Raport jest zawsze drukowane w orientacji pionowej, mimo że ustawienie orientacji właściwość raportu pozioma w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany

Dotyczy: Dynamics NAV 2009Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, ALBO MAJĄCE NA CELU UZUPEŁNIENIE INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.
Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy


Załóżmy, że zestaw właściwości orientację raportu pozioma w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatku Service Pack 1. Podczas wyświetlania podglądu raportu, raport jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami. Podczas drukowania raportu z roli dostosowane klienta (RTC), raport jest drukowany w orientacji pionowej.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zgłoszeniu poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.


Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.


Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.Jak zainstalować plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV

Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV są udostępniane jako pojedyncze pliki. Aby zainstalować aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, należy zastąpić istniejące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Zastępowanie plików w instalacji klienta Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane

W instalacji klienta Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane zastępuje następujące pliki przy użyciu pliku aktualizacji lub poprawki.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.3.10803.3271,64016-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.3.10803.32698,31216-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.3.10803.32104,40816-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.3.10803.3234,78416-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.3.10803.3288,02416-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.3.10803.3263,46416-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.3.10803.3283,92816-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.3.10803.322,111,47216-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.3.10803.32686,04816-Oct-200906:30x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.30037.0198,52827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.30037.0149,36027-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18375,67227-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.30037.0100,24827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.30037.0505,72027-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.30037.0337,79227-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbNie dotyczy264422-Oct-200912:02Nie dotyczy
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30037.01,963,88827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30037.0563,05627-Oct-200900:29x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0395,12827-Oct-200900:32x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij roli systemu Microsoft Dynamics NAV dostosowane klienta.
 2. Zlokalizuj katalog instalacji klienta Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane. Klienta Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored klienta
 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacyjnego klienta Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane.
 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Krok 2: Zastępowanie plików w instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server

W instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server zastępuje następujące pliki przy użyciu pliku aktualizacji lub poprawki.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Httpcfg.exe5.2.3790.022,33627-Oct-200900:32x86
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30037.01,963,88827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll6.0.30037.0599,91227-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe6.0.30037.0141,16827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe.configNie dotyczy21125-Aug-200916:51Nie dotyczy
Microsoft.dynamics.nav.service.dll6.0.30037.0145,26427-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll6.0.30037.075,64827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll6.0.30037.0145,28827-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30037.0563,05627-Oct-200900:29x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.30037.042,86427-Oct-200900:29x86
Nclcsrt.etxNie dotyczy89,52522-Oct-200908:24Nie dotyczy
Nclcsrt.stxNie dotyczy91,72422-Oct-200908:24Nie dotyczy
Nclcsrts.dll6.0.30037.01,435,97627-Oct-200900:32x86
Ndbcs.dll6.0.30037.01,348,92827-Oct-200900:32x86

Aby zastąpić te pliki, wykonaj następujące kroki:
 1. Zatrzymaj Microsoft Dynamics NAV Server.
 2. Zlokalizuj katalog instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server. Microsoft Dynamics NAV Server jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service
 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 4. Wklej pliki pobrane do katalogu instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server.
 5. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.
 6. Uruchom Microsoft Dynamics NAV Server.
W folderze Common Files zastępuje następujące pliki przy użyciu poprawki lub aktualizacji plików.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Customization.xmlNie dotyczy1,11525-Aug-200916:40Nie dotyczy
Msoutl.olb11.0.5510.0200,24825-Aug-200916:40Nie dotyczy

Aby zastąpić istniejące pliki, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj następujący folder w katalogu wspólnych plików:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\OLSync
 2. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 3. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu wspólnych plików.
 4. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.
W folderze Windows\System32 zastępuje następujące pliki przy użyciu poprawki lub aktualizacji plików.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Cdo.dll6.5.7940.0775,48027-Oct-200900:32x86
Gapi32.dll6.5.7940.071,48827-Oct-200900:32x86

Aby zastąpić istniejące pliki, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj następujący katalog Windows\System32:
  C:\Windows\System32
 2. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 3. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu Windows\System32.
 4. Kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU.

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW ZRZEKAJĄ SIĘ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.