MS10-033: Opis aktualizacji zabezpieczeń pliku Quartz.dll (DirectShow): 8 czerwca 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.
 • Skorzystaj z narzędzia Spuninst.exe w folderze: %Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

DirectX 9.0 w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.5.1.9141,227,77609-Feb-201008:12x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.2600.36651,291,26405-Feb-201018:40x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.2600.36651,291,77605-Feb-201018:14x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.2600.59331,291,77605-Feb-201018:27x86SP3SP3GDR
Quartz.dll6.5.2600.59331,291,77605-Feb-201018:29x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46602,182,65608-Apr-201005:18x64SP2SP2GDR
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,46408-Apr-201005:18x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46602,183,16808-Apr-201005:13x64SP2SP2QFE
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,97608-Apr-201005:13x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46601,278,46406-Feb-201006:54x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46601,278,97606-Feb-201007:02x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46603,996,67208-Apr-201005:16IA-64SP2SP2GDR
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,46408-Apr-201005:16x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46603,997,18408-Apr-201005:12IA-64SP2SP2QFE
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,97608-Apr-201005:12x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184611,570,81616-Apr-201016:40x64
Quartz.dll6.6.6001.226721,570,81616-Apr-201016:35x64
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184613,864,57616-Apr-201015:58IA-64
Quartz.dll6.6.6001.226723,864,57616-Apr-201016:00IA-64
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,626
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_080f9046e6063063213771e828267a17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_40dbcb2a6afe3122.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_db0aa9248920623df2743ffe946734eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_e32e7a404d375619.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_74fe7fa9a72339be432b6ce95f47f36f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_7960ebb033316f33.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f35b2d7095356f68895c2a462a79eb94_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_f19f075611db9728.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_024efbbea673525b.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_02cecacdbf982494.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,084
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,066
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_96b502b419931d1de3f019d11e3bfc6e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_b1a6ff5c72140426.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9b8b7c7903ce43b75e5349115dc717de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_56c5a77ef0cd9d1e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a6320430ee13ea21.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b1d3400738bc5a.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,913
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975562 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia