x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530322,56016-Jun-200908:52IA-64SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530326,14416-Jun-200908:49IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6000.16868156,16010-Jun-200912:16x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200911:52Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6000.21065158,20810-Jun-200912:06x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200911:50Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.18270160,25610-Jun-200912:12x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:58Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447160,25610-Jun-200912:00x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200915:25Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049160,25610-Jun-200911:42x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:23Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150160,25610-Jun-200911:46x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:27Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6000.16868199,68010-Jun-200912:25x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200912:03Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6000.21065201,72810-Jun-200912:23x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200912:01Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.18270202,75210-Jun-200912:25x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200912:12Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447202,75210-Jun-200912:14x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200912:02Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049203,26410-Jun-200911:53x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:39Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150203,26410-Jun-200911:56x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:46Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6001.18270353,79210-Jun-200912:03IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:50Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447353,79210-Jun-200911:45IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:33Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049353,79210-Jun-200911:32IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:09Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150353,79210-Jun-200911:44IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:16Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,638
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_17baf72b08da21c596444fb628bc1c17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_77bce255a3fd8869.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_311b15a5c76f379f7cbe9fc6d8c8fc4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_0e1c7b7fc8e04483.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_4c74299cb37f3d1cbe1d26aba6368f17_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_73c94e7419cb663a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_60b5e1ad3a0b886d3922793b8fd25dbc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0acfc8f2c217eccd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc98727692de0cba320ec2b80da527e4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f919cf3d2178f971.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed5ee555b329e672e904cd47a901e00d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_c5c2c2b5b374a924.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_ca1affdbd9d49d2f.manifest
File versionNot Applicable
File size22,745
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_caa173eaf2f52436.manifest
File versionNot Applicable
File size22,745
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_cbee6c45d70a7f59.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_cc9f7cc0f00979d8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cdfe5271d41061e0.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ce741cb6ed3e398c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_66324d93ecb82f69e73cbb4184a734ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_13a0d629934af439.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_85f99bca35dd692e4e6dbae37b134b1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a159e4770f0eb63b.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5ba4fd27749cffdead3d47af03469c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_008e83bf011ee8b1.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6d462c2828076cd73339eb05d92623a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_c7e8ba17733a56d2.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de1cd2a540b4b36cdd6c04fd6cc532f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_55e3a5b870f78900.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6c1f8e4567120e7cbeb7ba11bdd0cea_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_baf0352d04434572.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_26399b5f92320e65.manifest
File versionNot Applicable
File size22,803
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_26c00f6eab52956c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,803
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_280d07c98f67f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_28be1844a866eb0e.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2a1cedf58c6dd316.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_2a92b83aa59baac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,648
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,654
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_2a87811db1f983a341680fd68b55a09e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_c16f11e57cbf8b7a.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_99ebdc7ea0c32667467d7828d885bd51_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_914c129964238c16.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b4be5a5048cff3d5d35551bbe2d225d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_e4e070753ebd8aee.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eafc35721d1a2f453abb5fd0797cb3d9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_34e5ca50d2fb8d38.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_cbf0103bd7088855.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_cca120b6f00782d4.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cdfff667d40e6adc.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ce75c0aced3c4288.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971657 — ostatni przegląd: 20.08.2009 — zmiana: 1

Opinia