Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania tylko do następującego produktu:
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1
Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji


Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń: brak.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Tę aktualizację można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można uzyskać, stosując opcję /? po nazwie pakietu aktualizacji w wierszu polecenia.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.catNot applicable6,56212-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.catNot applicable6,54912-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.policyNot applicable76411-Jul-200919:38
9.0.30729.4148.policyNot applicable76411-Jul-200921:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable77011-Jul-200921:58
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
mfc90.dll9.0.30729.41483,765,04812-Jul-20090:02
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,64812-Jul-20090:02
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,68812-Jul-20090:02
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,29612-Jul-20090:02
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,56812-Jul-20090:02
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77612-Jul-20090:02
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,76012-Jul-20090:02
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80012-Jul-20090:02
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26412-Jul-20090:02
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,34412-Jul-20090:02
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83212-Jul-20090:02
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72812-Jul-20090:02
mfc90u.dll9.0.30729.41483,780,42412-Jul-20090:02
mfcm90.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-20090:05
mfcm90u.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-20090:05
msdia90.dll9.0.30729.4148670,01612-Jul-200912:11
msvcm90.dll9.0.30729.4148225,28012-Jul-20090:05
msvcp90.dll9.0.30729.4148569,66412-Jul-20090:02
msvcr90.dll9.0.30729.4148653,12012-Jul-20090:02
vcomp90.dll9.0.30729.414851,00812-Jul-20090:02
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.manifestNot applicable85612-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.manifestNot applicable1,86012-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.catNot applicable6,48812-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.manifestNot applicable2,35712-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.catNot applicable6,51412-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.manifestNot applicable5,88212-Jul-20090:08
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.manifestNot applicable86112-Jul-20090:08

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,55012-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.catNot applicable6,56212-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200919:46
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200919:45
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200921:35
9.0.30729.4148.policyNot applicable77411-Jul-200921:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.manifestNot applicable85811-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.manifestNot applicable1,86211-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.manifestNot applicable2,35911-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.manifestNot applicable5,88411-Jul-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.catNot applicable6,51412-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.manifestNot applicable86311-Jul-200922:17
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
mfc90.dll9.0.30729.41485,083,44811-Jul-200922:11
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,66411-Jul-200922:11
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,67211-Jul-200922:11
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,31211-Jul-200922:11
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,58411-Jul-200922:11
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77611-Jul-200922:11
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,77611-Jul-200922:11
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80011-Jul-200922:11
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26411-Jul-200922:11
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,32811-Jul-200922:11
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83211-Jul-200922:11
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72811-Jul-200922:11
mfc90u.dll9.0.30729.41485,102,40011-Jul-200922:11
mfcm90.dll9.0.30729.414867,07211-Jul-200922:14
mfcm90u.dll9.0.30729.414867,07211-Jul-200922:14
msdia90.dll9.0.30729.4148855,37612-Jul-20097:35
msvcm90.dll9.0.30729.4148245,76011-Jul-200922:14
msvcp90.dll9.0.30729.4148853,31211-Jul-200922:11
msvcr90.dll9.0.30729.4148624,44811-Jul-200922:11
vcomp90.dll9.0.30729.414856,65611-Jul-200922:11

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.21022.8.catNot applicable10,7856-Nov-200722:58
9.0.21022.8.catNot applicable10,7976-Nov-200722:58
9.0.21022.8.policyNot applicable6646-Nov-200722:17
9.0.21022.8.policyNot applicable6706-Nov-200722:17
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200911:58
9.0.30729.4148.catNot applicable6,54912-Jul-200911:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable76611-Jul-200921:00
9.0.30729.4148.policyNot applicable76611-Jul-200920:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable77212-Jul-20090:33
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.catNot applicable6,48812-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.manifestNot applicable85712-Jul-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.catNot applicable6,48812-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.manifestNot applicable1,86112-Jul-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.catNot applicable10,7366-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.catNot applicable10,73612-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.manifestNot applicable2,3556-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.catNot applicable10,7496-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.catNot applicable6,5016-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.manifestNot applicable5,3786-Nov-200722:57
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.catNot applicable6,50112-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.manifestNot applicable86212-Jul-20091:33
mfc90.dll9.0.21022.83,624,4406-Nov-200722:53
mfc90chs.dll9.0.21022.841,4726-Nov-200722:53
mfc90cht.dll9.0.21022.841,9846-Nov-200722:53
mfc90deu.dll9.0.21022.860,9286-Nov-200722:53
mfc90enu.dll9.0.21022.854,2726-Nov-200722:53
mfc90esn.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90esp.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90fra.dll9.0.21022.860,4166-Nov-200722:53
mfc90ita.dll9.0.21022.859,3926-Nov-200722:53
mfc90jpn.dll9.0.21022.847,1046-Nov-200722:53
mfc90kor.dll9.0.21022.846,5926-Nov-200722:53
mfc90u.dll9.0.21022.83,631,0966-Nov-200722:53
mfcm90.dll9.0.21022.893,1846-Nov-200722:16
mfcm90u.dll9.0.21022.893,1846-Nov-200722:16
msdia90.dll9.0.30729.41482,146,62412-Jul-200911:58
msvcm90.dll9.0.30729.4148324,09612-Jul-20091:30
msvcp90.dll9.0.30729.41481,466,19212-Jul-20091:27
msvcr90.dll9.0.30729.41481,505,60012-Jul-20091:27
vcomp90.dll9.0.30729.4148141,64812-Jul-20091:27