Po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista brakuje na nim bramy domyślnej skonfigurowanej za pomocą polecenia Netsh

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista za pomocą polecenia netsh włączono interfejs sieciowy. Komputer pobiera z serwera DHCP adresy IP.
 • Za pomocą polecenia netsh skonfigurowano dla interfejsu sieciowego bramę domyślną.
W tym scenariuszu brama domyślna zostaje pomyślnie skonfigurowana. Można to potwierdzić, uruchamiając polecenie ipconfig /all. Jednak po ponownym uruchomieniu komputera ustawienia bramy domyślnej interfejsu sieciowego brakuje. Dwukrotne kliknięcie następującego wpisu rejestru pozwala ustalić, że w danych wartości podklucza DefaultGateway występuje znak null:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<GUID>\DefaultGateway

Przyczyna

Polecenie Netsh int ipv4 set address niepoprawnie dodaje znak null (z zestawu Unicode) przed wartością właściwego adresu IP.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych Windows:
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225641,374,72016-Nov-200914:08x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222681,373,69616-Nov-200913:58x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225642,104,83216-Nov-200914:45x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222682,104,83216-Nov-200913:57x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225644,315,64816-Nov-200916:29IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222684,315,64816-Nov-200913:50IA-64

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skonfigurować bramę domyślną interfejsu za pomocą następującego polecenia:
Netsh int ipv4 set address <nazwa_interfejsu> source=dhcp

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poleceń Netsh dla protokołu IPv4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc731521(WS.10).aspx

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36717-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69017-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69417-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff7b7341f5a6ced.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200917:34Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e22a441c7d276d.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200916:00Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_2c1652b7d7b7de23.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:59Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_2e00c5c7d4da98a3.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:41Not Applicable
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70217-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff95b2a1f5875e9.manifestNot Applicable14,64817-Nov-200902:12Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e3ce3a1c7b3069.manifestNot Applicable14,64816-Nov-200915:17Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,52917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71717-Nov-200909:30Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973243 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia