Poprawka: Program MMC, zawierającą SSMS może ulec awarii po wysłaniu kwerendy do tabeli DB2 podczas bazy danych jest skonfigurowany do używania 930 japońskich CCSID w środowisku serwera Host Integration Server

Dotyczy: Host Integration Server 2009BizTalk Adapters for Host Systems 2.0BizTalk Adapters for Host Systems 2.0 Developer Edition

Objawy


W środowisku Microsoft Host Integration Server Użyj karty DB2, która jest zawarta w karty Microsoft BizTalk dla 2.0 systemów hosta wraz z usług transformacji danych (DTS). W przypadku wysłania kwerendy do tabeli DB2, może wystąpić awaria programu Microsoft Management Console (MMC) zawierający program SQL Server Management Studio (SSMS). Ten problem występuje podczas bazy danych DB2 jest skonfigurowany do korzystania z kodu japońskich znaków identyfikatora (CCSID) 930 zestawu.

Rozwiązanie


Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla Host Integration Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2587090 Zbiorcza aktualizacja pakietu 1 dla Host Integration Server 2009

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.