MS09-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń biblioteki ATL dla urządzeń inteligentnych (ATL for Smart Devices) w programie Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 11 sierpnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”
  • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego”. (j. ang.)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File NameFile VersionFile SizeDateTime
Atl.libNot Applicable12,64623-Jul-200918:40
Atl.libNot Applicable12,88423-Jul-200918:40
Atl90.dll9.0.30729.415490,11225-Jul-200902:29
Atl90.dll9.0.30729.4154106,49625-Jul-200902:29
Atl90.dll9.0.30729.4154111,61625-Jul-200902:29
Atl90.dll9.0.30729.4154112,12825-Jul-200902:29
Atl90.dll9.0.30729.415476,80025-Jul-200902:29
Atl90.dll9.0.30729.415475,26425-Jul-200902:29
Atl90.pdbNot Applicable1,929,21623-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,970,17623-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,961,98423-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,986,56023-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,912,83223-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,961,98423-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,929,21623-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,970,17623-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,961,98423-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,986,56023-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,912,83223-Jul-200918:40
Atl90.pdbNot Applicable1,961,98423-Jul-200918:40
Atlbuild.hNot Applicable57223-Jul-200918:40
Atlcom.hNot Applicable176,64423-Jul-200918:40
Atlcomcli.hNot Applicable68,96123-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable161,07823-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable163,96223-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable136,08623-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable137,27623-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable140,20023-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable138,87023-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable127,91223-Jul-200918:40
Atlosapis.libNot Applicable132,78023-Jul-200918:40
Atlosapis.pdbNot Applicable86,01623-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable583,62823-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable600,98423-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable893,12823-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable893,65623-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable901,85423-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable902,38223-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable783,79623-Jul-200918:40
Atls.libNot Applicable900,82623-Jul-200918:40
Atls.pdbNot Applicable1,306,62423-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,072,06423-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,131,63823-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,405,05823-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,404,76023-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,415,57223-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,414,41023-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,251,82223-Jul-200918:40
Atlsd.libNot Applicable1,228,52623-Jul-200918:40
Atlsd.pdbNot Applicable1,306,62423-Jul-200918:40
Mfc90chs.dll9.0.30729.415420,99225-Jul-200902:29
Mfc90chs.dll9.0.30729.415420,99225-Jul-200902:29
Mfc90cht.dll9.0.30729.415420,99225-Jul-200902:29
Mfc90deu.dll9.0.30729.415436,35225-Jul-200902:29
Mfc90enu.dll9.0.30729.415431,23225-Jul-200902:29
Mfc90esn.dll9.0.30729.415435,84025-Jul-200902:29
Mfc90esp.dll9.0.30729.415435,84025-Jul-200902:30
Mfc90fra.dll9.0.30729.415435,32825-Jul-200902:30
Mfc90ita.dll9.0.30729.415435,32825-Jul-200902:30
Mfc90jpn.dll9.0.30729.415425,08825-Jul-200902:30
Mfc90kor.dll9.0.30729.415425,08825-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.4154823,80825-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.4154837,12025-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.41541,052,16025-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.41541,052,67225-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.41541,044,48025-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.41541,045,50425-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.4154750,59225-Jul-200902:30
Mfc90u.dll9.0.30729.4154722,94425-Jul-200902:30
Mfc90u.libNot Applicable1,167,39423-Jul-200918:40
Mfc90u.libNot Applicable1,168,71623-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,508,54423-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,500,35223-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,688,76823-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,737,92023-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,369,28023-Jul-200918:40
Mfc90u.pdbNot Applicable6,279,16823-Jul-200918:40
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,713,15225-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,739,26425-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,922,04825-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,926,14425-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41542,080,76825-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41542,084,35225-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,453,56825-Jul-200902:30
Mfc90ud.dll9.0.30729.41541,156,60825-Jul-200902:30
Mfc90ud.libNot Applicable1,552,30823-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable8,556,54423-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable8,925,18423-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable8,933,37623-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable9,007,10423-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable9,015,29623-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable8,327,16823-Jul-200918:40
Mfc90ud.pdbNot Applicable8,081,40823-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable349,40623-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable349,43823-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable349,80023-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable350,11623-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable350,47223-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable350,78823-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable348,85223-Jul-200918:40
Mfcs90u.libNot Applicable342,68423-Jul-200918:40
Mfcs90u.pdbNot Applicable1,314,81623-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable351,05623-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable351,17223-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable351,26623-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable351,57023-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable352,63023-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable352,93423-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable349,88423-Jul-200918:40
Mfcs90ud.libNot Applicable342,54223-Jul-200918:40
Mfcs90ud.pdbNot Applicable1,298,43223-Jul-200918:40
Msvcr90.dll9.0.30729.415433,79225-Jul-200902:30
Msvcr90.dll9.0.30729.415437,37625-Jul-200902:30
Msvcr90.dll9.0.30729.415440,96025-Jul-200902:30
Msvcr90.dll9.0.30729.415440,44825-Jul-200902:30
Msvcr90.dll9.0.30729.415428,16025-Jul-200902:30
Msvcr90.dll9.0.30729.415424,57625-Jul-200902:30
Msvcr90.pdbNot Applicable355,32823-Jul-200918:40
Msvcr90.pdbNot Applicable363,52023-Jul-200918:40
Msvcr90.pdbNot Applicable355,32823-Jul-200918:40
Msvcr90.pdbNot Applicable363,52023-Jul-200918:40
Msvcr90.pdbNot Applicable347,13623-Jul-200918:40
Msvcr90.pdbNot Applicable379,90423-Jul-200918:40
Msvcr90d.dll9.0.30729.415486,01625-Jul-200902:30
Msvcr90d.dll9.0.30729.415491,64825-Jul-200902:30
Msvcr90d.dll9.0.30729.415497,79225-Jul-200902:30
Msvcr90d.dll9.0.30729.415499,84025-Jul-200902:30
Msvcr90d.dll9.0.30729.415467,58425-Jul-200902:30
Msvcr90d.dll9.0.30729.415458,88025-Jul-200902:30
Msvcr90d.pdbNot Applicable461,82423-Jul-200918:40
Msvcr90d.pdbNot Applicable470,01623-Jul-200918:40
Msvcr90d.pdbNot Applicable486,40023-Jul-200918:40
Msvcr90d.pdbNot Applicable494,59223-Jul-200918:40
Msvcr90d.pdbNot Applicable437,24823-Jul-200918:40
Msvcr90d.pdbNot Applicable461,82423-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,338,82223-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,403,21023-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,043,38223-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,070,64023-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,154,74023-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable12,176,81023-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable11,280,38223-Jul-200918:40
Uafxcw.libNot Applicable10,468,12023-Jul-200918:40
Uafxcw.pdbNot Applicable1,912,83223-Jul-200918:40
Uafxcw.pdbNot Applicable1,921,02423-Jul-200918:40
Uafxcw.pdbNot Applicable1,912,83223-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable15,906,90823-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable15,947,65023-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable15,669,94423-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable15,707,03223-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable16,028,15023-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable16,058,33423-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable14,445,06023-Jul-200918:40
Uafxcwd.libNot Applicable12,195,92023-Jul-200918:40
Uafxcwd.pdbNot Applicable1,921,02423-Jul-200918:40
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973675 — ostatni przegląd: 20.08.2009 — zmiana: 1

Opinia