Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach formantu Active X Microsoft Video umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie

Firma Microsoft zakończyła badanie publicznych zgłoszeń dotyczących tej luki w zabezpieczeniach. Został wydany biuletyn zabezpieczeń MS09-032 dotyczący rozwiązania tego problemu. Więcej informacji o tym problemie, w tym łącza do dostępnych do pobrania aktualizacji zabezpieczeń, można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-032. To rozwiązanie dotyczy luki w zabezpieczeniach formantu Active X Microsoft Video — CVE-2008-0015.

Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu aktualizacji zabezpieczeń rozwiązującej ten problem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

973346 MS09-032: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla funkcji Killbit formantów ActiveX (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat biuletynu zabezpieczeń MS09-032, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:


Aby uzyskać więcej informacji na temat luki w zabezpieczeniach formantu Active X Video, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 972890 — ostatni przegląd: 17.07.2009 — zmiana: 1

Opinia