Aktualizacja jest dostępna dla funkcji JSON macierzystego w programie Internet Explorer 8

WPROWADZENIE

Windows Internet Explorer 8 jest pierwszy przeglądarki Web firmy Microsoft, który natywnie obsługuje kodowania i dekodowania notacji obiektu JavaScript (JSON). Ze względu na nowe zmiany specyfikacji języka ECMAScript niektórzy klienci zgłaszali problemy. Problemy te są spowodowane przez odchylenia między funkcji JSON macierzystym w programie Internet Explorer 8 i końcowe specyfikacji. Aktualizacja jest teraz dostępny do rozwiązania tych problemów klientów i usprawnienie współdziałania JSON programu Internet Explorer 8. Ta aktualizacja umożliwia współdziałanie JSON programu Internet Explorer 8, aby zachować zgodność z nową specyfikacją standardowe "ECMAScript, wydanie piąte".

Ta aktualizacja poprawia odchylenia w następujących metod:
 • JSON.stringify (wartość [replacer] [miejsca])
 • JSON.parse (test [reviver])
 • (toJSON)
Uwaga Większość ta aktualizacja ma zastosowanie do wartości nieprawidłowy argument lub inne nieregularne sytuacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, zobacz sekcję "Więcej informacji".

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP x86Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP opartych na x64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 x86Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 oparte na x64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista z procesorami x 86Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista opartych na x64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z procesorem x 86Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x 64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla komputerów z procesorami x86Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja globalna lub wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows XP i Windows Server 2003
 • Pliki, które dotyczą określonego składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnie "Service branch".
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko rozpowszechnione, dotyczą niezwykle ważnych problemów. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuSkładnik usługiPlatforma
Jscript.dll5.8.6001.22960726,528GDR QFEx86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuSkładnik usługiPlatforma
Jscript.dll5.8.6001.22960726,528GDR QFEx86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuSkładnik usługiPlatforma
Jscript.dll5.8.6001.22960818,176GDR QFEx64
Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktSR_LevelSkładnik usługi
  5.8.600
  1.
  18 xxx
  System Windows Vista i Windows Server 2008SP1GDR
  5.8.600
  1.
  22 xxx
  System Windows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko rozpowszechnione, dotyczą niezwykle ważnych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany pełnej handlowej wersji systemu Windows Server 2008.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem x 86 systemów Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Jscript.dll5.8.6001.18869726,52804-Dec-200907:19x86
Jscript.dll5.8.6001.22960726,52804-Dec-200916:15x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z procesorem x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Jscript.dll5.8.6001.18869817,66404-Dec-200907:30x64
Jscript.dll5.8.6001.22960818,17604-Dec-200916:26x64
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  5.8.600
  0,16 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  5.8.600
  0,20 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko rozpowszechnione, dotyczą niezwykle ważnych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (.manifest) i pliki MUM (.mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Jscript.dll5.8.7600.16475716,80002-Dec-200908:17x86
Jscript.dll5.8.7600.20587716,80002-Dec-200908:15x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Jscript.dll5.8.7600.16475852,48002-Dec-200909:15x64
Jscript.dll5.8.7600.20587852,48003-Dec-200901:41x64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Jscript.dll5.8.7600.16475x1,769,98402-Dec-200907:41IA-64
Jscript.dll5.8.7600.205871,769,98402-Dec-200907:48IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektu JSON i szczegółowe informacje o zmianach, które rozwiązuje ta KB odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x86 wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,759
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 470
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,414
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1433
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 391
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 410
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 410
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_85a91fd32c9f548029c29dbc9263ceba_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_64884ccfcf73452a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c8df752f7d97127105869ed29304a181_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_f2dc8606db03d03b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_65912f550d1a1d98.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,202
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)07:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_6611c986263fd953.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,202
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)16:41
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x64-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuAmd64_6c8f59fbcabf037bb873d38da1979b93_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_53cd5dd1a78355fb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c6bd0fa800078c0e183373bc1dd69245_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_803a3b034711eafb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_c1afcad8c5778ece.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,222
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)07:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_c2306509de9d4a89.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,222
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)16:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 986
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 930
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,422
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 441
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,399
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 418
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 418
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)20:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_65912f550d1a1d98.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,202
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)07:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_6611c986263fd953.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,202
Data (UTC)04-Dec-2009
Godzina (UTC)16:41
PlatformaNie dotyczy

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1731
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,442
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,770
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.481
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,846
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,881
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 582
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_984d2fa97ce3cbeab05aa644392568d8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_42e83d3262bab6d6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_fd3794ad6ecf9dd1fe6ca443eb4590ed_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_3215992fcacb1fd7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_9d7b57c3cf71c631.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,972
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_9dfc2536e895b49a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,972
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:37
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuAmd64_496ba8573f2eeeeaa2ddd8d02ef79706_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_ccc5e3568e341daa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_49a454ea9eb66fc73d01c1a102a95665_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_8310c5e35f931487.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_94ac3c2ece27a274558a5c14292d533d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_b3cb0f7617cbf418.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e09c2d3db916f75cb202f8f5486730d7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_496488b9e4f47699.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_f999f34787cf3767.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,976
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)09:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_fa1ac0baa0f325d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,976
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)03:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1741
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,456
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 217
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,167
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 076
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 115
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 810
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_03ee9d99bc2ff962.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku21,126
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_046f6b0cd553e7cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku21,126
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:32
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_650d8c72e387cb7b52a755b76765a01a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_f4dc5945e51d3704.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_eeb7cc4c7b6d86b448652fcc85d7e545_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_8b15e7b2965d931f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_9d7cfbb9cf6fcf2d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,974
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)09:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_9dfdc92ce893bd96.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku22,974
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)09:36
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,211
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,159
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,644
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,667
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,642
Data (UTC)03-Dec-2009
Godzina (UTC)04:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_03ee9d99bc2ff962.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku21,126
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_046f6b0cd553e7cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku21,126
Data (UTC)02-Dec-2009
Godzina (UTC)08:32
PlatformaNie dotyczy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 976662 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 1

Opinia