MS10-013: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pliku Quartz: 9 lutego 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-013. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP odtwarzanie plików AVI za pomocą aplikacji używającej interfejsu API DirectShow może być niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 2282612. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2282612 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 975560 w systemie Windows XP nie można odtworzyć pliku AVI

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Plik Quartz w programie DirectX 9.0 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msyuv.dll5.3.0.90116,89625-Nov-200901:24x86
Quartz.dll6.5.1.9131,227,77603-Nov-200912:48x86

Plik Quartz we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.1.9.738797,45624-Nov-200919:54x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msyuv.dll5.3.2600.364917,92027-Nov-200917:33x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.2600.36491,291,26427-Nov-200917:33x86SP2SP2GDR
Msyuv.dll5.3.2600.364917,92027-Nov-200917:04x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.2600.36491,291,77627-Nov-200917:04x86SP2SP2QFE
Msyuv.dll5.3.2600.590817,92027-Nov-200917:11x86SP3SP3GDR
Quartz.dll6.5.2600.59081,291,77627-Nov-200917:11x86SP3SP3GDR
Msyuv.dll5.3.2600.590817,92027-Nov-200917:23x86SP3SP3QFE
Quartz.dll6.5.2600.59081,291,77627-Nov-200917:23x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msyuv.dll5.2.3790.462522,52827-Nov-200900:13x64SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46252,182,14427-Nov-200900:13x64SP2SP2GDR
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227-Nov-200900:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427-Nov-200900:13x86SP2SP2GDR\WOW
Msyuv.dll5.2.3790.462522,52827-Nov-200900:10x64SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.3790.46252,182,14427-Nov-200900:10x64SP2SP2QFE
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227-Nov-200900:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427-Nov-200900:10x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msyuv.dll5.2.3790.462518,43226-Nov-200910:18x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46251,278,46426-Nov-200910:18x86SP2SP2GDR
Msyuv.dll5.2.3790.462518,43226-Nov-200910:26x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.3790.46251,278,46426-Nov-200910:26x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46253,996,67227-Nov-200900:13IA-64SP2SP2GDR
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227-Nov-200900:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427-Nov-200900:13x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46253,997,18427-Nov-200900:10IA-64SP2SP2QFE
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227-Nov-200900:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427-Nov-200900:10x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698650,17628-Dec-200912:32x86
Msyuv.dll6.0.6000.1698622,52828-Dec-200912:34x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698611,77628-Dec-200912:36x86
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118850,17628-Dec-200912:28x86
Msyuv.dll6.0.6000.2118822,52828-Dec-200912:30x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118811,77628-Dec-200912:31x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628-Dec-200912:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828-Dec-200912:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628-Dec-200912:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628-Dec-200913:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828-Dec-200913:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628-Dec-200913:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815850,17604-Dec-200918:28x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815822,52804-Dec-200918:28x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815812,28804-Dec-200918:30x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628-Dec-200912:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828-Dec-200912:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828-Dec-200912:07x86
Quartz.dll6.6.6000.169861,327,61628-Dec-200912:35x86
Quartz.dll6.6.6000.211881,327,61628-Dec-200912:31x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628-Dec-200912:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628-Dec-200913:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604-Dec-200918:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428-Dec-200912:06x86
Avicap32.dll6.0.6000.1698665,02428-Dec-200912:30x86
Avifil32.dll6.0.6000.1698688,57628-Dec-200912:30x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1698682,94428-Dec-200912:33x86
Msrle32.dll6.0.6000.1698613,31228-Dec-200912:34x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16986123,90428-Dec-200912:34x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1698631,23228-Dec-200912:34x86
Avicap32.dll6.0.6000.2118865,02428-Dec-200912:26x86
Avifil32.dll6.0.6000.2118888,57628-Dec-200912:26x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2118882,94428-Dec-200912:29x86
Msrle32.dll6.0.6000.2118813,31228-Dec-200912:29x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21188123,90428-Dec-200912:29x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2118831,23228-Dec-200912:29x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428-Dec-200912:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628-Dec-200912:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428-Dec-200912:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228-Dec-200912:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428-Dec-200912:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428-Dec-200912:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428-Dec-200913:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628-Dec-200913:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428-Dec-200913:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228-Dec-200913:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428-Dec-200913:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428-Dec-200913:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604-Dec-200918:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404-Dec-200918:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204-Dec-200918:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404-Dec-200918:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404-Dec-200918:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428-Dec-200912:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628-Dec-200912:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428-Dec-200912:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228-Dec-200912:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428-Dec-200912:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428-Dec-200912:05x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698654,27228-Dec-200912:43x64
Msyuv.dll6.0.6000.1698625,60028-Dec-200912:45x64
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698613,82428-Dec-200912:47x64
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118854,27228-Dec-200913:07x64
Msyuv.dll6.0.6000.2118825,60028-Dec-200913:09x64
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118813,82428-Dec-200913:11x64
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838954,27228-Dec-200912:41x64
Msyuv.dll6.0.6001.1838925,60028-Dec-200912:42x64
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838913,82428-Dec-200912:45x64
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259054,27228-Dec-200912:40x64
Msyuv.dll6.0.6001.2259025,60028-Dec-200912:42x64
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259013,82428-Dec-200912:44x64
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815854,27204-Dec-200918:49x64
Msyuv.dll6.0.6002.1815825,60004-Dec-200918:50x64
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815814,84804-Dec-200918:52x64
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229554,27228-Dec-200911:59x64
Msyuv.dll6.0.6002.2229525,60028-Dec-200912:00x64
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229514,84828-Dec-200912:02x64
Quartz.dll6.6.6000.169861,587,20028-Dec-200912:46x64
Quartz.dll6.6.6000.211881,586,68828-Dec-200913:11x64
Quartz.dll6.6.6001.183891,570,81628-Dec-200912:44x64
Quartz.dll6.6.6001.225901,570,81628-Dec-200912:43x64
Quartz.dll6.6.6002.181581,570,81604-Dec-200918:51x64
Quartz.dll6.6.6002.222951,569,79228-Dec-200912:01x64
Avicap32.dll6.0.6000.1698676,80028-Dec-200912:41x64
Avifil32.dll6.0.6000.16986106,49628-Dec-200912:41x64
Mciavi32.dll6.0.6000.1698693,18428-Dec-200912:43x64
Msrle32.dll6.0.6000.1698615,87228-Dec-200912:44x64
Msvfw32.dll6.0.6000.16986143,36028-Dec-200912:45x64
Msvidc32.dll6.0.6000.1698638,40028-Dec-200912:45x64
Avicap32.dll6.0.6000.2118876,80028-Dec-200913:05x64
Avifil32.dll6.0.6000.21188106,49628-Dec-200913:05x64
Mciavi32.dll6.0.6000.2118893,18428-Dec-200913:07x64
Msrle32.dll6.0.6000.2118815,87228-Dec-200913:08x64
Msvfw32.dll6.0.6000.21188143,36028-Dec-200913:09x64
Msvidc32.dll6.0.6000.2118838,40028-Dec-200913:09x64
Avicap32.dll6.0.6001.1838976,80028-Dec-200912:39x64
Avifil32.dll6.0.6001.18389108,54428-Dec-200912:39x64
Mciavi32.dll6.0.6001.1838993,18428-Dec-200912:41x64
Msrle32.dll6.0.6001.1838915,87228-Dec-200912:42x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18389143,36028-Dec-200912:42x64
Msvidc32.dll6.0.6001.1838938,40028-Dec-200912:42x64
Avicap32.dll6.0.6001.2259076,80028-Dec-200912:37x64
Avifil32.dll6.0.6001.22590108,54428-Dec-200912:37x64
Mciavi32.dll6.0.6001.2259093,18428-Dec-200912:40x64
Msrle32.dll6.0.6001.2259015,87228-Dec-200912:42x64
Msvfw32.dll6.0.6001.22590143,36028-Dec-200912:42x64
Msvidc32.dll6.0.6001.2259038,40028-Dec-200912:42x64
Avicap32.dll6.0.6002.1804976,80010-Jun-200911:49x64
Avifil32.dll6.0.6002.18049108,54410-Jun-200911:49x64
Mciavi32.dll6.0.6002.1804993,18410-Jun-200911:51x64
Msrle32.dll6.0.6002.1815815,87204-Dec-200918:50x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000143,36019-Jan-200808:02x64
Msvidc32.dll6.0.6002.1815838,40004-Dec-200918:50x64
Avicap32.dll6.0.6002.2229576,80028-Dec-200911:58x64
Avifil32.dll6.0.6002.22295108,54428-Dec-200911:58x64
Mciavi32.dll6.0.6002.2229593,18428-Dec-200911:59x64
Msrle32.dll6.0.6002.2229515,87228-Dec-200912:00x64
Msvfw32.dll6.0.6002.22295143,36028-Dec-200912:00x64
Msvidc32.dll6.0.6002.2229538,40028-Dec-200912:00x64
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698650,17628-Dec-200912:32x86
Msyuv.dll6.0.6000.1698622,52828-Dec-200912:34x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698611,77628-Dec-200912:36x86
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118850,17628-Dec-200912:28x86
Msyuv.dll6.0.6000.2118822,52828-Dec-200912:30x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118811,77628-Dec-200912:31x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628-Dec-200912:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828-Dec-200912:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628-Dec-200912:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628-Dec-200913:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828-Dec-200913:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628-Dec-200913:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815850,17604-Dec-200918:28x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815822,52804-Dec-200918:28x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815812,28804-Dec-200918:30x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628-Dec-200912:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828-Dec-200912:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828-Dec-200912:07x86
Quartz.dll6.6.6000.169861,327,61628-Dec-200912:35x86
Quartz.dll6.6.6000.211881,327,61628-Dec-200912:31x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628-Dec-200912:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628-Dec-200913:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604-Dec-200918:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428-Dec-200912:06x86
Avicap32.dll6.0.6000.1698665,02428-Dec-200912:30x86
Avifil32.dll6.0.6000.1698688,57628-Dec-200912:30x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1698682,94428-Dec-200912:33x86
Msrle32.dll6.0.6000.1698613,31228-Dec-200912:34x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16986123,90428-Dec-200912:34x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1698631,23228-Dec-200912:34x86
Avicap32.dll6.0.6000.2118865,02428-Dec-200912:26x86
Avifil32.dll6.0.6000.2118888,57628-Dec-200912:26x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2118882,94428-Dec-200912:29x86
Msrle32.dll6.0.6000.2118813,31228-Dec-200912:29x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21188123,90428-Dec-200912:29x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2118831,23228-Dec-200912:29x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428-Dec-200912:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628-Dec-200912:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428-Dec-200912:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228-Dec-200912:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428-Dec-200912:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428-Dec-200912:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428-Dec-200913:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628-Dec-200913:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428-Dec-200913:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228-Dec-200913:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428-Dec-200913:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428-Dec-200913:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604-Dec-200918:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404-Dec-200918:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204-Dec-200918:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404-Dec-200918:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404-Dec-200918:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428-Dec-200912:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628-Dec-200912:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428-Dec-200912:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228-Dec-200912:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428-Dec-200912:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428-Dec-200912:05x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msyuv.dll6.0.6001.1838944,54428-Dec-200912:22IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838927,13628-Dec-200912:24IA-64
Msyuv.dll6.0.6001.2259044,54428-Dec-200912:19IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259027,13628-Dec-200912:21IA-64
Msyuv.dll6.0.6002.1815244,54424-Nov-200912:11IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815228,67224-Nov-200912:13IA-64
Msyuv.dll6.0.6002.2229544,54428-Dec-200911:46IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229528,67228-Dec-200911:49IA-64
Quartz.dll6.6.6001.183893,865,08828-Dec-200912:23IA-64
Quartz.dll6.6.6001.225903,865,08828-Dec-200912:20IA-64
Quartz.dll6.6.6002.181583,865,60004-Dec-200918:26IA-64
Quartz.dll6.6.6002.222953,865,08828-Dec-200911:48IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.18389279,55228-Dec-200912:18IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.18389304,64028-Dec-200912:18IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18389252,41628-Dec-200912:21IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.1838939,42428-Dec-200912:21IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18389321,02428-Dec-200912:21IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.1838984,48028-Dec-200912:21IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.22590279,55228-Dec-200912:15IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.22590304,64028-Dec-200912:15IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.22590252,41628-Dec-200912:18IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.2259039,42428-Dec-200912:19IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.22590321,02428-Dec-200912:19IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.2259084,48028-Dec-200912:19IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.18000279,55219-Jan-200808:24IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.18158304,64004-Dec-200918:22IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18000252,41619-Jan-200808:28IA-64
Msrle32.dll6.0.6002.1815839,42404-Dec-200918:25IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000321,02419-Jan-200808:28IA-64
Msvidc32.dll6.0.6002.1815884,48004-Dec-200918:25IA-64
Avicap32.dll6.0.6002.22295279,55228-Dec-200911:43IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.22295304,64028-Dec-200911:43IA-64
Mciavi32.dll6.0.6002.22295252,41628-Dec-200911:45IA-64
Msrle32.dll6.0.6002.2229539,42428-Dec-200911:46IA-64
Msvfw32.dll6.0.6002.22295321,02428-Dec-200911:46IA-64
Msvidc32.dll6.0.6002.2229584,48028-Dec-200911:46IA-64
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628-Dec-200912:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828-Dec-200912:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628-Dec-200912:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628-Dec-200913:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828-Dec-200913:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628-Dec-200913:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815250,17624-Nov-200912:17x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815222,52824-Nov-200912:17x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815212,28824-Nov-200912:18x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628-Dec-200912:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828-Dec-200912:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828-Dec-200912:07x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628-Dec-200912:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628-Dec-200913:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604-Dec-200918:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428-Dec-200912:06x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428-Dec-200912:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628-Dec-200912:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428-Dec-200912:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228-Dec-200912:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428-Dec-200912:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428-Dec-200912:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428-Dec-200913:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628-Dec-200913:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428-Dec-200913:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228-Dec-200913:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428-Dec-200913:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428-Dec-200913:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604-Dec-200918:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404-Dec-200918:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204-Dec-200918:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404-Dec-200918:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404-Dec-200918:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428-Dec-200912:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628-Dec-200912:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428-Dec-200912:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228-Dec-200912:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428-Dec-200912:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428-Dec-200912:05x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,057
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,191
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,555
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,972
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,053
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,189
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,636
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,073
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,791
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,619
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,650
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_1530bf73e4730218dfc56faffbdd6c5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_111cddd8c459c28f.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_1fb801ba0b59fbba0d4ab65a875e985e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c90d0f1d690cb25a.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a5b6f71756cf00a1a6e07a7be1784f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_555c03a4ff287a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_2d4c65b37007fd8200d125824fae1f44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_2d9ac4ae82b8de25.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e0e33d3355249f966b16bb535551cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_cce35ac520231c23.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_365d5cad7de3c8b9e79b2d2c2abdcfcc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_7701480336fea3f3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ab347ef102407de37a2a61c257ed0be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_9e0d537fa536510c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f398f98931fa2682eea575f5ad210fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_cd3844d329dc5ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_6082c1ff1edd8f9079ff808487b89cc5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_aafeae4a84430465.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_6fc1e7db6b8c5c66f60b13f47011470b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_34f182bcefe951ab.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_77bb9ed77349325f4749965cb572af0f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_48ebe3c7a40486d0.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff74f6312b2468e2fecee2863e3caf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_4cc4a57b8ca6e5bc.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_9fbb40e82d616f2d4c74ed487b6d91c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_c02082dee5c1b671.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab73a95b7346855437545a16269ca34f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_81bc9a892c7b38bb.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_e286223092ab26cbe93d7273432bd1ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_4b6901f69b8b4bc2.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_e61ea15e83eb63241b24774a9bb810fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_d8b69bf92503e2f1.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_ef56af4abb4b9c2cb266b795ab280811_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_f3eb2dd48a0aba31.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_f26bbff73ab81bcc88114c55f4dae74f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_831744fad0c55173.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)07-Dec-2009
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0a8bbb34442f5b9a0762452407d3a66b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_fe8033e5b9db7c02.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d83ccfbae7cc54cf1e373637e9855a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_84a1ff70b11dbd5e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_37acff70a7696aa6f5e85037bc2ebba6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_cb83c636eee4ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3a6d7c930427c3f3473616698831876e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_527e11a74627e735.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3abdfe7b1f7ab36352e2dd9697a110db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_e1243383dcfe7ba9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_594659e8cd81279377861d7260922db2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_3a68f07ba4ade754.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_625a73673ccb50ef09092dfadfe62616_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_d611d3a01e4978f0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_68a63d52480299061d4a2e52f4e2befe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_14fcb3aee4be5ccd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_958adc0ee019f4cf8512c4d93e8cd653_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634f64d5f81240ff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2182b0c0f389dc138558834ba4f96ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_acd2a46830721ee3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b0baa7618964595baa8a30e4f1ad22f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_23b314f7e1f3a254.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b959be7a100c2a069fa70e3aaccb7ca5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_861fabf60f04d372.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e69a7b7e29bc1a356b5c9e37172069c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_06ac74f3a01414b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eae3c8b8160ad89709bedca1a72268a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_126c726b9a676d6f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb6da72a841b5eafdff4e58fabfb117e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_433bd777bdb807c9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebbb257e587e9e1f99f457008688d7c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_02d26362a7aed801.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef81e31c34613a02fde94e6a8baf9036_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_beea2f5ba985e04e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9ff8565cc06f8a5e6f0eb7674a380c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f626b1a13db67e26.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_bf6cf23e696c7c7f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_bff867bf82888239.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_c15631c266905975.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)00:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c1cbfded7fbe2e48.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_c35c150a639f3e96.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c3b771477ce0021f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,983
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_00581ccca9587ad8.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_00e3924dc2748092.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_02415c50a67c57ce.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)00:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_02b7287bbfaa2ca1.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_04473f98a38b3cef.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_04a29bd5bccc0078.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_ec19d59744346335.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_eca54b185d5068ef.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_ee03151b4158402b.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)00:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ee78e1465a8614fe.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f008f8633e67254c.manifest
File versionNot Applicable
File size36,544
Date (UTC)07-Dec-2009
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_f06454a057a7e8d5.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,738
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,583
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,988
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,003
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,884
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,734
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,581
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,334
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,315
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,415
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,145
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,334
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,315
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,302
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,251
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,629
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,660
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,217
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,268
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,217
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,268
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,549
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)07-Dec-2009
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_10f76c291c31cc507da1b94e306a4862_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_6eb18aa1a10b27e6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_271b3afde7a2228cfaf1bc50891ad714_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_c8be9bf719e5ca7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_339d84f49d5fbef70cbb2f911f6c6a5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_bdc5d4efaa378c73.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_36b74a6e5e3cc1ecc4de8a1ef4d52711_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c7d98be13b3c6a07.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3fdc0de1080feecfe1b15472e1952bc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_f343aceeca639cfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_446e56d1fd74e0267c737d351ddeeaa7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8181cf19ac307955.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5da9d80fb306a97762263eb3163ae562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ab186e9ab1069346.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6ac31df255fe3a210b1836effbf3ee47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_77be69e8cab03eea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_79303e7e23eb7c1e20ffb97add138c03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8e182e12f4fc8067.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5a70b07f6bbdf519091b145484d1cad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_81688e0270e614a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a69ab58d4a32122fb4e7b1d500ea69fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_b7da5d8ec98500bc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c229cf251e5c9843e301114f2554e379_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_6ce5b8f0e19bedd3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_65393a34ae30f13b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,100
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65af065fc75ec60e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,100
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_67391bc0ab453e52.manifest
File versionNot Applicable
File size7,100
Date (UTC)24-Nov-2009
Time (UTC)20:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_679a79b9c48099e5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,100
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a62464c2ee1cef94.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a69a30ee074ac467.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a82a480aeb2bd4b5.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a885a448046c983e.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e61d8d88f8d7f1.manifest
File versionNot Applicable
File size34,051
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925be9b8a226acc4.manifest
File versionNot Applicable
File size34,051
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ec00d58607bd12.manifest
File versionNot Applicable
File size36,530
Date (UTC)07-Dec-2009
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_94475d129f48809b.manifest
File versionNot Applicable
File size34,051
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,725
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,561
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,022
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,931
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,623
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,656
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,574
Date (UTC)29-Dec-2009
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_673777caab473556.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)24-Nov-2009
Time (UTC)13:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,969
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)20:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)07-Dec-2009
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)28-Dec-2009
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619-Dec-200909:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619-Dec-200909:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819-Dec-200909:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619-Dec-200909:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619-Dec-200909:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819-Dec-200909:10x86
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019-Dec-200909:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019-Dec-200909:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819-Dec-200909:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019-Dec-200909:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219-Dec-200909:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419-Dec-200909:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819-Dec-200909:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019-Dec-200909:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219-Dec-200909:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419-Dec-200909:10x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649054,27219-Dec-200909:46x64
Msyuv.dll6.1.7600.1649025,08819-Dec-200909:47x64
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649014,84819-Dec-200909:50x64
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060054,27219-Dec-200910:08x64
Msyuv.dll6.1.7600.2060025,08819-Dec-200910:09x64
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060014,84819-Dec-200910:12x64
Quartz.dll6.6.7600.164901,572,35219-Dec-200909:49x64
Quartz.dll6.6.7600.206001,572,35219-Dec-200910:11x64
Avicap32.dll6.1.7600.1638576,80014-Jul-200901:40x64
Avifil32.dll6.1.7600.16385108,54414-Jul-200901:40x64
Mciavi32.dll6.1.7600.1638596,25614-Jul-200901:41x64
Msrle32.dll6.1.7600.1649016,38419-Dec-200909:47x64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385144,38414-Jul-200901:41x64
Msvidc32.dll6.1.7600.1649038,91219-Dec-200909:47x64
Avicap32.dll6.1.7600.1638576,80014-Jul-200901:40x64
Avifil32.dll6.1.7600.16385108,54414-Jul-200901:40x64
Mciavi32.dll6.1.7600.1638596,25614-Jul-200901:41x64
Msrle32.dll6.1.7600.2060016,38419-Dec-200910:09x64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385144,38414-Jul-200901:41x64
Msvidc32.dll6.1.7600.2060038,91219-Dec-200910:09x64
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019-Dec-200909:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019-Dec-200909:10x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619-Dec-200909:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619-Dec-200909:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819-Dec-200909:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619-Dec-200909:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619-Dec-200909:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819-Dec-200909:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819-Dec-200909:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019-Dec-200909:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219-Dec-200909:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419-Dec-200909:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819-Dec-200909:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019-Dec-200909:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219-Dec-200909:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419-Dec-200909:10x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msyuv.dll6.1.7600.1649047,61619-Dec-200908:20IA-64
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649031,74419-Dec-200908:24IA-64
Msyuv.dll6.1.7600.2060047,61619-Dec-200908:13IA-64
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060031,74419-Dec-200908:16IA-64
Quartz.dll6.6.7600.164903,870,20819-Dec-200908:22IA-64
Quartz.dll6.6.7600.206003,870,20819-Dec-200908:14IA-64
Avicap32.dll6.1.7600.16385279,55214-Jul-200901:45IA-64
Avifil32.dll6.1.7600.16490305,66419-Dec-200908:17IA-64
Mciavi32.dll6.1.7600.16385258,04814-Jul-200901:46IA-64
Msrle32.dll6.1.7600.1649039,42419-Dec-200908:20IA-64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385321,02414-Jul-200901:47IA-64
Msvidc32.dll6.1.7600.1649084,48019-Dec-200908:20IA-64
Avicap32.dll6.1.7600.16385279,55214-Jul-200901:45IA-64
Avifil32.dll6.1.7600.20600305,66419-Dec-200908:09IA-64
Mciavi32.dll6.1.7600.16385258,04814-Jul-200901:46IA-64
Msrle32.dll6.1.7600.2060039,42419-Dec-200908:12IA-64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385321,02414-Jul-200901:47IA-64
Msvidc32.dll6.1.7600.2060084,48019-Dec-200908:12IA-64
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019-Dec-200909:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019-Dec-200909:10x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619-Dec-200909:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619-Dec-200909:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819-Dec-200909:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619-Dec-200909:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619-Dec-200909:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819-Dec-200909:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819-Dec-200909:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019-Dec-200909:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219-Dec-200909:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419-Dec-200909:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414-Jul-200901:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819-Dec-200909:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019-Dec-200909:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219-Dec-200909:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014-Jul-200901:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419-Dec-200909:10x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,091
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,222
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,467
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_1fdd2686efe030a8ef75fce3dc259c73_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_23926c66beaeb4d6.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f4f629c574a55b9f3c0d97483ddad34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6ee2da76d4d22ceb.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_abe99e67e28edeb34f0686798032fe87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_d85782779e0b5208.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_be5efe0ac90d6b469d9bcdb7510fc202_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a985d26aae24140b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_d51c4b512e0e94df2159baa0ca51530a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_00d06eab95489715.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_deba5f7bd45f2b82b849c1702922f83c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_2acf58e382a3c9a5.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a636be8c4f465b62.manifest
File versionNot Applicable
File size111,234
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a721ac89681afcda.manifest
File versionNot Applicable
File size111,234
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:57
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2f0d5b7a264b8baa05e592a089cca266_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_f3dff1765b5348b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4c76276f0e2cc3e86d4a96ad89bc77a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0d5f1b62a22e7aca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7849b0bb0548811c659a536902faa742_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_453476e5025bf8f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f7d77da93980aad29baac7face5c1d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_5e5cecdfed7c0956.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3312c08e442b3e0804faf3d1993d480_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_fe80da87064b6df9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b3e864019631994dabd8fbb31c27f6cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_bfc033e00fef4db3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_c16a2f81c7b7ce3f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,861
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c2551d7ee08c6fb7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,861
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_02555a1007a3cc98.manifest
File versionNot Applicable
File size108,821
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0340480d20786e10.manifest
File versionNot Applicable
File size108,821
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_ee1712daa27fb4f5.manifest
File versionNot Applicable
File size19,200
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)13:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_ef0200d7bb54566d.manifest
File versionNot Applicable
File size19,200
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)13:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,774
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,618
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest
File versionNot Applicable
File size108,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest
File versionNot Applicable
File size108,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)13:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)13:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_010349e9337ae454ccdfa670199536ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_62d907d30026137c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4c1a6957014cbc6df74597338c243188_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_1d21048c0001babf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_759c0009da0781f2b488b36795c1bd72_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_daefd104dece93ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bb7fd02123715fbc21aef24801216339_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_e1153fa9e6c4d898.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4d3ecb11d46979f94ab2539c526ba2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_85264bf45e5fb725.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c86da5ee8385703d1f94b709146ff608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6fad87f61c6916d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654d37f40f586605.manifest
File versionNot Applicable
File size4,112
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663825f1282d077d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,112
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a63862824f44645e.manifest
File versionNot Applicable
File size107,321
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a723507f681905d6.manifest
File versionNot Applicable
File size107,321
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91fa1b4cea204cbb.manifest
File versionNot Applicable
File size19,198
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e5094a02f4ee33.manifest
File versionNot Applicable
File size19,198
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,765
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,603
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,452
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,471
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest
File versionNot Applicable
File size108,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest
File versionNot Applicable
File size108,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)10:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
File versionNot Applicable
File size4,857
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)09:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
File versionNot Applicable
File size19,196
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)12:50
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975560 — ostatni przegląd: 03.10.2011 — zmiana: 1

Opinia