MS09-061: Luka w zabezpieczeniach aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego programu .NET umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

974417 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

974291 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 13 października 2009

974292 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows Vista: 13 października 2009

974293 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 dla wersji RC i IDX systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 13 października 2009

974467 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w 32- oraz 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista: 13 października 2009

974468 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 w 32- oraz 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista: 13 października 2009

974469 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 13 października 2009

974470 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009

974714 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 dla systemów Windows 7 IDX i Windows Server 2008 R2 IDX: 13 października 2009

953295 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 w systemach Windows XP Media Center Edition 2005 i Windows XP Tablet PC Edition 2005: 13 października 2009

953297 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

953298 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa): 13 października 2009

953300 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003: 13 października 2009

960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

976220 Opis narzędzia do oczyszczania rejestracji poprawek

Właściwości

Identyfikator artykułu: 974378 — ostatni przegląd: 26.01.2010 — zmiana: 1

Opinia