Komunikat o błędzie Stop na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 z zainstalowaną rolą Hyper-V wyposażonym w co najmniej jeden procesor Intel o nazwie kodowej Nehalem: „0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT”

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze jest uruchomiony system Windows Server 2008 R2 z zainstalowaną rolą Hyper-V.
 • Komputer jest wyposażony w co najmniej jeden procesor Intel o nazwie kodowej Nehalem. Na przykład nazwa kodowa Nehalem jest stosowana w przypadku serii procesorów Intel Xeon 5500 przeznaczonej dla serwerów oraz w przypadku serii procesorów Intel Core-i przeznaczonej dla komputerów klienckich.
W tej sytuacji pojawia się następujący komunikat o błędzie Stop:0x00000101 (parametr1, 0000000000000000, parametr3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu generowania niepoprawnych przerwań na komputerach z procesorami Intel o nazwie kodowej Nehalem. Te przerwania są spowodowane znanym błędem opisanym w podanych niżej dokumentach firmy Intel. Aby wyświetlić te dokumenty firmy Intel, należy kliknąć następujące łącza:
Aktualizacja specyfikacji procesorów Intel z serii Xeon 5500 (wrzesień 2009)
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
Aktualizacja specyfikacji procesorów Intel z serii Core i7-800 oraz Core i5-700 dla komputerów stacjonarnych (październik 2009)
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Rozwiązanie

Ta poprawka dotyczy tylko komputerów z zainstalowanymi procesorami Intel.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików zgodne z wymienionymi w poniższej tabeli lub nowsze.
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable

Obejście problemu

Używając odpowiedniej opcji oprogramowania układowego BIOS na komputerze, można wyłączyć funkcję stanów C interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Jeśli oprogramowanie układowe nie uwzględnia takiej opcji, dostępne jest obejście programowe. Można wyłączyć stany C2 i C3 interfejsu ACPI, ustawiając klucz rejestru. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Uruchom ponownie komputer.
Uwaga Jeśli w interfejsie ACPI zostaną wyłączone stany C niższego poziomu (stany uśpienia procesora w przypadku bezczynności), spowoduje to znaczny wzrost zużycia energii w przypadku bezczynności komputera. Te stany C niższego poziomu są używane w systemie Windows Server 2008 R2 jako kluczowa funkcja oszczędzania energii w przypadku procesorów z serii Xeon 5500.

Aby ponownie zacząć korzystać z tych stanów umożliwiających oszczędzanie energii, po zainstalowaniu poprawki opisanej w tym artykule należy usunąć klucz rejestru ustawiony w kroku 1. Aby usunąć ten klucz rejestru, należy wykonać następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Uruchom ponownie komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975530 — ostatni przegląd: 11.10.2011 — zmiana: 1

Opinia