Opis aktualizacji dla pakietu Office Word 2007: listopad 2009


WPROWADZENIE


W tym artykule omówiono aktualizację programu Microsoft Office Word 2007. Ta aktualizacja rozwiązuje znany problem z aplikacją Office Word 2007 po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń z czerwca MS09-027. Po zainstalowaniu MS09-027, dokumenty programu Office Word 2007 zawierające pole "DocVariable" mogą utracić formatowanie w polu po zapisaniu pliku w formacie Open XML (docx). Ten problem występuje również podczas zapisywania dokumentu w formatach XML XML lub Word 2003. Ten problem nie występuje jednak po zapisaniu dokumentu w formacie DOC, HTML lub RTF.

Więcej informacji


Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

  • 970942 Opis pakietu poprawek dla programu Word 2007 (Word. msp, Wordconv. msp): 30 czerwca 2009 r.  
  • 970226 Po zapisaniu dokumentu programu Word 2003 w formacie pliku Open XML (docx) funkcja powrotu karetki w zmiennej dokumentu zostaje utracona  

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007  

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli. 
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Date Okresie
Msword.olb 12.0.6501.5000 868 712 12-Mar-2009 10:58
Winword.exe 12.0.6514.5000 408 424 18-Aug-2009 05:59
Wwlib.dll 12.0.6514.5000 18 069 864 18-Aug-2009 05:59