MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Ta poprawka nie wymaga ponownego uruchomienia systemu, ale powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług powiązanych z internetowymi usługami informacyjnymi, łącznie z usługami IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy plik MSI programu .NET Framework 2.0 zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie każdej aktualizacji do produktu spowoduje wykonanie tych instrukcji.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-061 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows

923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń 2.0 na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2003: „Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.”

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Aktualizacje GDR (General Distribution Release)

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach 32-bitowych

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608-Aug-200906:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008-Aug-200906:51
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008-Aug-200906:51

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.36031,764,68008-Aug-200901:38
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608-Aug-200906:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,562,94408-Aug-200901:34
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008-Aug-200906:51
mscorwks.dll2.0.50727.360310,075,96808-Aug-200901:37
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008-Aug-200906:51

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.36033,084,63208-Aug-200903:25
mscordacwks.dll2.0.50727.3603989,01608-Aug-200906:51
mscorlib.dll2.0.50727.36034,005,88808-Aug-200903:24
mscorlib.dll2.0.50727.36034,546,56008-Aug-200906:51
mscorwks.dll2.0.50727.360320,151,12008-Aug-200903:21
mscorwks.dll2.0.50727.36035,812,56008-Aug-200906:51

Aktualizacje LDR (Limited Distribution Release)

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach 32-bitowych

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807-Aug-200911:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607-Aug-200911:40
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007-Aug-200911:40
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407-Aug-200911:40

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.40621,758,55207-Aug-200908:10
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807-Aug-200911:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,567,04007-Aug-200908:05
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607-Aug-200911:40
SOS.dll2.0.50727.4062485,19207-Aug-200908:06
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007-Aug-200911:40
mscorwks.dll2.0.50727.406210,062,16007-Aug-200908:08
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407-Aug-200911:40

Programy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTime
mscordacwks.dll2.0.50727.40623,085,12807-Aug-200907:35
mscordacwks.dll2.0.50727.4062989,52807-Aug-200911:40
mscorlib.dll2.0.50727.40624,009,98407-Aug-200907:34
mscorlib.dll2.0.50727.40624,550,65607-Aug-200911:40
SOS.dll2.0.50727.4062872,76007-Aug-200907:33
SOS.dll2.0.50727.4062388,92007-Aug-200911:40
mscorwks.dll2.0.50727.406220,172,60807-Aug-200907:31
mscorwks.dll2.0.50727.40625,818,70407-Aug-200911:40
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974417 — ostatni przegląd: 18.01.2010 — zmiana: 1

Opinia