MS10-001: Luka w zabezpieczeniach aparatu osadzonych czcionek OpenType umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-001. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemyTa aktualizacja zabezpieczeń jest zastępowana przez aktualizacje zabezpieczeń 982132 i 2296199, ale tylko gdy obie aktualizacje 982132 i 2296199 są zainstalowane. Ani aktualizacja 982132, ani aktualizacja 2296199 nie zastępuje bezpośrednio tej aktualizacji. Tylko połączenie obu tych aktualizacji zabezpieczeń w pełni zastępuje tę aktualizację zabezpieczeń. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 982132 i 2296199 ta aktualizacja zabezpieczeń nie będzie już oferowana systemowi. Aktualizacje zabezpieczeń 982132 i 2296199 opisano w artykułach MS10-076 i MS10-091.


INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fontsub.dll5.0.2195.734881,16815-Oct-200922:23x86
T2embed.dll5.0.2195.7348165,13615-Oct-200922:23x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fontsub.dll5.1.2600.363482,43215-Oct-200917:21x86SP2SP2GDR
T2embed.dll5.1.2600.3634119,80816-Oct-200906:51x86SP2SP2GDR
Fontsub.dll5.1.2600.363481,92015-Oct-200916:56x86SP2SP2QFE
T2embed.dll5.1.2600.3634119,80815-Oct-200916:56x86SP2SP2QFE
Fontsub.dll5.1.2600.588881,92015-Oct-200916:28x86SP3SP3GDR
T2embed.dll5.1.2600.5888119,80815-Oct-200916:28x86SP3SP3GDR
Fontsub.dll5.1.2600.588881,92015-Oct-200916:39x86SP3SP3QFE
T2embed.dll5.1.2600.5888119,80815-Oct-200916:39x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fontsub.dll5.2.3790.4603137,72816-Oct-200912:14x64SP2SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.4603211,96816-Oct-200912:14x64SP2SP2GDR
Wfontsub.dll5.2.3790.460382,94416-Oct-200912:14x86SP2SP2GDR\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.4603119,80816-Oct-200912:14x86SP2SP2GDR\WOW
Fontsub.dll5.2.3790.4603137,72816-Oct-200912:11x64SP2SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.4603211,96816-Oct-200912:11x64SP2SP2QFE
Wfontsub.dll5.2.3790.460382,94416-Oct-200912:11x86SP2SP2QFE\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.4603119,80816-Oct-200912:11x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fontsub.dll5.2.3790.460382,94415-Oct-200921:23x86SP2SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.4603119,80815-Oct-200921:23x86SP2SP2GDR
Fontsub.dll5.2.3790.460382,94415-Oct-200921:45x86SP2SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.4603119,80815-Oct-200921:45x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fontsub.dll5.2.3790.4603214,01616-Oct-200912:13IA-64SP2SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.4603335,36016-Oct-200912:13IA-64SP2SP2GDR
Wfontsub.dll5.2.3790.460382,94416-Oct-200912:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.4603119,80816-Oct-200912:13x86SP2SP2GDR\WOW
Fontsub.dll5.2.3790.4603214,01616-Oct-200912:10IA-64SP2SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.4603335,36016-Oct-200912:10IA-64SP2SP2QFE
Wfontsub.dll5.2.3790.460382,94416-Oct-200912:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.4603119,80816-Oct-200912:10x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6000.16939156,67219-Oct-200914:42x86
T2embed.dll6.0.6000.21142156,67219-Oct-200914:22x86
T2embed.dll6.0.6001.18344156,67219-Oct-200914:27x86
T2embed.dll6.0.6001.22544156,67219-Oct-200914:11x86
T2embed.dll6.0.6002.18124156,67219-Oct-200913:38x86
T2embed.dll6.0.6002.22247156,67219-Oct-200913:51x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79219-Oct-200911:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30419-Oct-200914:36x86
Dciman32.dll6.0.6000.1693910,24019-Oct-200914:37x86
Fontsub.dll6.0.6000.1693972,70419-Oct-200914:37x86
Lpk.dll6.0.6000.1693924,06419-Oct-200914:39x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:34x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200914:14x86
Dciman32.dll6.0.6000.2114210,24019-Oct-200914:15x86
Fontsub.dll6.0.6000.2114272,70419-Oct-200914:16x86
Lpk.dll6.0.6000.2114224,06419-Oct-200914:17x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1834472,70419-Oct-200914:24x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:38x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200914:07x86
Dciman32.dll6.0.6001.2254410,24019-Oct-200914:08x86
Fontsub.dll6.0.6001.2254472,70419-Oct-200914:08x86
Lpk.dll6.0.6001.2254423,55219-Oct-200914:09x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1812472,70419-Oct-200913:35x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:21x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200913:46x86
Dciman32.dll6.0.6002.2224710,24019-Oct-200913:47x86
Fontsub.dll6.0.6002.2224772,70419-Oct-200913:47x86
Lpk.dll6.0.6002.2224723,55219-Oct-200913:48x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6000.16939188,41619-Oct-200914:41x64
T2embed.dll6.0.6000.21142188,41619-Oct-200914:48x64
T2embed.dll6.0.6001.18344189,44019-Oct-200915:23x64
T2embed.dll6.0.6001.22544189,44019-Oct-200915:21x64
T2embed.dll6.0.6002.18124189,44019-Oct-200913:58x64
T2embed.dll6.0.6002.22247189,44019-Oct-200913:48x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08019-Oct-200912:02x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12819-Oct-200914:34x64
Dciman32.dll6.0.6000.1693914,33619-Oct-200914:35x64
Fontsub.dll6.0.6000.1693997,28019-Oct-200914:35x64
Lpk.dll6.0.6000.1693933,28019-Oct-200914:37x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08019-Oct-200912:03x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12819-Oct-200914:42x64
Dciman32.dll6.0.6000.2114214,33619-Oct-200914:42x64
Fontsub.dll6.0.6000.2114297,28019-Oct-200914:43x64
Lpk.dll6.0.6000.2114233,28019-Oct-200914:44x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08015-Jun-200913:17x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12815-Jun-200915:41x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1834496,25619-Oct-200915:19x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08019-Oct-200912:36x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12819-Oct-200915:15x64
Dciman32.dll6.0.6001.2254414,33619-Oct-200915:16x64
Fontsub.dll6.0.6001.2254496,25619-Oct-200915:17x64
Lpk.dll6.0.6001.2254432,76819-Oct-200915:18x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015-Jun-200913:06x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12811-Apr-200907:11x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1812496,25619-Oct-200913:54x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08019-Oct-200911:33x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12819-Oct-200913:43x64
Dciman32.dll6.0.6002.2224714,33619-Oct-200913:44x64
Fontsub.dll6.0.6002.2224796,25619-Oct-200913:44x64
Lpk.dll6.0.6002.2224732,76819-Oct-200913:45x64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79219-Oct-200911:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30419-Oct-200914:36x86
Dciman32.dll6.0.6000.1693910,24019-Oct-200914:37x86
Fontsub.dll6.0.6000.1693972,70419-Oct-200914:37x86
Lpk.dll6.0.6000.1693924,06419-Oct-200914:43x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:34x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200914:14x86
Dciman32.dll6.0.6000.2114210,24019-Oct-200914:15x86
Fontsub.dll6.0.6000.2114272,70419-Oct-200914:16x86
Lpk.dll6.0.6000.2114224,06419-Oct-200914:22x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1834472,70419-Oct-200914:24x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:38x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200914:07x86
Dciman32.dll6.0.6001.2254410,24019-Oct-200914:08x86
Fontsub.dll6.0.6001.2254472,70419-Oct-200914:08x86
Lpk.dll6.0.6001.2254423,55219-Oct-200914:11x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1812472,70419-Oct-200913:35x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:21x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200913:46x86
Dciman32.dll6.0.6002.2224710,24019-Oct-200913:47x86
Fontsub.dll6.0.6002.2224772,70419-Oct-200913:47x86
Lpk.dll6.0.6002.2224723,55219-Oct-200913:52x86
T2embed.dll6.0.6000.16939156,67219-Oct-200914:42x86
T2embed.dll6.0.6000.21142156,67219-Oct-200914:22x86
T2embed.dll6.0.6001.18344156,67219-Oct-200914:27x86
T2embed.dll6.0.6001.22544156,67219-Oct-200914:11x86
T2embed.dll6.0.6002.18124156,67219-Oct-200913:38x86
T2embed.dll6.0.6002.22247156,67219-Oct-200913:51x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6001.18344401,92019-Oct-200914:17IA-64
T2embed.dll6.0.6001.22544401,92019-Oct-200914:16IA-64
T2embed.dll6.0.6002.18124401,92019-Oct-200913:35IA-64
T2embed.dll6.0.6002.22247401,92019-Oct-200913:44IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226763,90415-Jun-200913:04IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22692,16019-Jan-200808:24IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18344196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90419-Oct-200911:45IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16019-Oct-200914:10IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2254429,18419-Oct-200914:11IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22544196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2254468,60819-Oct-200914:13IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415-Jun-200912:40IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16011-Apr-200906:59IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18124196,09619-Oct-200913:31IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90419-Oct-200911:26IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16019-Oct-200913:38IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2224729,18419-Oct-200913:38IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22247196,09619-Oct-200913:39IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2224768,60819-Oct-200913:40IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1834472,70419-Oct-200914:24x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:38x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200914:07x86
Dciman32.dll6.0.6001.2254410,24019-Oct-200914:08x86
Fontsub.dll6.0.6001.2254472,70419-Oct-200914:08x86
Lpk.dll6.0.6001.2254423,55219-Oct-200914:11x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1812472,70419-Oct-200913:35x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79219-Oct-200911:21x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30419-Oct-200913:46x86
Dciman32.dll6.0.6002.2224710,24019-Oct-200913:47x86
Fontsub.dll6.0.6002.2224772,70419-Oct-200913:47x86
Lpk.dll6.0.6002.2224723,55219-Oct-200913:52x86
T2embed.dll6.0.6001.18344156,67219-Oct-200914:27x86
T2embed.dll6.0.6001.22544156,67219-Oct-200914:11x86
T2embed.dll6.0.6002.18124156,67219-Oct-200913:38x86
T2embed.dll6.0.6002.22247156,67219-Oct-200913:51x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,785
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,942
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_2055d9e9dc00abe731b75dc9482f9258_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_80f6bda7126911b7.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_20c9636086134b6796cf37c1fdbf4dc2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_7a3a98bc63885dda.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_22d57042e78ca55161236664d46ec1f8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_10e954cc15435cf1.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_238e65a25850ce767bf3ce5c63b3b051_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_26b7524b9076c90a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_28714b5c0c1606721fcef8e87f024c7d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_07b827ac08c075c6.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_54d8c56f0fb1f0430932603d9fe988f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_6dde41f43d252661.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_63b0bb77b16472b8d0bd9c05a6d68c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_cde35d4a16c329c0.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_65aed7a78ab5b1a218d825b6c9daf626_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ea94eb0d5eb6fe99.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_920433e7459e701492ecccc2dcffef83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_fb28ea5d211554c1.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_9c56918984d1e0f01ed40e751bbffc67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_d104debf69143b07.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_a962cd57011f5115c0562a0f302b00e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_7480655368b30c47.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf06b977d2414a9e42f8b7d11d5187c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_c6eaa9f39a31d9f3.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_b3c27d2921dd6669.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b43a20243b09a405.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_a7d5725a5d6ffbb2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_a84d1555769c394e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_a9abdfa25aa329e1.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_aa357e5373c0c6d2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_aba7f34857b9444a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ac1ef11970e467fb.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2817ba32e0ca08aac76000bd90de53c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_8e2c1f9fc683c953.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_49a6659db907fe37be9bcf3ccd9a1093_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_d38f27d308b694c2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_527c5ebef72bfc89100e34044260e981_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_84bd6e807c0109c0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c7c69121ea355ca7c8f1d8c4ec35d40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_9e23652168a09998.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d0cb1ae9692d1d478874480d5b41def_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b121dd3ff5fbbfae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_87e2744495dd029c0cd5cadb22c05922_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_3c1c7bc40aad3168.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8954ec7a83705e8390af830cbec1e6d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_d77dab251e9f50bf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_962e88ec71b4f465ce67428a3255646b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_e643f025f461bb95.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c9acefcb1f4dd7688510b6337e5867b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_c1c73a4d5bc0c166.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9daf4cfda6189c5cf1172b44d0efcd75_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_29658094b16c00d1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a086fa31a3aec34d16bbbbb5ae638009_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_c0bf19cb55affe82.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aaa7dcdd0f3d7083bebdd1199c183fa0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_c4a29e0436ec9616.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b18fe2fdc8bb28ffe74e94cdeae3b480_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_a269cb936ea2ff37.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cef04469359f320491a1627366f37e8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_fc768ba5afbe28fc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebf44e977167e5cebb743292e0b25432_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_a8c40d4dda5b6630.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1f7977891203191732e99ddb4a492a0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_50e136666aaf82fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_0fe118acda3ad79f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_1058bba7f367153b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_11b785f4d76e05ce.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_124124a5f08ba2bf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_13b3999ad4842037.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_142a976bedaf43e8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_03f40dde15cd6ce8.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_046bb0d92ef9aa84.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_05ca7b2613009b17.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_065419d72c1e3808.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_07c68ecc1016b580.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_083d8c9d2941d931.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,669
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,975
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,828
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,667
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,601
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,139
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,086
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,922
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_0e48b8304a2e2ee3.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_0ec05b2b635a6c7f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_101f257847615d12.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_10a8c429607efa03.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_121b391e4477777b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_129236ef5da29b2c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_b3c27d2921dd6669.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b43a20243b09a405.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_2352f44783a8b419b0c835a1619ffe9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_ba27243f780eff48.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3cfbb9c2d5471753392f97c430d0e67c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_25a324d6e0948449.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b39be9081b4564d4c62dfc4315c8251_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_2569680a9f049f33.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6d688fe2d8e55ea87ee8a6784fda79d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_2a43204dd4af9ee5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6fc329f09a9ffe8a2d1f7f842063eebe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_3ea90684c760cf5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_84bd2c94699f965f2b9370738e981707_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_6b2cdc44b8a907dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a4c11d9ed7e30e3b601a6ac7e9d476af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_604356293c82a683.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a8403f2cc9712ad138f65f8ae2d6568d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_c93e696bb0e60466.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c610891499a4b2737a2b7813d32e458d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_8c5d3c18582b7bc4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dd767ca7f8cfff02ea94585b0adb571a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_d5eda75e67e46898.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b59a8e671f0e9d94.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6242d18382c3a85.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b796a20d1c24b7fd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)14:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80d9fde354fdbae.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_a9ad83985aa132dd.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_aa37224973becfce.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_aba9973e57b74d46.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ac20950f70e270f7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,870
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,915
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,271
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_101f257847615d12.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_10a8c429607efa03.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_121b391e4477777b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_129236ef5da29b2c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.1.7600.16444108,54419-Oct-200914:10x86
T2embed.dll6.1.7600.20553108,54419-Oct-200914:06x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88819-Oct-200910:47x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2055370,65619-Oct-200914:06x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.1.7600.16444148,48019-Oct-200914:46x64
T2embed.dll6.1.7600.20553148,48019-Oct-200914:48x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.16444100,86419-Oct-200914:46x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08019-Oct-200911:04x64
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.20553100,86419-Oct-200914:45x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88819-Oct-200910:47x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2055370,65619-Oct-200914:06x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
T2embed.dll6.1.7600.16444108,54419-Oct-200914:10x86
T2embed.dll6.1.7600.20553108,54419-Oct-200914:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.1.7600.16444300,03219-Oct-200913:12IA-64
T2embed.dll6.1.7600.20553300,03219-Oct-200913:26IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226766,46419-Oct-200910:27IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22691,64814-Jul-200901:45IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.16444197,63219-Oct-200913:08IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226766,46419-Oct-200910:33IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22691,64814-Jul-200901:45IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.20553197,63219-Oct-200913:22IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88819-Oct-200910:47x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2055370,65619-Oct-200914:06x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
T2embed.dll6.1.7600.16444108,54419-Oct-200914:10x86
T2embed.dll6.1.7600.20553108,54419-Oct-200914:06x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,473
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,818
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_0915575d2537e3a4b3b887fb45f153d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_41b311b6b4d9a566.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_18890e13780b1048a5da7a42aae90e34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_af8ef7857a46873c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_d4f27b79a019f12a4723187dafd4cb31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_06c605b50d095d50.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_fe7770734cdabc3f775b99c621a3fb93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_9c6fa837372c3261.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_a9d3afe7bbba66c9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_aa517c7cd4e1092d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_03920c7e56e7bc1122fdd9993aa820b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_49cf93bd300fb819.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_202c00b5cd20bc1181c0be8f8d3d7582_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b4028544b0890ec2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5d3dd9e0ed66d4f7fe0cecc9be4f89d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b2da0f9d88849b8a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94bf1a1bb6ea2b9c00cf9d5d9319e6a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_9f149ece13582b37.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0573f2ae4a12fe59bf91b63dda50f14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_a2c40020faaa0281.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_df1b0123b1b9f2c7aa49d87b6f739160_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_e6de139c1318d9c7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_11df563a388542b6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_125d22cf51abe51a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_05f24b6b7417d7ff.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_067018008d3e7a63.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,062
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,954
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,863
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_1046f5bda87899fa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_10c4c252c19f3c5e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:16
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1e00329ec53770b7d07b46a6b42aeb89_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_39cc0d41cafbbc4c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4371202a705c8273aae9520db7e9d4e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_34e1cd9f124a0ebf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_586cb6a1ca19b81d90914c6fe0a66aa5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_5ecf35f3248178ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5d3dd9e0ed66d4f7fe0cecc9be4f89d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_56bd180fd0253350.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_94bf1a1bb6ea2b9c00cf9d5d9319e6a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_42f7a7405af8c2fd.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f61ecdb1fff090a53ac83517748dfddc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_634ffcee1f818082.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c25eac8025da7c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b6402b41994c7ce0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_a9d553ddbbb86fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_aa532072d4df1229.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,417
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,003
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,852
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,968
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_1046f5bda87899fa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_10c4c252c19f3c5e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)20-Oct-2009
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)19-Oct-2009
Time (UTC)22:16
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 972270 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia