MS09-071: luki w zabezpieczeniach usługi uwierzytelniania internetowego (IAS, Internet Authentication Service) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-071. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll5.0.2195.734461,20009-Oct-200903:51x86
Rastls.dll5.0.2195.7344101,13609-Oct-200903:51x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.1.2600.363269,63212-Oct-200913:54x86SP2SP2GDR
Rastls.dll5.1.2600.3632112,12812-Oct-200913:54x86SP2SP2GDR
Raschap.dll5.1.2600.363269,63212-Oct-200913:41x86SP2SP2QFE
Rastls.dll5.1.2600.3632113,66412-Oct-200913:41x86SP2SP2QFE
Raschap.dll5.1.2600.588679,87212-Oct-200913:38x86SP3SP3GDR
Rastls.dll5.1.2600.5886149,50412-Oct-200913:38x86SP3SP3GDR
Raschap.dll5.1.2600.588679,87212-Oct-200913:28x86SP3SP3QFE
Rastls.dll5.1.2600.5886150,01612-Oct-200910:58x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600144,38408-Oct-200914:06x64SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600244,73608-Oct-200914:06x64SP2SP2GDR
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:06x86SP2SP2GDR\WOW
Raschap.dll5.2.3790.4600144,38408-Oct-200914:05x64SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600244,73608-Oct-200914:05x64SP2SP2QFE
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:05x86SP2SP2QFE\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:05x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200915:05x86SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200915:05x86SP2SP2GDR
Raschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200915:26x86SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200915:26x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Raschap.dll5.2.3790.4600230,91208-Oct-200914:05IA-64SP2SP2GDR
Rastls.dll5.2.3790.4600439,29608-Oct-200914:05IA-64SP2SP2GDR
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:05x86SP2SP2GDR\WOW
Raschap.dll5.2.3790.4600230,91208-Oct-200914:00IA-64SP2SP2QFE
Rastls.dll5.2.3790.4600439,29608-Oct-200914:00IA-64SP2SP2QFE
Wraschap.dll5.2.3790.4600122,88008-Oct-200914:00x86SP2SP2QFE\WOW
Wrastls.dll5.2.3790.4600185,34408-Oct-200914:00x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6000.16932274,43207-Oct-200912:47x86
Raschap.dll6.0.6000.21134274,43207-Oct-200912:31x86
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6000.16932232,96007-Oct-200912:47x86
Rastls.dll6.0.6000.21134232,96007-Oct-200912:31x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6000.16932287,74407-Oct-200913:08x64
Raschap.dll6.0.6000.21134287,74407-Oct-200912:57x64
Raschap.dll6.0.6001.18336295,93607-Oct-200912:57x64
Raschap.dll6.0.6001.22536295,93607-Oct-200912:49x64
Rastls.dll6.0.6000.16932267,26407-Oct-200913:08x64
Rastls.dll6.0.6000.21134267,26407-Oct-200912:57x64
Rastls.dll6.0.6001.18336280,57607-Oct-200912:57x64
Rastls.dll6.0.6001.22536280,06407-Oct-200912:49x64
Rastls.dll6.0.6002.18116280,57607-Oct-200912:20x64
Rastls.dll6.0.6002.22240280,57607-Oct-200912:22x64
Raschap.dll6.0.6000.16932274,43207-Oct-200912:47x86
Raschap.dll6.0.6000.21134274,43207-Oct-200912:31x86
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6000.16932232,96007-Oct-200912:47x86
Rastls.dll6.0.6000.21134232,96007-Oct-200912:31x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Raschap.dll6.0.6001.18336424,44807-Oct-200912:29IA-64
Raschap.dll6.0.6001.22536424,44807-Oct-200912:35IA-64
Rastls.dll6.0.6001.18336553,47207-Oct-200912:29IA-64
Rastls.dll6.0.6001.22536552,96007-Oct-200912:35IA-64
Rastls.dll6.0.6002.18116553,47207-Oct-200911:59IA-64
Rastls.dll6.0.6002.22240552,96007-Oct-200912:07IA-64
Raschap.dll6.0.6001.18336281,60007-Oct-200912:41x86
Raschap.dll6.0.6001.22536281,60007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6001.18336244,22407-Oct-200912:41x86
Rastls.dll6.0.6001.22536243,20007-Oct-200912:18x86
Rastls.dll6.0.6002.18116243,71207-Oct-200911:36x86
Rastls.dll6.0.6002.22240243,71207-Oct-200912:18x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,373
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,767
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,934
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,776
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,222
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,064
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,776
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,771
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,330
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_12f92020d62a1d9fc9f01a99f58e1570_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_775e0d518fbe3f7e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b1fdc84ccae0dc5222c5819825226c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_38d0d796a9a292c0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e2ee7a085a5a376c5ce660a2a7973dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_92f1ad5b0867010d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_65506b3db924ab69491637b93491fd48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_81103b68787dcda0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_70ff2a5659657ec36b817963183cd008_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_e6cec32adac21c06.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_7f5035d1578d94f59cea8160b3a2c3cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_0302016f72afeb44.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_b171b85e633e077ea3d29c1f2f3d4e8c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_e3da8df3da24c973.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_bcba6fd11b79e6d696931ba56bebe420_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c2086341d9cb414.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_c9a420f2cdd27c6872595d467e87bf6b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_3fea7318c4539f5f.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_ca2170b4590bf83fe1cc2eef5d39e735_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_0a77eb81d6c19bda.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_10ba5ae17a3c63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_1145d062935869a5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6a6083ca5313cd52.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6aebf94b6c2fd30c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2e0ed4f527b31827e09d13a1eaa21271_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_765b29d1db2455e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_38c3a4d8ef3a85dca514cd89d57f77ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_01a587da48e4ba76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ac61c4b4c25cb84d5b6ba6f15bd3acb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_059a48b99e6f5b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_642ec8c80fcfb127116caaf0b0dc5825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_ac26c57f5013197d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67484c2d7de890ae4035fe08336d8818_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_a556945ee574b271.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6a84c6db2b24f31b79f70ed17d7cae7e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_5d05badf5f0a62fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_82315e1307d43bb24443f97cfd324a9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_7fdf8bcd05d4b4e3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_871b893a09eac48e4bba793ef284463c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_c09240b68522ded1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_967310a13adc36f045433b07fc14a752_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_a1cb2fa972d4b18e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c06552b358dafe1cd3f56cf9614cfb2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_4fa7d0fb32b4fbfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a37cce29503b6c6198f0ae49f3adee39_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_74a8f99ccff1c1f5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a8ab847e581d5e50b86549441c5af9e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_05db0080e94b14a0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be076125bf52cddf76e9eeb05db485f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_01b57fd0b6bf9a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbc18a19734654658faa4dcd93c1ec32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_2ffc581f0c8ac318.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cdde2f4f1b7f00fb9423154764e7f987_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_0e8471424be17653.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8991a6dbbc87c45d185368922632f9c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_4fa08f0ba835e7dd.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dddaef7565f20cad3b91366eae6d6182_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_2442e534fb43c3b6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd3f81f3d3a5ff0f5d5773d0ebfb808b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_ea4aca173faf638b.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6cd8f6653299d521.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6d646be64bb5dadb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6ec336332fbccb6e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6f4cd4e448da685f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,286
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_c67f1f4e0b713e88.manifest
File versionNot Applicable
File size12,971
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_c70a94cf248d4442.manifest
File versionNot Applicable
File size12,971
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_c8695f1c089434d5.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_c8f2fdcd21b1d1c6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_ca6572c205aa4f3e.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_cac89e0d1ee5aad1.manifest
File versionNot Applicable
File size13,284
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,789
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,965
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,808
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,805
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,648
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,379
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,284
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,215
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,807
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,648
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb974318~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,793
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,356
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_10ba5ae17a3c63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_1145d062935869a5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16932_none_6a6083ca5313cd52.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21134_none_6aebf94b6c2fd30c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,929
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_11f346a96399f6611c065f51c37dc1af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_31c85a081f5e98df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_209f106911b8b69d625bdb0c0b0f5b72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_af0b037fadc75c12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_45033fd8f3271780939a478cd56b855b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_830f6b331e2a56a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4a5872874f6f3abb03d859ac47d137c7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_3af06510c650dc5f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4ca4ac13a86a528e3fefa7678fe58f02_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_260242248ae11d40.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5e84b904d02e5f9a4dd55b087b77b82_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_0d66b09c3ff4a9dd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_befd70c2290e64c3f7580f1b6a61a6de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_a088e7a2d922e3e5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4e6cfd1100bacfb312a32687ee24f13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_cf02cbb5d475ad52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e441553fc0aa34eb62ca6f686e3a2853_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_c806bd0fa59f0e3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e6d607cd8d79ab0c99bb2f9b3218e73c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_2170d1c43655eb1e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a63ea5775d6334.manifest
File versionNot Applicable
File size8,267
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132fdd56907b0025.manifest
File versionNot Applicable
File size8,267
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4c678e5034cc9b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd6063f6952698c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e487b344d4ae704.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaba67f66864297.manifest
File versionNot Applicable
File size13,262
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,778
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,798
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,633
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,115
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb974318~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,041
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,380
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb974318_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,057
Date (UTC)09-Oct-2009
Time (UTC)08:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_12a49aaf775f5a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-raschap_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_132e3960907cf729.manifest
File versionNot Applicable
File size8,248
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18336_none_6c4ac3985036c39f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22536_none_6cd4624969546090.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18116_none_6e46d73e4d4cde08.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22240_none_6eaa02896688399b.manifest
File versionNot Applicable
File size13,240
Date (UTC)07-Oct-2009
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974318 — ostatni przegląd: 17.12.2009 — zmiana: 1

Opinia