MS10-031: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla środowiska wykonawczego języka Microsoft Visual Basic for Applications: 11 maja 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-031. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows w wersji chińskiej lub koreańskiej tekst komunikatu dotyczącego potwierdzenia instalacji aktualizacji zawiera znaki zapytania.
 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows w wersji japońskiej tekst komunikatu dotyczącego potwierdzenia instalacji aktualizacji zawiera dziwne znaki.
 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie zainstalowano środowiska Visual Basic for Applications w wersji 6.0 lub na którym brakuje pliku Vbe6.dll, aktualizacja jest instalowana bez komunikatu o błędzie.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń podczas próby zainstalowania aktualizacji bazującej na instalatorze IExpress w trybie nieinterakcyjnym może wystąpić błąd związany z niepodpisanym lub niepoprawnie podpisanym plikiem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2159784 Podczas próby zastosowania aktualizacji bazującej na instalatorze IExpress w trybie nieinterakcyjnym występuje błąd związany z niepodpisanym lub niepoprawnie podpisanym plikiem

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.3
 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.4
 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.5
Ponadto na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby zainstalować Instalatora Windows 3.1 lub nowszego, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
921645 MS06-047: Luka w zabezpieczeniach języka Microsoft Visual Basic for Applications umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Informacje dotyczące usuwania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można jej usunąć.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbe6.dll6.5.10.532,594,63230-Sep-200921:18x86
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974945 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia