MS10-016: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Movie Maker umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-016. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie usunąć skojarzenia plików dodatku Microsoft Producer 2003, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem pod nagłówkiem „Włączanie tej poprawki”. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Aby cofnąć zastosowanie tej poprawki i przywrócić ustawienia oryginalne, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem pod nagłówkiem „Wyłączanie tej poprawki”. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Włączanie tej poprawkiWyłączanie tej poprawki

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows XP

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823-Oct-200914:27x86SP2SP2GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823-Oct-200914:30x86SP2SP2QFE
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223-Oct-200915:28x86SP3SP3GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223-Oct-200914:53x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626-Oct-200922:08x86SP2SP2GDR\WOW
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626-Oct-200922:04x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Vista

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:26Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:34Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.1693710,922,49614-Oct-200915:02x86
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,01614-Oct-200912:54x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:35Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:35Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:27Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:27Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:27Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:27Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937195,07214-Oct-200915:06x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693723,04014-Oct-200915:06x86
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:26Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:17Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.2113910,921,98414-Oct-200914:48x86
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,01614-Oct-200912:44x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:36Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:36Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:28Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:28Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:28Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:28Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139195,07214-Oct-200914:51x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113923,04014-Oct-200914:51x86
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:16Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1834110,926,59214-Oct-200914:45x86
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,01614-Oct-200912:43x86
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000195,07219-Jan-200807:36x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1638623,04002-Nov-200609:46x86
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200919:31Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:47Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2254110,926,59214-Oct-200915:06x86
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,01614-Oct-200913:16x86
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200919:33Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200919:33Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200919:32Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200919:32Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200919:32Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200919:32Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541195,07214-Oct-200915:08x86
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254123,55214-Oct-200915:08x86
Filters.xmlNot Applicable14,07616-Apr-200800:52Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200913:35Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1812110,926,59214-Oct-200913:58x86
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,01611-Apr-200906:27x86
News.pngNot Applicable138,66016-Apr-200800:53Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21316-Apr-200800:53Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92916-Apr-200800:53Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13516-Apr-200800:53Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31216-Apr-200800:53Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51416-Apr-200800:53Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005195,07211-Apr-200906:28x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800523,04011-Apr-200906:28x86
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200923:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200913:48Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2224510,926,59214-Oct-200914:10x86
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,01614-Oct-200912:23x86
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200923:55Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200923:55Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200923:51Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200923:51Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200923:51Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200923:51Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245195,07214-Oct-200914:12x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224523,55214-Oct-200914:12x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07602-Apr-200920:03Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:48Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.1693716,354,30414-Oct-200915:18x64
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,52814-Oct-200913:16x64
News.pngNot Applicable138,66002-Apr-200920:05Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21302-Apr-200920:05Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92902-Apr-200920:03Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13502-Apr-200920:03Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31202-Apr-200920:03Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51402-Apr-200920:03Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937336,38414-Oct-200915:22x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693726,62414-Oct-200915:22x64
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:25Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,96914-Oct-200914:54Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6000.2113916,354,30414-Oct-200915:26x64
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,52814-Oct-200913:19x64
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:35Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:35Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:27Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:27Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:27Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:27Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139336,38414-Oct-200915:30x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113926,62414-Oct-200915:30x64
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:53Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1834116,361,98414-Oct-200915:20x64
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,52814-Oct-200913:14x64
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000336,89619-Jan-200808:04x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.1834127,13614-Oct-200915:24x64
Filters.xmlNot Applicable14,07601-Apr-200920:28Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:42Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2254116,361,98414-Oct-200915:07x64
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,52814-Oct-200913:14x64
News.pngNot Applicable138,66001-Apr-200920:37Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21301-Apr-200920:37Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92901-Apr-200920:29Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13501-Apr-200920:29Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31201-Apr-200920:29Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51401-Apr-200920:29Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541336,89614-Oct-200915:09x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254127,13614-Oct-200915:09x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Sep-200819:09Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:10Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1812116,361,98414-Oct-200914:35x64
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,52811-Apr-200907:10x64
News.pngNot Applicable138,66003-Sep-200819:09Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Sep-200819:09Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Sep-200819:09Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Sep-200819:09Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Sep-200819:09Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Sep-200819:09Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005336,89611-Apr-200907:11x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800526,62411-Apr-200907:11x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200922:54Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99814-Oct-200914:04Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2224516,361,98414-Oct-200914:24x64
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,52814-Oct-200912:49x64
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200922:59Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200922:59Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200922:55Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200922:55Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200922:55Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200922:55Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245336,89614-Oct-200914:27x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224527,13614-Oct-200914:27x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,044
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,756
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,393
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_1413b015d77db207f39f5f81a5a7a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_bb9dcbd240654832.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_273d6b78f7e7f0ad49601c0aff8d50dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_b7c809f4923c3660.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_352dc8d9e280eec0359d689b0f41f41a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4926ffed96f8a17a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6ee2b7dabf3ccbf9df467cb7adc0d39e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_738d76869382c740.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_93a9424a1e5820b5690d57f2420853a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_d4365f14d4961a3f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_de8fd39ba26d20d0990fbe127b2afc45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_25554c825ab4d4a2.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_f062458e10091290.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f0edbb0f2925184a.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_f237b28c0d3d2768.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_f2c1513d265ac459.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f433c6320a5341d1.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_f4abc44d237d7ed9.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)15:27
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_197d2a3d46f29d487d826117d81af0b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_560b1302632eba5a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c68bf743bdbc50b6af2aa4a9d856b1b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f323ff240a3c04e9.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa5b7a21c222386189c851a00e8cac9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_b1821cb2a86d0730.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bbd55a10cee7e0f503e95e0fcce9f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_e68bdc3f73032967.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd073d9c9528f2bab6b43ce0c1d2fc9a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_9ab085aed2aef6c5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe447216686f52b18c2813ead40294e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f3b5d0d45960c9e0.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_4c80e111c86683c6.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_4d0c5692e1828980.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4e564e0fc59a989e.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_4edfecc0deb8358f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_505261b5c2b0b307.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_50ca5fd0dbdaf00f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)14-Oct-2009
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,058
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975561~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,401
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975561_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)15-Oct-2009
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach programu Movie Maker 2.6

Program Movie Maker 2.6 dla systemów Windows Vista i Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mm26-kb975561.mspNot Applicable3,633,15220-Feb-201005:05Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975561 — ostatni przegląd: 12.04.2010 — zmiana: 1

Opinia