Opis dat wygaśnięcia i działania funkcji wygaśnięcia systemów Windows 7 Beta i Windows 7 Release Candidate (RC)

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano daty wygaśnięcia i działanie funkcji wygaśnięcia systemów Windows 7 Beta i Windows 7 Release Candidate (RC)

Ważne Firma Microsoft zdecydowanie zaleca użytkownikom następujących wersji wstępnych systemu Windows 7 wykonanie migracji komputera do innej, nowszej wersji systemu Windows 7 lub do ostatecznej wersji systemu Windows 7 lub do innego systemu operacyjnego przed upływem podanych dat wygaśnięcia.

Więcej informacji

Windows 7 Beta

Wygaśnięcie systemu Windows 7 Beta

Ważność systemu Windows 7 Beta wygasa 1 sierpnia 2009 r.


Aby nadal używać komputera, należy przygotować się do instalacji nowszej wersji wstępnej systemu Windows 7 lub instalacji handlowej wersji systemu Windows 7 albo wykonać kopię zapasową danych i ponownie zainstalować wcześniejszą wersję systemu Windows przed datą wygaśnięcia, 1 sierpnia 2009 r. Aby nadal używać komputera, należy przygotować się do instalacji nowszej wersji wstępnej systemu Windows 7 lub instalacji handlowej wersji systemu Windows 7 albo wykonać kopię zapasową danych i ponownie zainstalować wcześniejszą wersję systemu Windows przed datą wygaśnięcia, 1 sierpnia 2009 r.

Działanie funkcji wygaśnięcia systemu Windows 7 Beta

17 czerwca 2009 r. rozpoczyna się proces wyświetlania powiadomień:
 • Użytkownicy systemu Windows 7 Beta raz dziennie otrzymują powiadomienie na pasku zadań.

 • Oprócz tego, najpierw co cztery godziny, a następnie co godzinę, włącza się Kreator powiadomień.
Od 1 lipca 2009 r. rozpoczyna się następna faza wygaśnięcia dla użytkowników systemu Windows 7 Beta:
 • Nadal wyświetlane są powiadomienia na pasku zadań.
 • Komputery z systemem Windows 7 Beta są ponownie uruchamiane co dwie godziny.
Ważność systemu Windows 7 Beta wygasa 1 sierpnia 2009 r.:
 • System Windows jest uruchamiany z czarnym pulpitem.

 • Przy logowaniu, a następnie co godzinę, w systemie Windows 7 Beta wyświetlane jest okno dialogowe Ważność systemu Windows wygasła.

 • Komputery z systemem Windows 7 Beta są ponownie uruchamiane co dwie godziny.

Windows 7 RC

Wygaśnięcie systemu Windows 7 RC

Ważność systemu Windows 7 RC wygasa 1 czerwca 2010 r.


Aby nadal używać komputera, należy przygotować się do instalacji handlowej wersji systemu Windows 7 albo zainstalować wcześniejszą wersję systemu Windows przed datą wygaśnięcia, 1 czerwca 2010 r. Nie można uaktualnić systemu Windows 7 RC do wersji handlowej Windows 7. Można jednak przenieść kopię zapasową lub dane do następnej lub poprzedniej wersji systemu operacyjnego.

Działanie funkcji wygaśnięcia systemu Windows 7 RC

15 lutego 2010 r. rozpoczyna się proces wyświetlania powiadomień:
 • Użytkownicy systemu Windows 7 RC raz dziennie otrzymują powiadomienie na pasku zadań.

 • Oprócz tego, najpierw co cztery godziny, a następnie co godzinę, włącza się Kreator powiadomień.
Od 1 marca 2010 r. rozpoczyna się następna faza wygaśnięcia dla użytkowników systemu Windows 7 RC:
 • Nadal wyświetlane są powiadomienia na pasku zadań.
 • Komputery z systemem Windows 7 RC są ponownie uruchamiane co dwie godziny.
Ważność systemu Windows 7 RC wygasa 1 czerwca 2010 r.
 • System Windows jest uruchamiany z czarnym pulpitem.

 • W systemie Windows 7 RC wyświetlany jest ekran aktywacji systemu Windows. Zawiera on informację o tym, że używana wersja systemu Windows nie jest oryginalna.

 • Komputery z systemem Windows 7 RC są ponownie uruchamiane co dwie godziny.

DODATKOWE MATERIAŁY

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących możliwości odinstalowania systemu Windows 7 i powrotu do oryginalnej wersji systemu lub przejścia do innej wersji systemu Windows 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971762 Jak odinstalować system Windows 7
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Windows 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971767 — ostatni przegląd: 25.01.2010 — zmiana: 1

Opinia