MS10-062: Luka w zabezpieczeniach kodera-dekodera MPEG-4 umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-062. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może okazać się, że na komputerze nie ma wszystkich plików binarnych, które zostały wymienione w tych tabelach atrybutów plików. Zależy to od koderów-dekoderów zainstalowanych na komputerze. W poniższej tabeli podano wszystkie obsługiwane pliki binarne. Metoda dostarczania określa, w jaki sposób pliki binarne zostały pierwotnie wydane. Domyślnie na komputerze znajdują się tylko pliki binarne oznaczone jako wydane zgodnie z harmonogramem. Na komputerach z systemem Windows Vista znajdują się domyślnie wszystkie te pliki binarne.
System operacyjnyDodatek Service PackPlik binarnyPoprawiona wersja pliku binarnegoMetoda dostarczania
Windows XP SP3mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows XP SP3mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows XP SP3mp4sdmod.dll9.0.0.4509Zgodnie z harmonogramem
Windows XP SP3mp4sdmod.dll10.0.0.3706Serwer koderów-dekoderów
Windows XP SP3mp4sdecd.dll 11.0.5721.5274Windows Media Player 11, FSDK 11
Windows XP Professional x64 EditionSP2mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mp4sdmod.dll10.0.0.3706Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mp4sdecd.dll 11.0.5721.5274Windows Media Player 11, Windows Media Format 11
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mp4sdmod.dll10.0.0.4007Zgodnie z harmonogramem
Uwagi
 • Jeśli w programie Windows Media Player nie ma wymaganego kodera-dekodera dla określonego pliku multimedialnego, program automatycznie próbuje uzyskać ten koder-dekoder z serwera koderów-dekoderów firmy Microsoft.
 • Pakiet instalacyjny koderów-dekoderów dla programu Windows Media Player 6.4 jest dostępny w Centrum pobierania Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:  
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.3706387,94401-Apr-201011:45x86
Mp4sdecd.dll11.0.5721.5274317,44030-Mar-201019:24x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable
Mp4sdmod.dll9.0.0.4509384,51205-Apr-201018:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.4007385,53601-Apr-201023:04x86
Mp4sdecd.dll11.0.5721.5274317,44030-Mar-201019:24x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.4007385,53601-Apr-201023:04x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009317,95205-Apr-201016:08x86
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117317,95205-Apr-201016:30x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236317,95205-Apr-201017:02x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377317,95205-Apr-201017:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009295,42405-Apr-201016:53x64
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117295,42405-Apr-201016:40x64
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236295,42405-Apr-201017:33x64
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377295,42405-Apr-201017:13x64
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009317,95205-Apr-201016:08x86
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117317,95205-Apr-201016:30x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236317,95205-Apr-201017:02x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377317,95205-Apr-201017:16x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,596
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_595647ac335a19d8ecb941a678ec2294_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_cd03cdc2a6ce4a55.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_8cdb087eb96ff1c0a1f14670f7ef8d42_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_e6e16390602c4a96.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_e51dae5a6928c3e0a48c2c19aa5f8399_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_fc28dbf1cd8cde9d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_fa2fe5b1996bc415f53ac75029fa9777_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_de26fda346ca998e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_0eb661b86d4e1763.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0f3630c78672e99c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_10b475f26a62647a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_1113d357839f8d5f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:47
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0cbc0f6237929dd7f8c18b5a879971d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_016036dbaf52ca70.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_926b5f1af4df231d63f7716498317855_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_3f293f7cd990fb44.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e643e05d7bf6673f8ee97bc6187fef84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_0c340e70b65f3844.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e9050ceb144b580db7a2aa61d62399df_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_366e46bf30b1d983.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_6ad4fd3c25ab8899.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_6b54cc4b3ed05ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_6cd3117622bfd5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_6d326edb3bfcfe95.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,872
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_0eb661b86d4e1763.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0f3630c78672e99c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_10b475f26a62647a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_1113d357839f8d5f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:47
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975558 — ostatni przegląd: 17.09.2010 — zmiana: 1

Opinia