Poprawka: Import danych hosta, który zawiera znaki arabskie się nie powiedzie, gdy używasz Microsoft OLE DB Provider dla DB2 w środowisku Host Integration Server 2009

Dotyczy: Host Integration Server 2009

Objawy


W środowisku Microsoft Host Integration Server 2009 używasz Microsoft OLE DB Provider dla DB2. Przy próbie zaimportowania danych hosta za pomocą SQL Server integracji usług Kreatora importu z programu Microsoft SQL Server Management Studio do bazy danych SQL. Import danych hosta zawiera znaki arabskie, nie jest pomyślne. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 0xc020901c: Dane przepływu zadań: Wystąpił błąd z kolumna wyprowadzenia "Kolumna1" dane wyjściowe "Kolumna2".

Zwrócony status kolumny: "wartości nie można przekonwertować z powodu ryzyka utraty danych."

Rozwiązanie


Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla Host Integration Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2587090 Zbiorcza aktualizacja pakietu 1 dla Host Integration Server 2009

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.