Opis aktualizacji zabezpieczeń dla składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 64-bitowa): 28 lipca 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji 64-bitowej.

Uwaga
Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji 64-bitowej, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 974654
    Pliki symboli (PDB) są usunięte z folderu systemu Windows po odinstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio
  • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”
  • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)
  • 974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
atl80.IA64.pdb2,789,37611-Jul-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,49411-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47311-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-Jul-200922:35
Atl.lib18,59411-Jul-200919:23
atl80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200918:15
atlassem.h1,84111-Jul-200919:23
atlcom.h172,94911-Jul-200919:23
atlcomcli.h67,95611-Jul-200919:23
atldload.lib485,76211-Jul-200919:23
atlhost.h77,74011-Jul-200919:23
bardock.cpp24,75611-Jul-200920:26
dlgcore.cpp25,96311-Jul-200920:26
eafxis.lib613,68411-Jul-200920:26
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200920:26
eafxisd.lib675,60011-Jul-200920:26
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200920:26
mfc80.lib3,370,88611-Jul-200920:26
mfc80d.lib4,392,62611-Jul-200920:26
mfc80u.lib4,421,40811-Jul-200920:26
mfc80ud.lib5,716,15411-Jul-200920:26
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:31
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:31
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:31
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:31
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:31
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:31
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:31
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:31
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:31
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:31
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:31
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:31
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:31
MFCassem.h3,05511-Jul-200920:27
mfcdload.lib851,86411-Jul-200920:26
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:32
mfcm80.lib51,93211-Jul-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:36
mfcm80d.lib51,95211-Jul-200920:28
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:34
mfcm80u.lib53,94611-Jul-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:38
mfcm80ud.lib53,96211-Jul-200920:28
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,68011-Jul-200922:31
mfcs80.lib934,50411-Jul-200920:26
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200920:26
mfcs80d.lib1,047,97611-Jul-200920:26
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
mfcs80u.lib693,38611-Jul-200920:26
mfcs80u.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
mfcs80ud.lib742,33611-Jul-200920:26
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200920:26
Microsoft.VC80.ATL.manifest46711-Jul-200918:15
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38211-Jul-200920:31
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37311-Jul-200920:31
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24111-Jul-200920:31
nafxcw.lib32,185,21211-Jul-200920:26
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200920:26
nafxcwd.lib36,334,94611-Jul-200920:26
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200920:26
nafxis.lib285,39811-Jul-200920:26
nafxis.pdb135,16811-Jul-200920:26
nafxisd.lib346,25611-Jul-200920:26
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200920:26
uafxcw.lib32,427,37811-Jul-200920:26
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200920:26
uafxcwd.lib36,812,18411-Jul-200920:26
uafxcwd.pdb2,527,23211-Jul-200920:26
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80.IA64.pdb12,980,22411-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80d.IA64.pdb15,192,06411-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80u.IA64.pdb12,963,84011-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfc80ud.IA64.pdb15,224,83211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:24
mfcm80.IA64.pdb3,207,16811-Jul-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80d.IA64.pdb3,411,96811-Jul-200920:27
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:25
mfcm80u.IA64.pdb3,166,20811-Jul-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80ud.IA64.pdb3,477,50411-Jul-200920:28
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,49411-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47311-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:24
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:25
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-Jul-200922:25
vcomp.IA64.pdb101,37611-Jul-200920:33
vcompd.IA64.pdb183,29611-Jul-200920:33
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973830 — ostatni przegląd: 03.09.2009 — zmiana: 1

Opinia