W systemie Windows 7 w przypadku niektórych mikroukładów procesorów graficznych firmy Intel mogą wystąpić zniekształcenia obrazu

Symptomy

W systemie Windows 7 w okolicznościach wymienionych poniżej może dochodzić do zniekształceń obrazu:
 • W systemie BIOS komputera włączono funkcję wirtualizacji opracowaną firmy Intel.
 • Konfiguracja pamięci RAM w komputerze jest asymetryczna. Na przykład: komputer wyposażono w 3 GB pamięci RAM, na co składa się jeden moduł 2 GB i jeden moduł 1 GB.
 • Komputer jest wyposażony w procesor graficzny firmy Intel z jednym z następujących mikroukładów:
  • Rodzina mikroukładów Mobile Intel 45 Express
  • Rodzina mikroukładów Intel 4 Series Express
  • Rodzina mikroukładów Mobile Intel 45 Express
  • Rodzina mikroukładów Intel 4 Series Express
  • Rodzina mikroukładów Intel G31/G33 Express
  • Rodzina mikroukładów Intel Q33/Q35 Express

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu należy zastosować następujące metody:
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta komputera.
 • W przypadku asymetrycznej konfiguracji pamięci RAM wyłącz funkcję wirtualizacji firmy Intel w systemie BIOS.
 • Jeśli funkcja wirtualizacji jest potrzebna, zastosuj symetryczną konfigurację pamięci RAM.

Więcej informacji

Typowy przykład asymetrycznej konfiguracji pamięci RAM do wariant z 3 GB pamięci, na co składa się jeden moduł 2 GB i jeden moduł 1 GB.

Oto dwa typowe przykłady symetrycznej konfiguracji pamięci RAM:
 • 2 GB pamięci RAM: jeden moduł o pojemności 2 GB
 • 2 GB pamięci RAM: dwa moduły o pojemności 1 GB każdy
 • 4 GB pamięci RAM: dwa moduły o pojemności 2 GB każdy

Materiały referencyjne

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975450 — ostatni przegląd: 22.10.2009 — zmiana: 1

Opinia