MS09-055: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla funkcji Killbit formantów ActiveX

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-055. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń do pobrania

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7

Windows 7, wersje 32-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x86.msu.

Windows 7, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x64.msu.

Windows 7 IDX, wersje 32-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-v5-x86-IDX.msu.

Windows 7 IDX, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-v5-x64-IDX.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 7 Release Candidate

Windows 7 Release Candidate, wersje 32-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x86-RC.msu.

Windows 7 Release Candidate, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x64-RC.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-ia64.msu.

Windows Server 2008 R2 IDX dla systemów opartych na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-v5-ia64-IDX.msu.

Windows Server 2008 R2 x64 Edition

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x64.msu.

Windows Server 2008 R2 IDX x64 Edition

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-v5-x64-IDX.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008 R2 Release Candidate

Windows Server 2008 R2 Release Candidate dla systemów opartych na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-ia64-RC.msu.

Windows Server 2008 R2 Release Candidate x64 Edition

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB973525-x64-RC.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Vista

Windows Vista, wersje 32-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB973525-x86.msu.

Windows Vista, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB973525-x64.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2008

Windows Server 2008, wersje 32-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB973525-x86.msu.

Windows Server 2008, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB973525-x64.msu.

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB973525-ia64.msu.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows Server 2003

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB973525-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB973525-ia64-ENU.exe.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows XP

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Service Pack 3

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB973525-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-ENU.exe.

Aktualizacja dla funkcji Killbit formantów ActiveX w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows2000-KB973525-x86-ENU.EXE.

Data wydania: 13 października 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

Windows 2000 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem może wchodzić w skład przyszłego pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrożenie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWindows 2000 z dodatkiem Service Pack 4:
Windows2000-KB973525-x86-ENU/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWindows 2000 z dodatkiem Service Pack 4:
Windows2000-KB973525-x86-ENU/norestart
Plik dziennika aktualizacjiWindows 2000 z dodatkiem Service Pack 4:
KB973525.log
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje o usuwaniuWindows 2000 z dodatkiem Service Pack 4:
Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst.
Weryfikacja podklucza rejestruWindows 2000 z dodatkiem Service Pack 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB973525\Filelist

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/overwriteoemZastępuje pliki OEM bez monitowania.
/nobackupBez wykonywania kopii zapasowych plików wymaganych do odinstalowywania.
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnia pliki bez uruchamiania programu instalacyjnego.
/ERWłącza rozszerzone raportowanie błędów.
/verboseWłącza pełne rejestrowanie. Podczas instalacji jest tworzony dziennik %Windir%\CabBuild.log zawierający szczegóły dotyczące kopiowanych plików. Użycie tego przełącznika może spowolnić proces instalacji.
Uwaga Te przełączniki mogą być używane równocześnie w jednym poleceniu. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami w tej aktualizacji zabezpieczeń są także obsługiwane przełączniki używane we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Usuwanie aktualizacji
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Obsługiwane przełączniki narzędzia Spuninst.exe
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
 • Weryfikacja podklucza rejestru

  W celu sprawdzenia plików zainstalowanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można przejrzeć podklucze rejestru wymienione w tabeli informacyjnej w niniejszej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto jeśli administrator lub producent OEM zintegrował instalację tej aktualizacji zabezpieczeń z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, te podklucze rejestru mogły nie zostać utworzone poprawnie.

Windows XP (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrożenie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWindows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3:
Windowsxp-KB973525-x86-enu/quiet
Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWindows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3:
Windowsxp-KB973525-x86-enu/norestart
Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu/norestart
Plik dziennika aktualizacjiWszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
KB973525.log
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje o usuwaniuWszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst.
Weryfikacja podklucza rejestruWindows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB973525\Filelist
Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB973525\Filelist
Uwaga Aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows XP Professional x64 Edition jest taka sama jak aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 x64 Edition.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/overwriteoemZastępuje pliki OEM bez monitowania.
/nobackupBez wykonywania kopii zapasowych plików wymaganych do odinstalowywania.
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
/integrate:ścieżkaIntegruje aktualizację z plikami źródłowymi systemu Windows. Te pliki są lokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnia pliki bez uruchamiania programu instalacyjnego.
/ERWłącza rozszerzone raportowanie błędów.
/verboseWłącza pełne rejestrowanie. Podczas instalacji jest tworzony dziennik %Windir%\CabBuild.log zawierający szczegóły dotyczące kopiowanych plików. Użycie tego przełącznika może spowolnić proces instalacji.
Uwaga Te przełączniki mogą być używane równocześnie w jednym poleceniu. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami w tej aktualizacji zabezpieczeń jest także obsługiwanych wiele przełączników używanych we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Usuwanie aktualizacji
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
 • Weryfikacja podklucza rejestru

  W celu sprawdzenia plików zainstalowanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można także przejrzeć podklucze rejestru wymienione w tabeli informacyjnej w niniejszej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto jeśli administrator lub producent OEM zintegrował instalację tej aktualizacji zabezpieczeń z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, te podklucze rejestru mogły nie zostać utworzone poprawnie.

Windows Server 2003 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrożenie
Instalacja z wymaganą interwencją użytkownikaWindows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB973525-x86-enu /quiet
Windows Server 2003 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu /quiet
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu /quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWindows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB973525-x86-enu /norestart
Windows Server 2003 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu /norestart
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu /norestart
Plik dziennika aktualizacjiWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86 i x64 oraz systemów opartych na procesorach Itanium:
KB973525.log
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoTa aktualizacja zabezpieczeń nie obsługuje funkcji poprawiania na gorąco. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji poprawiania na gorąco, zobacz artykuł 897341 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Informacje o usuwaniuWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86 i x64 oraz systemów opartych na procesorach Itanium:
Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst.
Weryfikacja podklucza rejestruWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB973525\Filelist

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/overwriteoemZastępuje pliki OEM bez monitowania.
/nobackupBez wykonywania kopii zapasowych plików wymaganych do odinstalowywania.
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
/integrate:ścieżkaIntegruje aktualizację z plikami źródłowymi systemu Windows. Te pliki są lokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnia pliki bez uruchamiania programu instalacyjnego.
/ERWłącza rozszerzone raportowanie błędów.
/verboseWłącza pełne rejestrowanie. Podczas instalacji jest tworzony dziennik %Windir%\CabBuild.log zawierający szczegóły dotyczące kopiowanych plików. Użycie tego przełącznika może spowolnić proces instalacji.
Uwaga Te przełączniki mogą być używane równocześnie w jednym poleceniu. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami w tej aktualizacji zabezpieczeń jest także obsługiwanych wiele przełączników używanych we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Usuwanie aktualizacji
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
 • Weryfikacja podklucza rejestru

  W celu sprawdzenia plików zainstalowanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można przejrzeć podklucze rejestru wymienione w tabeli informacyjnej w niniejszej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto jeśli administrator lub producent OEM zintegrował instalację tej aktualizacji zabezpieczeń z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, te podklucze rejestru mogły nie zostać utworzone poprawnie.

Windows Vista (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrożenie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie istnieje podklucz rejestru umożliwiający potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z plików aktualizowanych w systemie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrożenie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet/norestart
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie istnieje podklucz rejestru umożliwiający potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z plików aktualizowanych w systemie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji:
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania

W tej sekcji opisano sposób zarządzania aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach oraz komputerach stacjonarnych i przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę centrum zarządzania aktualizacjami witryny TechNet firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft, odwiedź następującą stronę poświęconą zabezpieczeniom w witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web: Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynach Microsoft Update, Windows Update i Office Update. Aktualizacje są także udostępniane w Centrum pobierania Microsoft. Można je łatwo odnaleźć, wyszukując słowa kluczowe „aktualizacja zabezpieczeń”.

Ponadto aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługi Microsoft Update. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia katalog zawartości z możliwością wyszukiwania, z którego można korzystać za pośrednictwem rozszerzeń Windows Update oraz Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki Service Pack. Korzystając z numeru biuletynu zabezpieczeń (np. „MS08-010”) podczas wyszukiwania, można dodać do swojego koszyka wszystkie odpowiednie aktualizacje. Do koszyka można także dodać różne wersje językowe aktualizacji, a zawartość można pobrać do dowolnego folderu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, odwiedź następującą stronę często zadawanych pytań dotyczących wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft przedstawiła wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń udostępnionych w tym miesiącu. Informatycy korzystający z tych wskazówek mogą łatwiej wdrażać aktualizacje zabezpieczeń, używając różnych narzędzi. Te narzędzia to witryny Windows Update, Microsoft Update i Office Update, a także narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) i Office Detection Tool, program Microsoft Systems Management Server (SMS) oraz narzędzie Extended Security Update Inventory Tool.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910723 Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) pozwala administratorom skanować lokalne i zdalne systemy w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer umożliwia także identyfikowanie typowych błędów w konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer w sieci Web: Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania tej aktualizacji zabezpieczeń przez narzędzie MBSA:
OprogramowanieNarzędzie MBSA 2.1
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 Tak
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3Tak
Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x64Tak
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2Tak
Windows Server 2003 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x64Tak
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTak
Windows Vista i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1Tak
Windows Vista i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, wersje 64-bitowe Tak
Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowychTak
Windows Server 2008 dla systemów 64-bitowychTak
Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTak
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia MBSA 2.1, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi narzędzia MBSA 2.1:

Program Windows Server Update Services

Korzystając z programu Windows Server Update Services (WSUS), administratorzy mogą wdrażać najnowsze aktualizacje krytyczne oraz aktualizacje zabezpieczeń w systemach operacyjnych Windows 2000 i nowszych, pakietach Microsoft Office od wersji XP, a także w programach Microsoft Exchange Server 2003 i Microsoft SQL Server 2000 oraz w nowszych wersjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web zawierającą omówienie produktu Windows Server Update Services:

Program Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu SMS.
OprogramowanieSMS 2.0SMS 2003 z pakietem SUSFPSMS 2003 z narzędziem ITMUSCCM 2007
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 TakTakTakTak
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3TakTakTakTak
Windows XP Professional i Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x64NieNieTakTak
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2TakTakTakTak
Windows Server 2003 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x64NieNieTakTak
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach ItaniumNieNieTakTak
Windows Vista i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1NieNieZobacz sekcję „Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008” w dalszej części tego artykułu.Tak
Windows Vista i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, wersje 64-bitoweNieNieZobacz sekcję „Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008” w dalszej części tego artykułu.Tak
Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowychNieNieZobacz sekcję „Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008” w dalszej części tego artykułu.Tak
Windows Server 2008 dla systemów 64-bitowychNieNieZobacz sekcję „Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008” w dalszej części tego artykułu.Tak
Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach ItaniumNieNieZobacz sekcję „Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008” w dalszej części tego artykułu.Tak
W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń, korzystając z programu SMS z pakietem SUS Feature Pack (SUSFP) zawierającego narzędzie Security Update Inventory Tool (SUIT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web zawierającą pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2.0: W przypadku programu SMS 2003 za pomocą narzędzia SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można wykryć aktualizacje zabezpieczeń oferowane w witrynie Microsoft Update i obsługiwane przez program Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą narzędzia SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: Program SMS 2003 może także wykrywać wymagane aktualizacje aplikacji pakietu Microsoft Office przy użyciu narzędzia Microsoft Office Inventory Tool. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Program System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aktualizacjami za pomocą programu SCCM 2007, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Uwagi dotyczące systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Program Microsoft Systems Management Server 2003 z dodatkiem Service Pack 3 obsługuje systemy Windows Vista i Windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą programu SMS: Aby uzyskać więcej informacji na temat artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910723 Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973525 — ostatni przegląd: 26.01.2010 — zmiana: 1

Opinia