MS09-037: Opis aktualizacji zabezpieczeń formantu ActiveX obiektu HtmlInput firmy Microsoft w systemach Windows XP Media Center Edition, Windows Vista i Windows Server 2008: 11 sierpnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-037. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.Informacje o plikach w systemie Windows XP

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Media Center Edition dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehkeyctl.dll5.1.2715.5512179,71218-Aug-200917:55x86
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48806-May-200823:16x86

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehkeyctl.dll6.0.6000.16891171,00821-Jul-200914:56x86
Ehkeyctl.dll6.0.6000.21090171,00821-Jul-200914:39x86
Ehkeyctl.dll6.0.6001.18295171,00821-Jul-200914:45x86
Ehkeyctl.dll6.0.6001.22476171,00822-Jul-200900:24x86
Ehkeyctl.dll6.0.6002.18072171,00821-Jul-200912:26x86
Ehkeyctl.dll6.0.6002.22181171,00821-Jul-200912:27x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehkeyctl.dll6.0.6000.16891246,27221-Jul-200916:33x64
Ehkeyctl.dll6.0.6000.21090246,27221-Jul-200915:14x64
Ehkeyctl.dll6.0.6001.18295246,78421-Jul-200915:11x64
Ehkeyctl.dll6.0.6001.22476246,78421-Jul-200918:56x64
Ehkeyctl.dll6.0.6002.18072246,78421-Jul-200914:29x64
Ehkeyctl.dll6.0.6002.22181246,78421-Jul-200918:54x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,882
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973768~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,882
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973768~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,598
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,724
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973768~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,404
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,348
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,367
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,345
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_21f1140d9b14975aecd45b7f2f03d960_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16891_none_49c3a10c6088a7e9.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_9c55fa05400f5306fd05d19672d4c0f2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22476_none_918395263d65bcc8.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_c1c66669899ef6054ea8a9bc2b892e05_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21090_none_f44bf2205e33d767.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_e3b9557fee519caf48a83dfb8f46c0b9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18072_none_2f16eac9f1c609ec.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_e59647afdc1ade46f250907992c4d6c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18295_none_d7e90a958ecc92ae.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_ff002b22e9df1979f18069568b4bce58_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22181_none_1985b90ad8b2165f.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16891_none_d406d35b8367d5f1.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)16:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21090_none_d48f47fe9c868fa6.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18295_none_d5f11329808acc3e.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)16:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22476_none_d69151fc99974aa4.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)02:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18072_none_d7ea25f17da39aa2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)16:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22181_none_d867f28696ca3d06.manifest
File versionNot Applicable
File size22,201
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)23:12
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_478f82fafac3f5392fabc3d7e18b808e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16891_none_26ad9b7d7c8ce251.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5e28a65c1adfc6927733a3ddda9103b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22476_none_4f6fd94675e0343b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6921bd51c7aa74062b26b1ab4e4924d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21090_none_a53906b1bff4463b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_703d0e5d28799419cb2db1cfa8ef6d24_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22181_none_f13f0abe96ba38f1.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7f4c58530224590bbf4497447171c5b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18295_none_f705576d3c2d5786.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e931c298ce7f764ac904a72476fc99b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18072_none_0258e417351f88ee.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16891_none_30256edf3bc54727.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21090_none_30ade38254e400dc.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18295_none_320faead38e83d74.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22476_none_32afed8051f4bbda.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)20:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18072_none_3408c17536010bd8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehkeyctl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22181_none_34868e0a4f27ae3c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,219
Date (UTC)21-Jul-2009
Time (UTC)20:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973768~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973768~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973768_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973768~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,393
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,353
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,372
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973768_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)22-Jul-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973768 — ostatni przegląd: 22.09.2009 — zmiana: 1

Opinia